Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Sastamalan kaupunki panostaa vuonna 2020 elinvoimaa vahvistaviin investointeihin - Alijäämäinen talousarvioehdotus edellyttää myös sopeuttamisohjelman laadintaa

Sastamalan kaupunki panostaa vuonna 2020 elinvoimaa vahvistaviin investointeihin
- Alijäämäinen talousarvioehdotus edellyttää myös sopeuttamisohjelman laadintaa

Sastamalan kaupungin vuoden 2020 budjetin merkittävimpänä seikkana voidaan Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin mukaan pitää panostuksia elinvoimaa vahvistaviin investointeihin: 

-          Kaupungin investointitaso vuonna 2020 on 10,7 miljoonaa euroa. Näistä merkittävimpiä on helmikuussa 2020 valmistuva, uuden ajan oppimiskeskus -ajattelua edustava Vareliuksen koulu ja sen yhteyteen rakennettava liikuntahalli. Koulutukseen liittyen kaupunki on myös varautunut tekemään 400 000 euron peruspääoman korotuksen Saskyn koulutuskuntayhtymälle uuden sähköosaston rakentamista varten.

 -          Elinkeinopoliittisesti suurin investointi koskee alkuvuodesta myyntikuntoon valmistuvan Yrityspuisto Sykkeen kunnallistekniikkaa. Jatkamme myös kunnallistekniikan rakentamista Mouhijärven Maisemakyliin.

Alijäämä vaatii organisaation läpileikkaavaa sopeuttamisohjelmaa

Sastamalan kaupungin vuoden 2020 talousarvio on tuloksenkäsittelyerien jälkeen 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuosikate on ensi vuonna noin 6.9 miljoonaa euroa positiivinen. Alijäämän vuoksi Sastamalassa aloitetaan koko organisaation läpileikkaavan sopeuttamisohjelman valmistelu.

-          Sastamalan talouden tasapainotustyön tulee olla olennaisiin asioihin keskittyvää ja tarpeeksi laaja-alaista. Toimenpidelistalle haetaan sekä nopeasti vaikuttavia toimia että pitkälle tulevaisuuteen kestäviä ratkaisuja, Malmberg toteaa.

Talouden tasapainotuksista puhuttaessa merkittäviä ratkaisuja tehdään muun muassa sivistyksen ja sosiaali- ja terveystoimen puolella.

-          Sivistyspuolella merkittävää tulee olemaan Palveluverkko 2030 -selvitystyön pohjalta tehtävä palveluverkkoratkaisu. Sosiaali- ja terveyspuolella keskeiset toimenpiteet liittyvät Jonopois -suunnitelmaan.

Tavoitteena on, että talouden tasapainotusohjelmasta päästään päättämään jo keväällä 2020. Samassa yhteydessä ratkaistaan myös kaupungin tulevat verolinjaukset.

 

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, 040 641 6735

talousjohtaja Elina Alajoki, 040 078 8820

Takaisin