Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025

Ritajärven luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on ladattavissa TÄSTÄ. Sen tarkoituksena on kertoa, miten Ritajärven luonnonsuojelualueella vuosina 2015-2025 a.) turvataan luonnonarvot, ja b.) mahdollistetaan virkistyskäyttö.

 

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI

Hoito- ja käyttösuunnitelman ovat laatineet Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessissa Jani Hanhijärvi ja Katariina Pylsy. Luonnonsuojelualueen perustamisesta ja kehittämisestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta käytiin vuoden 2015 aikana Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessin johdolla useita keskusteluita ja järjestettiin yhteispalavereita. Asiaa on käsitelty tiiviisti paitsi Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa myös Sastamalan kaupungin toimielimissä.

Elokuussa 2015 järjestettiin kaikille avoin keskustelutilaisuus Hornion vanhalla koululla, lähellä Ritajärven luonnonsuojelualuetta. Tilaisuudessa oli mukana useita sidosryhmiä, mm. Vammalan Retkeilijät ry., Vammalan Urheilukalastajat ry., Sastamalan Kylät ry., karkkulaisia eräopasopiskelijoita sekä paikallisia asukkaita.

Lisäksi Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämisestä on keskusteltu mm. Vammalan ammattikoulun (Klaus Kaikkonen ja Hannu Ränsi), Vammalan lukion (rehtori Anni Virnes), Muistolan alakoulun (rehtori Mikko Tokola), Sastamalan 4H-yhdistyksen (Outi Jokela), Sastamalan partiolaisten (Tyrvään Metsänpojat, Pekka Uurto ja Kiikan Leiripeikot, Elina Hituri) ja Pirkanmaan maakuntamuseon (arkeologi Vadim Adel) kanssa. Alueen luontotyyppejä on maastossa tarkasteltu luontokartoittajien (Kaija Helle ja Vesa Salonen) kanssa. Keskustelua Ritajärven alueesta on viritetty myös paikallislehtien palstoilla, jossa alueen kehittämispotentiaali on tuotu hyvin esiin.

Ritajärven alueen historiasta ja sen vaiheista on haastateltu kotiseutuneuvos Esko Pietilää, musiikinopettaja Urpo Vuorenojaa, kansanedustaja Timo Roosia ja maanviljelijä Alpo Karvaa. Lisäksi on oltu yhteydessä Turun maakunta-arkistoon (Auli Kattelmäki), Sastamalan seudun museoon (amanuenssi Marja Hänninen-Tolvi) ja Maanmittauslaitokseen (Henna Rajapuro). Kaiken kaikkiaan Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämiseen on osallistutettu moni taho mielipiteineen, jolloin on saatu paremmin tavoiteltava kokonaiskuva alueen tulevaisuudesta.

 

ALUEEN TILAN SEURANTA JA VASTUUTAHOT

Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessi on organisoinut vuoden 2011 METSO-inventoinnin sekä vastannut Ritajärven luonnonsuojelualueen hakuprosessista ja alueen kokonaissuunnittelusta. Luonnonsuojelualueen suunnittelu-, hoito- ja ylläpitovastuu on jatkossakin Elävän maaseudun osaprosessilla, joka vuonna 2016 sopii tarkemmin tässä suunnitelmassa mainituista hoito- ja ylläpitotoimista mm. työvoiman palvelukeskus Työteekin, kaupungin Tilakeskuksen ja liikuntapalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Aluetta markkinoidaan yhteistyössä Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Luonnonsuojelualueen tilaa seurataan ja rauhoitusmääräysten noudattamista valvotaan Sastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuollon kanssa.

Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 10 vuoden välein. Jos alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta poikkeaminen osoittautuu tarpeelliseksi, haetaan poikkeamiseen lupaa Pirkanmaan Ely-keskukselta.

 

A Mäntymaisema takakanteen