Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan Prisma-hanke eteni maankäyttösopimukseen

Sastamalan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 8.6. illalla pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa neuvotellun maankäyttösopimuksen. Maankäyttösopimus koskee uutta, Prisma-konseptin mukaista kauppakeskusta. Kauppakeskuksen on määrä nousta Ojansuun kaupunginosaan. Mikäli asiat kaavoituksessa etenevät joutuisasti, uusi kauppakeskus avaa ovensa jo keväällä 2022.

Sopimuksen periaatteena on, että Sas­ta­ma­lan kaupunki vastaa kustannuksellaan nykyisen kaupungin varikon alueen asemakaavan muut­ta­mi­ses­ta kauppakeskuksen tarpeita vastaavaksi sekä Vammalantien jatkeen ja tarvittavan kunnallistekniikan ra­ken­ta­mi­ses­ta. Kaup­pa­kes­kuk­sen toteutuminen edellyttää valmistelussa olevan Vammalantien jat­keen rakentamisen Tuomiston kiertoliittymän ja Aarnontien välillä sa­manaikaisesti kauppakeskuksen rakentamisen kanssa. Lisäksi kaupunki vastaa alueella nyt olevan kahden omakotikiinteistön rakennusten purkamisesta. Omistajien kanssa on käyty neu­vot­te­lu­ja kiinteistöjen ostamisesta kaupungille ja kaupunginhallitus siunasi kokouksessaan kyseiset kiinteistökaupat.

- Pitkään valmisteltu hanke on nyt saavuttanut yhden välietapin. Loppuvuosi menee kaavoituksessa ja sen jälkeen edellytykset rakentamiselle ovat olemassa, kertoo Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen voimaan tulon jälkeen Pirkanmaan Osuus­kaup­pa tai sen tontin hallintaa varten perustama osakeyhtiö si­tou­tuu ostamaan Sastamalan kaupungilta vireille tulevalla kaa­va­muu­tok­sel­la muodostettavan liiketontin. Tontin kauppahinta on 1 100 000 euroa. Hinta perustuu ulkopuolisen arvioitsijan tekemään ar­vi­oon tontin markkina-arvosta ja noin 30 000 m2:n suuruiseen tont­ti­alu­ee­seen. Tontin kauppahintaan sisältyvät kaupungille kiinteistöjen hankkimisesta koituvat kustannukset.

 

Takaisin