Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Ritajärven luonnonsuojelualue

Ritajärven luonnonsuojelualueella juhlitaan Suomen luontoa eri tavoin Suomen itsenäisyyden Suomi100 -juhlavuonna.

Ritajärven luonnonsuojelualueen esittelyvideo. Katso ja ihastu.  Tervetuloa!

https://youtu.be/jWEOHJfrHms

Ritajärven luonnonsuojelualue on nyt myös Googlemaps`issa (Huomaa myös sata kuvaa alueelta)

https://goo.gl/maps/VA3EMCDtL412

Katariina Pylsy vastaanotti 20.1.2017 Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämän Pirkanmaan ympäristöpalkinnon 2016 Ritajärven luonnonsuojelualueen perustamisesta sekä suunnittelusta ja kehittämisestä. 

Pylsy toimii myös Metsähallituksen Luonnonpäivien luontolähettiläänä ja järjestää Ritajärvellä tapahtumia, jotka linkittyvät viralliseen Suomi 100 Luonnonpäivät 2017–ohjelmaan.

Tapahtumat ovat myös osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

 

   Opastettuja kävelykierroksia Katariina Pylsyn johdolla. 

 

https://goo.gl/maps/VA3EMCDtL412

 

    Ritajärvellä kajahtaa satavuotiaan Suomen ja luonnon kunniaksi  26.8.2017

Suomen luonnon päivänä Suomen itsenäisyyden juhlavuonna lauletaan luonnon helmassa ja nostetaan lippu salkoon luonnon kunniaksi. Suomesta tulee maailman ensimmäinen maa, joka virallisesti liputtaa luonnolle.

Ritajärven luonnonsuojelualueella on luvassa kuorokonsertti sekä kantaesitys Suomen luonnon ylistyslaulusta.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi juhlitaan lauantaina 26.8.2017 myös Ritajärven luonnonsuojelualueen avajaisia.

https://goo.gl/maps/VA3EMCDtL412

 

Tervetuloa!

Tiedustelut:  Katariina Pylsy 0500-727741 tai katariina.pylsy@sastamala.fi

 

 

Nyt julistetaan avatuksi kaksi arvontaa.

1. Kaikkien Ritajärven luonnonsuojelualue - The Ritajärvi Nature Reserve luonnonsuojelualueen facebook-sivuista tykänneiden kesken arvotaan tuotepalkinto. Tervetuloa tykkäämään ja onnea jo sivuista tykänneille.

2. Tervetuloa luontoretkelle Ritajärven luonnonsuojelualueelle. Myös sinä voit juhlistaa Ritajärven luontoa, tänä itsenäisyyden juhlavuonna, ottamalla mieleinen kuva alueelta ja julkaista se sosiaalisessa mediassa hästägeillä #ritajärvi #luonnonsuojelualue #sastamala #suomi100. Julkaistujen kuvien kesken arvotaan tuotepalkinto. Huomioithan tarvittaessa yksityisasetuksista, että arvontaan valikoituvat vain julkisesti nähtävissä olevat kuvat.

Arvonnat suoritetaan Suomen luonnon liputuspäivänä 26.8.2017. 

https://www.facebook.com/Ritajarvenluonnonsuojelualue/

Valokuvauskilpailun ohjeet:

Lähetä kuva käyttämällä aihetunnistinta: #ritajärvi #luonnonsuojelualue #sastamala #suomi100

Kuvassa saa käyttää muitakin häshtagejä.

Kuvan tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä ottama ja hänellä tulee olla kuvaan täydet oikeudet. 

Kuvaaja vastaa siitä, että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja muiden oikeuksia. Kotirauhan, iän tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun. Jos kuvassa alle 18-vuotias henkilö esiintyy kuvassa, tulee varmistaa kuvassa esiintyvän nuoren vanhemmalta, että hänellä on oikeus esiintyä kuvassa. 

Kilpailun järjestäjät eivät vastaa kilpailuun osallistuvista kuvista. Järjestäjät voivat hylätä kuvan kilpailusta,

Ritajärven luonnonsuojelualue ja Sastamalan kaupunki voivat jakaa kilpailukuvia viestintäkanavien kautta ja kolmansille osapuolille ilman erillistä korvausta. 

Voitosta ja palkintosijoista ilmoitetaan sosiaalisen median välityksellä. Voittajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kilpailun järjestäjiin tiettyyn päivään mennessä.

 

Ritajärven luonnonsuojelualue

Ritajärven luonnonsuojelualue on perustettu keväällä 2015 Pirkanmaan Ely-keskuksen rauhoituspäätöksellä. Hakijana oli Sastamalan kaupungin Elävän maaseudun osaprosessi, jolla on alueen suunnittelu-, hoito- ja ylläpitovastuu myös jatkossa.

Kooltaan 127 hehtaarin kokoinen alue sijaitsee Sastamalan keskellä, tarkemmin sanottuna Vammalan, Häijään ja Kiikoisten taajamien muodostaman kolmion ytimessä. Matkaa Vammalaan on 20 km, Tampereelle 50 km ja Poriin 75 km.

Pysäköintialueen osoite:  Ritajärventie 358, 38100 Sastamala

Ritajärven ajo-opaste

Ajo-opaste Ritajärvelle suurempana

 

 Retkeilykartta

Ritajärven retkeilykartta suurempana

Luonnonympäristöltään Ritajärven alue on pienten erämaisten metsäjärvien ja niiden laskupurojen varsien yhtenäinen ja vaihteleva elinympäristökokonaisuus. Alueella on paljon monimuotoisia elinympäristöjä, joiden puuston rakenne on luonnontilaisen kaltaista, erirakenteista ja monimuotoista. Alue on erityisen tunnettu kivikkoisuudesta ja valtavista siirtolohkareistaan. Keskeisin osa luonnonsuojelualuetta ovat Valkeajärven, Ylisen Ritajärven ja Alisen Ritajärven sekä Heinijärven länsiosan ympäristöt. Alueen eteläosassa sijaitsee myös Ritarijärvi.

 

Maisema

Maisema Valkeajärveltä.

Luonnonsuojelualueella ei ole luvallista yöpyä, mutta Sastamalan kaupungin omistamasta alueesta (200 ha) on suojeltu vain runsas puolet (127 ha).  Pääpysäköintialueen ympäristö (Ritajärventie 358) ja Lammentaantien pysäköintialue ympäristöineen eivät sisälly luonnonsuojelualueeseen, joissa yöpyminen on näillä alueilla sallittua.

 

ALUEEN KEHITTÄMISTAVOITTEET

Ritajärven luonnonsuojelualueen kehittämisen tavoitteet on johdettu alueen rauhoitusmääräyksistä sekä virkistys- ja luontoarvoista. Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on yhdistää alueen luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö.

Kuten rauhoituspäätöksessäkin todetaan, metsänhakkuu- ja hoitotyöt, lahopuiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen lukuun ottamatta marjojen ja sienten poimimista on kielletty. Lähes koko luonnonsuojelualue jätetään siis kehittymään luonnontilassa, eikä tähän näin ollen vaadita erityisiä toimenpiteitä. Sen sijaan tästä poikkeavia hoitotoimenpiteitä voivat olla jonkin harvinaisemman kasvin elinympäristön parantaminen, johon voi kuulua esimerkiksi muiden kasvien poistoa.

Sen sijaan virkistyskäytön edistämiseksi Ritajärven luonnonsuojelualueella tehdään rauhoituspäätöksen mahdollistamia toimenpiteitä. Retkeilyalueen kehittämisessä tavoitteena on luonnonarvoihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimoiminen. Tärkeässä roolissa on mm. retkeilyreittien kunnossapito (esimerkiksi pitkospuiden ja portaiden rakentaminen) ja retkeilijöiden ohjaus opasteiden avulla. Tällöin kyetään parhaiten estämään luonnonsuojelualueen maaston turha kuluminen.

Alueen kehittäminen tukee myös Sastamalan kaupungin strategiaa, jonka peruspilareita ovat mm. vetovoiman vahvistaminen ja elämänhallinnan edistäminen. Koska alue on luonnonarvoiltaan harvinaislaatuinen ja maisemiltaan poikkeuksellisen upea, tavoitteena voisi olla saada siitä yksi Sastamalan vetonauloista. Tavoittelemisen arvoista on myös saada se yhdeksi Pirkanmaan merkittävimmistä luontomatkailu- ja luonto-opetuskohteista.