Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Toimivan yrityksen kehittämispalvelut

Sastamalan elinkeinopalvelut haluavat olla tukena paikallisten yritysten kasvussa ja kehityksessä. Osaavan elinkeinopalvelutiimin lisäksi käytössämme on laaja asiantuntijakumppaniverkosto. Tarjoamme apuamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • rahoitusneuvonta
  • tuotekehitys ja innovaatiojohtaminen
  • myynti ja markkinointi
  • kansainvälistyminen
  • tuotantotehokkuus
  • osaamisen kehittäminen
  • laatujohtaminen
  • verkostoituminen


Yhteyshenkilöt:

elinkeinojohtaja
Ursula Lumme
Puh. 040 589 0606
ursula.lumme(at)sastamala.fi

projektipäällikkö
Aino-Riitta Joutsen
Puh. 0400 328 704
aino-riitta.joutsen(at)sastamala.fi

Suunta-hanke

Suunta – mikro- ja pk-yritysten osaamisen ja innovointikyvyn uudistaminen Pirkanmaalla

Suunta-hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettava hanke. Suunta-hankkeen budjetti on 1 117 737€, johon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta 494 650€. Suunta-hanketta toteutetaan 1.10.2014 -31.3.2017.

Suunta-hankkeessa kehitetään räätälöidyillä toimenpiteillä kasvu- ja rakennemuutosaloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöstön osaamista ja innovointivalmiuksia yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen yrityslähtöisillä toimenpiteillä vastataan yritysten toimintaympäristön muuttumisen ja rakennemuutoksen tuomiin uusiin haasteisiin.

Hankkeessa toteutettavilla toimenpiteillä kehitetään kasvu- ja kehittymishakuisten yritysten henkilöstön osaamista, uuden tiedon hyödyntämistä ja kykyä kehittää uusia ratkaisuja. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan osaamisen johtamista, mikä luo pohjaa henkilöstön systemaattiselle kehittymiselle ja yrityksen uudistumiselle. Henkilöstön osaaminen monipuolistuu toteuttamalla yrityslähtöisiä, räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia.

Lisäksi tavoitteena on kehittää mikro- ja pk-yrityskentän sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden vuorovaikutteista yhteistyötä. Eri toimijoita verkostoidaan keskenään, jotta yritykset pystyvät hyödyntämään olemassa olevia verkostoja ja uutta tietoa. Jaetun tiedon ja yhteistyön pohjalta syntyy myös uusia toimintamalleja sekä paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Lisäksi tavoitteena on, että yritykset oppivat hyödyntämään opiskelijoiden osaamista, ja että yritysyhteistyö luo opiskelijoille työelämämahdollisuuksia, parantaa työelämävalmiuksia ja laajentaa heidän osaamistaan.

Suunta-hankkeen toiminta-alueena on Pirkanmaan seutukunnat ja kohderyhmänä ovat alueiden mikro- ja pk-yritykset sekä erilaiset koulutus- ja tutkimusorganisaatiot. Hankkeen toteuttajina toimivat Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, Sastamalan koulutuskuntayhtymä / Kehittämistoiminnot Luoteis-Pirkanmaa, MW-Kehitys Oy ja Valkeakosken Seudun Kehitys Oy omilla toimialueillaan.

1.8.2015 alkaen Suunta-hankkeessa osatoteuttajana Etelä-Pirkanmaalla on Valkeakosken kaupunki.

 
ESR

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgbLounais-Pirkanmaa

Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy
Aino-Riitta Joutsen
puh. 0400328704
aino-riitta.joutsen@yrityssastamala.fi

Luoteis-Pirkanmaa

Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Marita Laakso
puh. 0405857788
marita.laakso@sasky.fi

Ylä-Pirkanmaa

MW-Kehitys Oy
Pasi Mäkinen
puh. 0445175107
pasi.makinen@mw-kehitys.com

Tero Turunen
puh. 0445253266
tero.turunen@mw-kehitys.com

Etelä-Pirkanmaa

Valkeakosken kaupunki
Arja Rantamäki
puh. 0403356087
arja.rantamaki@valkeakoski.fi