Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Nuorten kesätyöllistämistuki 2019 – haku käynnissä nyt!

Sastamalan kaupunki myöntää hakemusten perusteella vuonna 2019 nuorten kesätyöllistämistukea Sastamalassa toimiville yrityksille, maatiloille ja yhteisöille. Tarkoituksena on vuonna 1999–2003 syntyneen sastamalalaisen nuoren tai nuorten työllistäminen touko-syyskuun aikana siten, että tälle maksettava bruttopalkka on vähintään 600 euroa. Tuen hakijalla on oltava y-tunnus.

Kesätyöllistämistuen suuruus on 300 euroa edellä mainitulta työllistämisajalta yhtä kesätyöntekijää kohti. Kaupunki on varannut määrärahan 120 nuoren työllistämiseen. Kesätyöntekijä ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakas yrityksessä.

Kesätyöllistämistuen hakuaika on 12.2.–30.4.2019 klo 15:00. Hakuaikaa voidaan jatkaa erityisestä syystä elinkeinojohtajan päätöksellä.

Tukea myönnetään hyväksyttävien hakemusten perusteella. Hyväksyttävien hakemusten määrän ylittäessä käytettävissä olevan määrärahan, suoritetaan tukea saavien valinta arpomalla. Tukea maksetaan ensisijaisesti yhdestä kesätyöntekijästä. Määrärahan puitteissa lisätukea voidaan kuitenkin myöntää myös kahdesta muusta, eli yhteensä kolmesta kesätyöntekijästä hakijaa kohti. Pyydämme ilmoittamaan mahdollisimman pikaisesti tuetun työllistämisen peruuntumisesta. Näin tuki voidaan tarvittaessa kohdistaa toiselle hakijalle.

Tuki maksetaan jälkikäteen hakijan erillisestä hakemuksesta, johon on liitettävä jäljennökset maksetusta palkasta ja tiedot em. työllistämistukiperiaatteiden noudattamisesta. Maksun tilitystä voi hakea heti työllistämisjakson päätyttyä. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 15.10.2019 klo 15:00. Mikäli em. tukiehdot eivät kaikilta osin täyty, tukea ei makseta lainkaan.

Maksatushakemuslomake toimitetaan hyväksytyille hakijoille pääsääntöisesti sähköpostitse. Hakemuslomakkeeseen on liitettävä työsopimus, palkkalaskelma ja palkanmaksutosite, joista vaaditut tiedot työllistämistukiperiaatteista käyvät ilmi. Tukiehtojen tulee täyttyä kaikilta osin. Tuki maksetaan hakijalle jälkikäteen maksatushakemuksen perusteella.

Kesätyöllistämistukihakemukset toimitetaan osoitteella:

Sastamalan kaupunki Kesätyöllistämistuki PL 23 38201  SASTAMALA 

tai sähköpostitse (täytetty ja allekirjoitettu lomake skannattuna) osoitteeseen:

sastamala@sastamala.fi.

Alla ovat linkit hakulomakkeeseen. Hakulomakkeita saa myös Sastamalan kaupungin kirjaamosta, osoitteesta Aarnontie 2 A, 3. krs. Haku- ja maksatushakemuslomakkeet voi myös palauttaa kirjaamoon.

Kesätyöllistämistuen hakulomake 2019 (.doc)
Kesätyöllistämistuen hakulomake 2019 (.pdf)

Lisätietoja antaa elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh. 040 589 0606 tai palvelusihteeri Kati Koppanen, puh. 040 552 9505 (ajalla 1.3.–17.5. palvelusihteeri Katri Lee, puh. 040 488 0204).

SASTAMALAN KONSERNI- JA ELINVOIMAJAOSTO

Takaisin