Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Pedagoginen tiimi

Jokaisella koululla toimii pedagoginen tiimi, jonka tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida koulu- ja oppilaskohtaisia opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita. Pedagoginen tiimi on koulun moniammatillinen työryhmä. Sitä johtaa koulun johtaja tai rehtori. Hänen lisäkseen siihen kuuluvat oppilaan opettaja tai opettajia, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, yläkoulussa oppilaanohjaaja sekä tarvittaessa koulun sosiaalityöntekijä. Pedagogiseen tiimiin voidaan kutsua myös koulupsykologi. Oppilaan asioita käsiteltäessä pedagogiseen tiimiin voidaan kutsua myös oppilaan huoltaja sekä harkinnan mukaan muita asiantuntijoita.

Pedagoginen tiimi käsittelee opetushenkilöstön valmistelemat pedagogiset arviot ja tekee päätökset oppilaan siirtymisestä tehostettuun tukeen. Pedagoginen tiimi käsittelee myös oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta laaditut pedagogiset selvitykset sekä lähettää ne tarvittaessa perusopetuksen johtavalle rehtorille erityisen tuen päätöksiä varten. Oppilaan asioiden käsittely pedagogisessa tiimissä on luottamuksellista.