Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Koulupsykologi

Koulupsykologille oppilas voidaan ohjata, kun

  • oppilaan oppiminen ei etene tai on kovin työlästä
  • halutaan arvioida ja suunnitella erityisopetuksen tai muiden tukitoimien tarpeellisuutta
  • oppilaan keskittyminen koulutyöhön on hankalaa
  • lapsi tai nuori tarvitsee tukea tunne-elämän pulmissa
  • lapsella tai nuorella itsellään tai aikuisella kotona tai koulussa on huolta hänen mielialaansa, käyttäytymiseensä tai kaverisuhteisiinsa liittyvissä asioissa
  • lapsen koulun aloittaminen mietityttää ja halutaan hankkia arvio kouluvalmiudesta

Koulupsykologi tekee tutkimuksia esim. oppilaan oppimisvalmiuksista, käy tukikeskusteluja oppilaan kanssa, osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoon tai koulun pedagogiseen tiimiin, suunnittelee oppilaan tukitoimia yhdessä huoltajan ja koulun kanssa, ohjaa vanhempia ja koulun henkilökuntaa lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tukemisessa, osallistuu tarvittaessa luokan tai oppilasryhmän sosiaalisten ongelmien, kuten kiusaamistilanteiden selvittelyyn tai ryhmähengen kohentamiseen sekä osallistuu kriisityöhön.

Koulupsykologin asiakkaaksi tullaan pääsääntöisesti koulun pedagogisen tiimin kautta. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin myös suoraan, jos herää huoli oppilaan oppimisesta tai kokonaiskehityksestä. Yläkoululaiset voivat varata koulupsykologille ajan myös itse.

Perusopetuksen koulupsykologit ovat

Henna Hautamäki

Sylvään, Marttilan, Varilan koulut ja yksiköiden esiopetus sekä Keskustan ja Ojansuun päiväkotien esiopetus

 

Sipi Kylmälä

Äetsän, Muistolan, Kiikan, Pehulan, Toukolan koulut ja yksiköiden esiopetus sekä Koiramäen päiväkodin esiopetus

 

Linda Lehtiniemi

Mouhijärven yhteiskoulu, Häijään, Karkun, Suodenniemen, Stormin, Tyrväänkylän koulut ja yksiköiden esiopetus