Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

12.10.2015

Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö ovat laatineet yhteisen tiedotteen turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen luvanvaraisuudesta. Rakennuksen tai sen osan olennainen käyttötarkoituksen muutos tarvitsee rakennusluvan.

Turvapaikanhakijoiden hätämajoitus5.8.2015 Yritystili, Lupapiste

Lupapisteeseen on nyt luotu luvanhakijaorganisaatioita varten Yritystili, jonka avulla yritykset/organisaatiot voivat hallinnoida yhteisen työtilan kautta hankkeitaan, joissa he ovat Lupapisteen kautta osallisina. 
Yritystili poistaa myös tarpeen rekisteröityä palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, sillä Yritystilin ylläpitäjä luo tarpeelliset käyttäjätunnukset palveluun.


17.4.2015 Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arviointia koskeva laki (300/215) on hyväksytty

 

Lain mukaan rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta. Laki koskee rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen lain voimaantuloa. Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa oleskelee paljon ihmisiä. Arviointivelvollisuus kohdistuu lisäksi maneeseihin ja laajarunkoisiin eläinsuojiin. Laki sisältää säännökset arvioinnin sisällöstä sekä arvioinnista annettavasta todistuksesta.  Laajarunkoisella rakennuksen osalla tarkoitetaan kerrosalaltaan vähintään 1 000 neliömetrin suuruista osaa, jonka tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä tai paikalla rakennettujen kattokannattajien jänneväli vähintään 15 metriä. Arviointitodistus ja ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje  on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain rakennuksen kunnossapitoa koskevaan pykälään on lisätty uusi momentti rakennuksen omistajan yleisestä velvollisuudesta seurata rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Lait tulivat voimaan 1.4.2015.

 

16.1.2015 Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi, Lupapiste

Asioi rakennusvalvonnassa 24/7

Valtakunnallinen Lupapiste-palvelu on nyt käytettävissä ja asiakkaat voivat jättää palvelun kautta hakemuksia ja neuvontapyyntöjä rakennusvalvontaan. Koska Lupapisteessä käsitellään luottamuksellisia ja luvanvaraisia tietoja, Lupapisteen käyttäjien henkilöllisyys täytyy varmistaa verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Palvelu löytyy osoitteesta http://www.lupapiste.fi/

Mikä on Lupapiste?

Ympäristöministeriön, kuntien ja Solitan yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen Lupapiste-palvelu. Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille sekä kaikkien kuntien viranomaisille. Lupapiste on helppo ja nykyaikainen palvelukanava kaikissa rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä. Lupapiste ohjaa kuntalaista hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta sekä kuvaamaan oman tarpeensa ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti.Lupapiste-palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

4.8.2014  Rakennusvalvonta tiedottaa kiinteistöjen omistajille PEX-putkista aiheutuneista haju- ja makuhaitoista.

Viranomaiset ovat saaneet eri puolilta Suomea yksittäisiä ilmoituksia uusia tai vastikään putkiremontoituja rakennuksia koskevista havainnoista, joiden mukaan uusista muovisista vesijohdoista on aiheutunut talousveteen tavanomaisesta poikkeavaa hajua ja makua.
Ympäristöministeriö on pyytänyt ELY-keskuksia välittämään tiedon rakennusvalvonnoille, että kahden valmistajan tiettyjen PEX- putkien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa.

Ympäristöministeriön kirje, PEX-putkista aiheutuneet haju- ja makuhaitat

15.4.2014 Rakennusvalvonta tiedottaa kiinteistöjen omistajille mahdollisesta rakenteellisesta riskistä jännebetonirakenteissa

Ympäristöministeriö on pyytänyt ELY-keskuksia välittämään tiedon rakennusvalvonnoille mahdollisesta rakennusten rakenteellisesta riskistä vuosina 1960-1970 toteutetuissa jännebetonirakenteissa, joissa on käytetty KA-jännemenetelmää ja Sigma Oval jänneterästä. Ongelma on havaittu Onnettomuustutkintakeskuksen selvittäessä Jyväskylän vesitornissa 3.11.2012 tapahtunutta sortumaa.

Ym kirje, jännebetonirakenteet
Luettelo tunnetuista kohteista

Ohessa linkki Onnettomuustutkintakeskuksen sivuille Jyväskylän turman tutkintaselostukseen:
http://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/muutonnettomuudet/tutkintaselostuksetvuosittain/muutonnettomuudet2012/y2012-02vesitorninsortuminenjyvaskylassa3.11.2012.html

 

13.1.2014 Lupapiste

Asioi rakennusvalvonnassa 24/7

Valtakunnallinen Lupapiste-palvelu on nyt käytettävissä ja kuntalaiset voivat jättää palvelun kautta neuvontapyyntöjä rakennusvalvontaan. Koska Lupapisteessä käsitellään luottamuksellisia ja luvanvaraisia tietoja, Lupapisteen käyttäjien henkilöllisyys täytyy varmistaa verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Neuvontapalvelu löytyy osoitteesta  http://www.lupapiste.fi/

HUOM! Sastamalassa ei vielä ole käytössä sähköinen lupahakemus.

Mikä on Lupapiste?

Ympäristöministeriön, kuntien ja Solitan yhteistyössä kehittämä valtakunnallinen Lupapiste-palvelu. Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille sekä kaikkien kuntien viranomaisille. Lupapiste on helppo ja nykyaikainen palvelukanava kaikissa rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä. Lupapiste ohjaa kuntalaista hakemaan rakennushankkeen sijainnin kartalta sekä kuvaamaan oman tarpeensa ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti.Lupapiste-palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

Neuvontapalvelu on kaikille osapuolille maksuton.

Kuntaliitto ja Ympäristöministeriö ovat laatineet yhteisen tiedotteen turvapaikanhakijoiden hätämajoituksen luvanvaraisuudesta. Rakennuksen tai sen osan olennainen käyttötarkoituksen muutos tarvitsee rakennusluvan.