Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan sopeutustarve kasvoi koronan myötä - Elinvoimainvestoinnit kuitenkin toteutetaan

Koronakevät haastoi Sastamalan kaupungin entistä paljon suurempiin sopeutustalkoisiin. Jatkuvaa säästöä haetaan muun muassa palveluverkkoratkaisulla sekä kaupungin henkilöstörakenteista. Myös investointitasoa joudutaan laskemaan, mutta tärkeät elinvoimainvestoinnit kuitenkin toteutetaan. Uimahallin hankesuunnitelman tekeminen keskeytetään toistaiseksi.

Verotulojen lasku syö nyt kuntataloutta

Sastamalassa lähdettiin suunnittelemaan talouden heikkenemiseen vastaavaa sopeutusohjelmaa jo tämän vuoden alkupuolella. Maaliskuussa iskenyt koronaepidemia hankaloitti tilannetta entisestään. Epävarmuutta kuntatalouteen on tuonut erityisesti verotulojen negatiivinen kehitys.

-        Koronaepidemian vaikutukset koskevat kaikkia Suomen kuntia, se kolauttaa jopa suurimpia kaupunkeja ja mikä kertoo osaltaan ongelman laajuudesta ja vakavuudesta. Sastamalan kaupungin osalta verotulojen on ennakoitu putoavan tänä vuonna 6,4 miljoonaa euroa, ensi vuoden osalta pudotusta tulisi arvioiden mukaan noin 4 miljoonaa euroa, kertoo Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Verotulojen lisäksi kuntataloutta rasittavat nyt erikoissairaanhoidon lisäkustannukset sekä työttömyyden kasvaessa lisääntyvät työllisyydenhoitokulut.

Toimenpiteillä haetaan pääsääntöisesti pysyvää säästöä

Sastamalan taloustalkoissa haetaan pääsääntöisesti pysyviä säätöjä. Tällaisia saavutettaisiin muun muassa sopeutusohjelmassa esitetyillä kaikkia kaupungin toimialoja koskevilla henkilö- ja tehtäväjärjestelyillä, kaupungin taksojen, maksujen ja avustusten tarkastelulla sekä sivistyksen ja sotesin puolella tehtävillä ratkaisuilla.

Sivistyspuolella ensimmäisessä vaiheessa päätetään varhaiskasvatuksessa ryhmäperhepäivähoitoyksiköiden ja perusopetuksessa tuntikehyksen asteittaisesta vähentämisestä. Sopeutusohjelmassa esitetään selvitettäväksi yhden yläkoulun mallia sekä Marttilan koulun nopeampaa lakkautusta. Yhden yläkoulun mallissa nykyiset Häijään ja Uotsolan alakoulut säilytettäisiin, mutta yläkoululaiset siirrettäisiin Sylvään kouluun. Nopeimmillaan ratkaisut astuisivat voimaan syksyllä 2021.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta keskeisessä roolissa ovat Jonopois-hankkeen jatkotoimet. Olennaista hankkeessa on kustannusten kasvun hillintä asiakasmäärän kasvaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa ikäihmisten ja vammaisten palvelupolkujen tehostamista niin, että palvelut tarjotaan oikein mitoitettuna, oikea aikaisesti ja oikeassa paikassa.

Terveysasemien osalta esitetään tehtäväksi palveluverkkoselvitys, jonka toteutuessa palveluita tarjoaisivat jatkossa pääterveysasema sekä sivuterveysasemat Mouhijärvellä ja Punkalaitumella. Asiakkaiden laaja-alainen palvelu saman katon alla. Sähköisten palveluiden laaja-alainen kehittäminen.

Elinvoimainvestoinnit toteutetaan

Taloussuunnitelman vuosittainen taso on keskimäärin 11,5 miljoonaa euroa, mikä johtaisi poistotason nousun noin 9,5 miljoonaan euroon vuonna 2023. Investointitasoa lasketaan 8-10 milj. euroon vuodessa, riippuen elinvoimainvestointien vuosittaisesta tasosta. Elinvoimainvestoinneista keskeisiä ovat Ely -keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät tie- ja kevyenliikenteen hankkeet, kuten esim. valtatie 11 ja 12 valaisu. Kunnallisteknisillä ratkaisuilla turvataan myös riittävä tonttitarjonta yrityksille ja asumiseen. Sastamalan keskustan vaiheittaista kehittämistä jatketaan, vaikka uimahallin hankesuunnittelu keskeytetään toistaiseksi. 

Investointikohteista päätetään talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 yhteydessä.

Päätöksiä tehdään nyt vaiheittain

Koska moni asia on vielä auki, päätöksiä tehdään nyt vaiheittain. Kesäkuun valtuusto linjaa sekä päätösasioita että jatkovalmisteluun meneviä toimenpiteitä, joista päätetään viimeistään syksyllä tai vuoden 2021 talousarvion yhteydessä.

-        Haluamme olla ajoissa liikkeellä ja reagoida nopeasti muuttuvaan tilanteeseen. Monivaiheisuus johtuu siitä, että seuraamme valtion toimenpiteitä asioiden suhteen. Tällä viikolla kuulimme jo kuluvaa vuotta koskevia linjauksia, ensi vuotta koskien saamme lisätieto elokuussa. Syksyllä olemme myös viisaampia koronan kehityksen ja talousennusteiden suhteen, Malmberg summaa.

 

______________________________________________________

Lisätietoja Jarkko Malmberg, 040 641 6735.

Takaisin