Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan musiikkiopiston lukuvuosiopas

TERVETULOA SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPPILAAKSI!

Musiikkiopisto haluaa olla lähellä kaupunkilaisia helposti lähestyttävänä yhteistyökumppanina. Oppilaitoksen toiminnan alkuajoista lähtien musiikkiopistolla on ollut ilo ja kunnia olla mukana omien tilaisuuksien lisäksi lukuisten eri yhteisöjen ja yritysten tilaisuuksissa musiikkiohjelman esittäjänä. Vilkas vuorovaikutus ympäröivään yhteiskuntaan merkitsee oppilaitokselle paljon.

Musiikkiopiston ja oppilaiden kodin välinen yhteistyö edistää lasten ja nuorten oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Yhteistyön muotoja voivat olla keskustelut, tiedotteet ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen. Toivomme, että lasten ja nuorten huoltajat ovat mukana musiikkiopintojen suunnittelussa.

Tämä opas kertoo Sastamalan musiikkiopiston toiminnasta ja käytänteistä. Toivomme, että jokainen oppilaitoksessamme opiskeleva tutustuu huolellisesti oppaaseen. Musiikkiharrastukseen liittyvissä askarruttavissa asioissa kääntykää rohkeasti opettajiemme ja rehtorin puoleen.

Sastamalan musiikkiopisto toivottaa iloisia hetkiä musiikkiharrastuksen parissa!

 

Lukuvuosioppaan sisältö:

YLEISTÄ

     Musiikkiopistolla on jo pitkä historia

MUSIIKKIOPISTON TOIMINNAN ESITTELY

     Taiteen perusopetus

     Opetusta neljässä tasossa

          Muskari

          Musiikin perustaso

          Musiikkiopistotaso

          Musiikkiopiston avoin osasto

MUSIIKKIA MONIPUOLISESTI

     Musiikin perusteet - Tervetuloa musiikin backstagelle!

     Bändit ja kuoro sekä orkesteritoiminta

     Sivuaine

LUKUVUODEN KÄYTÄNTEITÄ

     Lukuvuoden aloitus

     Opiskelumateriaali ja oman soittimen hankinta

     Soittimien vuokraaminen musiikkiopistolta

     Tasosuoritukset ja päättötodistus

     Vuosinäyte

     Lukuvuosiarviointi

     Säestystunnit

     Konsertit

     Lukuvuoden kesto ja loma-ajat

     Poissaolot

     Lukukausimaksut

     Jatkoilmoittautuminen musiikkiopistoon 

     Jatkoilmoittautuminen muskariin

     Ilmoittautuminen avoimen osaston oppilaaksi

     Välivuosi

     Pääsykokeet

     Siirto toisesta musiikkioppilaitoksesta 

OPPILASYHDISTYS RY. - Reipasta opiskelijatoimintaa jo vuodesta 1980!

KUULE MUSIIKINOPISKELIJA - Kuulonhuoltoinfoa musiikin parissa toimivalle

TIEDOTTAMINEN

YHTEYSTIEDOT

 

YLEISTÄ

Musiikkiopistolla on jo pitkä historia

Sastamalan musiikkiopiston juuret johtavat 40 vuoden taakse. Musiikkikasvatustyötä on tehty jo vuodesta 1973, aluksi Keikyän musiikkiopisto -nimisenä oppilaitoksena. Sittemmin nimi muuttui Keikyän ja Kiikan kuntien yhdistyessä Äetsän musiikkikouluksi. Oppilaitos kuului perustamisestaan lähtien harkinnanvaraisen valtionosuuden piiriin. 

Äetsän musiikkikoulusta Sastamalan musiikkiopistoksi kasvaneessa musiikkioppilaitoksessa on alkanut neljäs laajennettu toimintavuosi. Kuluneet vuodet toivat sekä oppilaitokselle itselleen että Sastamalan kaupungille merkittävän uudistuksen. Kohottavinta ja merkittävintä oli, että vuoden 2010 alusta lukien Sastamalan musiikkiopisto pääsi tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin. Pysyvä valtionosuus takaa oppilaitoksen kehittymisen vähitellen niihin mittoihin, joita musiikkioppilaitokselta osataan ja voidaan odottaa.

 

Sastamalan musiikkiopiston palvelutoimisto sijaitsee kulttuuritalo Jaatsilla ja rehtorin toimisto pääkirjaston yläkerrassa. Alueellisesti laaja kotikaupunkimme luo omat haasteensa musiikin opetuspalvelujen saatavuudesta tasapuolisesti eri puolille Sastamalaa. Tällä hetkellä opetusta annetaan eniten väestöltään isoimmalla ydinkeskustan alueella. Laajassa kaupungissa kohtuulliset matkat soittotunneille mahdollistuvat ylläpitämällä useaa opetuspistettä. Tällä hetkellä musiikkiopiston opetuspisteitä ovat nk. UOSSON talo,Marttilan koulu, Varilan koulu, Muistolan koulu, Mouhijärven yhteiskoulu, Karkun koulu, Stormin koulu,  Äetsän koulu sekä Pehulan koulu.

Paluu sivun alkuun.

  

MUSIIKKIOPISTON TOIMINNAN ESITTELY

Taiteen perusopetus

Sastamalan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuslain (21.8.1998/633) mukaista musiikin perusopetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellisesti etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Sastamalan musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetussuunnitelma on hyväksytty Sastamalan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 7.4.2009 § 34. Opetussuunnitelma tuli voimaan 1.8.2009. Opetussuunnitelmaa päivitettiin v.2014 ja Sastamalan kulttuuri- ja vapaa- ajanlautakunta hyväksyi uuden version 19.2.2014 ja sitä on noudatettu 1.8.2014 alkaen. Opetussuunnitelmaa on uudistettu lukuvuoden 20187-18 ajan ja Sivistyslautakunta hyväksyi uusimman version 12.6.2018.

Tutustuttehan opetussuunnitelmaamme. Löydätte opetussuunnitelman tästä .

 

Vaikka opiskelu musiikkiopiston tavoitteellisen musiikinopetuksen parissa mahdollistaakin hakeutumisen musiikkialan ammatilliseen koulutukseen, jokaisen oppilaan tavoitteena ei tarvitse olla konserttimuusikon ammatti. Tavoitteellisen musiikinopetuksen johtoajatuksena on, että oppilaalle jää musiikkiopistossa opiskelusta hyöty ja ilo - tietotaito musiikista mikä kannattelee elinikäistä, aktiivista musiikkiharrastusta.

Paluu sivun alkuun.

 

Opetusta neljässä tasossa

Musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen opetus jakaantuu neljään tasoon, jotka ovat: varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari, musiikin perustaso, musiikkiopistotaso ja musiikin perustason avoin osasto.

 

Muskari

Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari kuuluu taiteen perusopetukseen. Muskari -tunneilla tutustutaan musiikkiin laulaen, leikkien, soittaen, kuunnellen, liikkuen ja soittimiin tutustuen. Opetus etenee ikätasoittain; tarkemmat kuvaukset täällä .

Muskariin voi ilmoittautua ympäri vuoden. Yhteystietomme löytyvät tämän oppaan lopusta ja täältä.

Paluu sivun alkuun.

 

Musiikin perustaso

Jokaisella oppilaalla on pääaine, jota musiikin perustasolla opiskellaan  viikoittain pääsääntöisesti 45 minuutin soittotunnilla. Musiikin perustasolla ja musiikkiopistotasolla solistisia aineita ovat:

  • Jousisoittimet: Viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
  • Puupuhaltimet: Huilu, oboe, klarinetti, saksofoni, nokkahuilu
  • Vaskipuhaltimet: Trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
  • Muut instrumentit: Harmonikka, kantele, laulu, klassinen kitara, sähkökitara, sähköbasso, rummut, piano, pianon vapaa säestys

Solistisen aineen oheen kuuluvat musiikin perusteet sekä yhteismusisointi tarkoittaen esimerkiksi bändiä, kuoroa, orkesterisoittoa ja kamarimusiikkia. Nämä oppitunnit ovat pituudeltaan pääsääntöisesti 60-90 minuuttisia.

Musiikin perustasolla tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja. Tavoitteena on, että oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan. Musiikin perustasolla opinnot kestävät keskimäärin 9 vuotta. Musiikin perustason suoritettuaan oppilas saa musiikkiopiston perustason päättötodistuksen.

Paluu sivun alkuun.

 

Musiikkiopistotaso

Musiikin perustason opinnot suorittaneet voivat halutessaan jatkaa syventäviin opintoihin. Opetusta annetaan samoissa oppiaineissa ja oppiaineryhmissä kuin musiikin perustasolla.  

Musiikkiopistotasolla tavoitteena on opittujen taitojen kehittäminen niin, että oppilaalla on edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammatti- ja korkeakouluopintoihin. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävä opetusmenetelmä. Musiikkiopistotasolla oppilas laajentaa musiikin eri tyylien tuntemustaan sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Musiikkiopistotasolla viikoittainen soittotunti on 60 minuuttinen. Musiikkiopistotason opintojen aikana pääaineesta suoritetaan niin kutsuttu D-kurssi sekä musiikin perusteista jatko-opinnot. Ryhmäaineiden tunnit ovat kestoltaan 60-105 minuuttia.

Musiikkiopistotasolla oppilas kehittää musiikillista ajattelua, pääinstrumentin soittoteknistä hallintaa ja ohjelmiston tuntemusta. Oppilas tottuu omaksumaan ja hallitsemaan musiikillisia kokonaisuuksia sekä syventää kykyään musiikin tulkintaan. Tavoitteena on myös, että oppilas oppii hahmottamaan musiikkia sekä kuullun että luetun pohjalta ja kykenee soveltamaan historian ja tyylien tuntemusta musiikin esittämisessä.

Oppilas saa musiikkiopistotason päättötodistuksen suoritettuaan musiikkiopistotason kurssit.

Paluu sivun alkuun. 

 

Musiikkiopiston avoin osasto

Musiikkiharrastuksen voi aloittaa vaivattomasti niin kutsutussa avoimessa osastossa, johon oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä musiikkiopiston vapaiden resurssien mukaan. Vapaana olevia opiskelupaikkoja voi tiedustella toimistostamme pitkin vuotta.

Avoimen osaston opiskelu on tarkoitettu musiikkia harrastaville lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaaksi otetaan hakija, joka ei halua opiskella musiikkiopiston varsinaisen opetussuunnitelman mukaan tai joka ei ole saanut pääsykokeissa opiskelupaikkaa. Tunnit pidetään pääasiassa ryhmäopetuksena ja oppituntien kestot ovat noin 30-60 minuuttisia.

Avoimessa osastossa opiskelevilla on mahdollisuus osallistua musiikin perusteiden opetukseen sekä halutessaan suorittaa perustason kursseja. Opetukseen osallistuneille annetaan lukukauden päätyttyä todistus, johon merkitään opetukseen käytetty aika, opetuksen sisältöalueet ja oppiainekokonaisuudet. 

Paluu sivun alkuun. 

 

MUSIIKKIA MONIPUOLISESTI

Musiikin perusteet - Tervetuloa musiikin backstagelle!

Sastamalan musiikkiopiston opetussuunnitelmaan kuuluvat yleiset aineet, joita opiskellaan solistisen aineen ja yhteismusisoinnin ohessa musiikin perusteet eli tuttavallisemmin mupe -ryhmissä. Opetus kuuluu toteutukseltaan valtakunnan musiikin perusteiden opetuksen edelläkävijöihin. Musiikin perustasolla ryhmätasoja on neljä: mupe 1-4, musiikkiopistotasolla kolme: mupe 5-7. 

Musiikin perusteissa käsiteltävät asiat helpottavat musiikkiharrastuksessa etenemistä ja rakentavat pohjaa käytännön muusikkoudelle. Musiikin perusteiden tunnit ovat ryhmätunteja, joissa perehdytään musiikkiin laaja-alaisesti ja yleistiedollisesti. Mupe tutustuttaa oppilaat musiikin saloihin monipuolisesti ja tarkoituksena on aktivoida oppilaiden mielikuvitusta ja tukea kunkin oppilaan omaa soittoharrastusta sekä antaa musiikillista yleissivistystä. Kukapa ei haluasi tietää enemmän ja päästä kurkistamaan mitä tapahtuu backstagella? Jokainen oppilas on tärkeä osa ryhmää, jossa lukuvuoden ajan yhteistuumin muiden musiikkiopistossa opiskelevien kanssa musiikin saloja opiskellaan. Tuntisisältöjen ohella tärkeää on siis myös ryhmässä toimiminen ja muihin musiikinopiskelijoihin tutustuminen. Tunneilla käymisen säännöllisyys tukee opeteltavien ja opittujen asioiden mielessä pysymistä.

Mupe -tuntien lukuvuoden toteutus on suunniteltu kronologisesti tasolta toiselle eteneväksi. Musiikin perusteiden opetus etenee periaatteessa myös ikäkausittain. Sastamalan musiikkiopiston mupe -opetus uudistui syyslukukaudesta 2009 alkaen ja on yhdenmukainen Tampereen konservatorion musiikkiopistossa annettavan musiikin perusteiden opetuksen kanssa. Ikäkausittainen jaksottuminen on oppilaitoksessamme jossain määrin vielä siirtymävaiheessa. Lisäksi mupe -ryhmän valinnassa ikää painokkaampi tekijä on oppilaalla oleva musiikin taito- ja tietotaso. Musiikin perusteiden opinnot, kuten solistisen aineen opinnotkin, voidaan suunnitella yksilöllisesti. Näin ollen musiikin perusteiden ryhmävalinnasta ja solistisen aineen opintojen etenemissuunnitelmasta on hyvä keskustella sekä oman soitonopettajan että musiikin perusteiden opettajan kanssa.

Musiikin perusteista löytyy lisätietoa nettisivuiltamme, johon toivomme teidän tutustuvan. Voitte myös ottaa suoraan yhteyttä musiikin perusteiden opettajaan, puhelin 0401628645 tai musiikkiopisto@sastamala.fi.

Paluu sivun alkuun.

 

Bändit ja kuoro sekä orkesteritoiminta

Solistisen aineen ohessa oppilaan on mahdollista osallistua bändi- ja orkesteritoimintaan sekä musiikkiopiston lapsi- ja nuorisokuoroon. Yhtye- ja yhteissoitto onkin oppilaitoksessamme suosittua. Yhteistyö eri soitinryhmien välillä on vilkasta ja lukuvuoden aikana kootaan eri tilaisuuksia varten erilaisia esiintyviä kokoonpanoja. Bändiin, kuoroon ja orkesteriin osallistuminen sisältyy lukukausimaksuun.

Paluu sivun alkuun. 

 

Sivuaine

Sastamalan musiikkiopistossa on mahdollisuus opiskella pääaineen ohessa sivuainetta. Sivuaineen myöntämisen edellytyksenä pidetään pääsääntöisesti, että oppilas on solistisessa pääaineessaan suorittanut tasokurssi 2:n tai omaa tätä vastaavat taidot ja on menestynyt pääaineen opinnoissaan. Sivuaineen myöntämisen edellytyksenä on myös, että musiikkiopiston on mahdollista osoittaa sivuaineelle opettaja sekä soittotuntiaika musiikkiopistossa olemassaolevien tuntirajojen puitteissa. Sivuainetta anotaan lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus musiikkiopiston rehtorille.

Paluu sivun alkuun. 

 

LUKUVUODEN KÄYTÄNTEITÄ

Seuraavasta osiosta löydätte musiikkiopistoelämään kuuluvia ja jo pitkään vakiintuneena olleita käytänteitä. Osiossa esittelemme toimintaamme yleisesti ja tiivistetysti. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin, joita voitte esittää lähestymällä meitä sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteystietomme löytyvät tämän oppaan lopusta.

  

Lukuvuoden aloitus

 

Lukuvuosi alkaa tuntien sopimisella ennen varsinaisen opetuksen alkua; opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin. Ryhmäopetuksen aikatauut löytyvät  kotisivuilta omista kohdistaan. esim. "Musiikin perusteet". Lukuvuoden tarkempi aikataulu on linkin "Lukuvuosi ja lomat" takana. 

Opiskelumateriaali ja oman soittimen hankinta

Lähtökohtaisesti oppilas kustantaa opiskelumateriaalinsa itse. Ohjausta materiaalin hankkimiseen saa omalta opettajalta. Musiikkiopistolta on lainattavissa nuotteja, kirjoja ja soittimia erikseen sovitusti. Myös Sastamalan kirjastojen nuottimateriaaliin kannattaa tutustua.

Instrumenttiopinnoissa eteneminen edellyttää, että oppilaalla on soitin. Useimmat musiikkiopiston oppilaista kokevat mielekkääksi hankkia ikioman soittimen. Soittimen hankinta-asiassakin saa opastusta musiikkiopistolta ja omalta opettajalta.

Paluu sivun alkuun. 

 

Soittimien vuokraaminen musiikkiopistolta

Musiikkiopistolla ja musiikkiopiston oppilasyhdistyksellä on hallussaan soittimia, joita vuokrataan oppilaiden käyttöön. Soitinvuokra soittimesta riippuen on 15-70e/lukukausi. Joitakin soittimia on lainattavissa myös maksutta. Soittimista voitte kysyä lisää musiikkiopiston toimistosta ja soittimien ja muun tarpeiston lainaamisesta annetaan tarkemmat ohjeet lainaamisen yhteydessä. Samalla selviävät myös soitinkohtaiset vuokrausehdot.

Paluu sivun alkuun. 

 

Tasosuoritukset ja päättötodistus 

Musiikkiopintojen tavoitteellisuuden toteutumista seurataan esiintymisten, tasosuoritusten sekä näytteiden avulla. Opetus on tasolta toiselle etenevää ja keskimäärin yhden opintokokonaisuuden/ tasosuorituksen suorittamiseen kuluu noin kolme vuotta. Vanhan opetussuunnitelman mukaan musiikin perustasolla solistisen aineen tasosuorituksia on kolme: perustaso 1, perustaso 2 ja perustaso 3. Syventävissä opinnoissa suorituksia on yksi, niin kutsuttu D-kurssi. Uuden opetussuunnitelman mukaan opintokokonaisuuksien nimet ovat 1. Ensimmäiset sävelet 2. Sävelet soimaan 3. Sävelet lentoon sekä syventävät opinnot Sävelet maailmalle. Musiikkiopistossa on mahdollisuus suorittaa opintoja myös näiden jälkeen. Oppilaan aikaisemmat muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot luetaan oppilaan hyväksi.

Uuden opetussuunnitelman mukaan osaamistaan voi todentaa monipuolisella tavalla; esiintymisissä, soittamalla lautakunnalle, tallenteilla jne. Näytteet arvioidaan ja arviooinnit kirjataan oppilashallinto- ohjelmaan. Paluu sivun alkuun. 

 

Vuosinäyte

Musiikkiharrastuksen osana on esiintyminen musiikkiopiston tilaisuuksissa, jota edellytetään toisesta opintovuodesta alkaen. Mikäli oppilas ei lukuvuoden aikana soita oppilaskonsertissa tai muussa näytteessä, tulee hänen antaa edistymisestään tarvittaessa vuosinäyte. Vuosinäytteiden ajankohta sijoittuu kevätlukukauden lopulle. Näytettä ovat kuuntelemassa musiikkiopiston opettajista koottu lautakunta.

Paluu sivun alkuun. 

 

Lukuvuosiarviointi

Lukuvuosiarviointia kehitetään koko ajan. Opetuksen tavoitteena on myös tukea oppilaan omaa itsearviointia. Lukuvuonna 2017-18 aikana käynnistyvän uuden opetussuunnitelmatyön yksi kulmakivi on oppilashallaito- ohjelma EEPOKSEN monipuolinen käyttö. Oppilaskäyttöliittymä mahdollistaa opintojen etenemisen jatkuvan seuraamisen ja korvaa näin perinteisen opintokirjan sekä lukuvuosiarvioinnin.

Paluu sivun alkuun. 

 

Säestystunnit

Sastamalan musiikkiopiston säestäjänä toimivat pianonsoiton lehtori Sakari Lipasti ja pianonsoiton opettaja Tuomas Honkkila. Säestystuntien ajoista sovitaan erikseen yhdessä oman opettajan ja säestäjän kanssa.

Paluu sivun alkuun. 

 

Konsertit

Musiikkiopiston konserttitoiminta on varsin virkeää ja ohjelma konserteissa monipuolista. Oppilaitos järjestää myös pienempimuotoisia tilaisuuksia ja ainekohtaisia matineoita. Lisäksi musiikkiopiston oppilaat ovat ympäri vuoden suosittuja esiintyjiä sekä yksityisten että yhteisöjen järjestämissä tilaisuuksissa. Konserttikalenteriamme voitte seurata nettisivuiltamme. Musiikkiopiston järjestämiin tilaisuuksiin on yleisöllä vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!

Paluu sivun alkuun. 

 

Lukuvuoden kesto ja loma-ajat

Musiikkiopistossa annetaan opetusta lukuvuoden aikana yhteensä 35 opetusviikkoa. Syyslukukaudella opetusviikkoja on 17, kevätlukukaudella 18. Musiikkiopiston lukuvuosi noudattaa pääsääntöisesti  Sastamalan koulujen työvuotta. Kuitenkin koulujenkin välillä on eroavuuksia joissakin lukuvuodelle sijoittuvissa arkivapaissa, joten askarruttavissa kohdissa lomapäivät kannattaa varmistaa toimistostamme. Loma-aikojen tunnit Itsenäisyyspäivää 6.12. sekä vappua 1.5. lukuunottamatta korvataan oppilaille lukukauden aikana. Musiikkiopiston lomat ja arkivapaat ovat päiväkohtaisesti näkyvissä nettisivuillamme. Niin kutsuttuina muun työn päivinä ei pääsääntöisesti ole opetusta (opettajien täydennyskoulutus ym.); myös nämä päivät on huomioitu työjärjestyksessä.

Paluu sivun alkuun. 

 

Poissaolot

Oppilaan poissaolo:

Poissaoloista tulee aina, myös ryhmäaineiden osalta, ilmoittaa suoraan omalle opettajalle.

Oppilaan omia poissaoloja ei korvata.

Hyvissä ajoin tiedossa oleva poissaolo antaa mahdollisuuden neuvotella tunnin siirtämisestä, mutta oppilaan poissaolo ei velvoita opettajaa eikä oppilaitosta korvaamaan tuntia.

Poissaoloja ryhmätunneilta ei korvata, mutta opettajalta kannattaa ottaa selville, onko oppilaan mahdollista osallistua jonakin muuna päivänä pidettävään vastaavaan ryhmään.

Mikäli oppilas on sairauden vuoksi poissa koulusta, ei hänen pidä myöskään osallistua soittotunnille tai ryhmäopetukseen. Kuten koulumaailmassa, myös musiikkiopistossa pätee yleisohje: sairastuneen tulee olla poissa oppilaitoksesta kunnes hän on ollut kuumeeton ja muuten oireeton vähintään vuorokauden.

 

Opettajan poissaolo:

Opettajan ollessa poissa sairauden vuoksi, pyritään hänen oppituntinsa järjestämään ensisijaisesti sijaisjärjestelyllä. Mikäli sijaisen saaminen ei onnistu, tunti voidaan perua. Opettajilla on oikeus palkalliseen sairauslomaan eivätkä he ole velvollisia korvaamaan oman sairauspoissaolonsa vuoksi pitämättä jäänyttä tuntia. Opettaja voi kuitenkin ehdottaa oppilaalle korvaavaa tuntiaikaa. Mikäli molemmille osapuolille sopivaa tuntiaikaa ei lukukauden aikana löydetä tai jos oppilas jättää saapumatta sovitulle korvaavalle tunnille, tunti katsotaan pidetyksi.

Paluu sivun alkuun. 

  

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut peritään erikseen syys- ja kevätlukukaudesta. Opintojen aloittamisesta kahden viikon kuluttua katsotaan opinnot alkaneeksi kokonaisuudessaan ja lukukausimaksu peritään täysimääräisenä. Mikäli oppilas keskeyttää opinnot lukukauden aikana, maksua ei palauteta. Lukukausimaksuun sisältyvät solistisen aineen lisäksi opetussuunnitelman mukaiset kurssisuoritukset, musiikin perusteet ja yhteismusisointi: kuoro, yhtye ja orkesteri.

Ajantasaiset hintatiedot löytyvät nettisivuiltamme. Sisarusalennus myönnetään lukukausimaksusta sisaruksille -10%. Sisarusalennus ei koske musiikin varhaiskasvatusta, perusopetuksen avointa osastoa eikä aikuisia. Lukukausimaksujen lisäksi henkilökohtaista opetusta saavien opiskelijoiden, joiden kotikunta ei ole Sastamala, maksuosuudet laskutetaan nettokustannusten mukaan.

Alennusta tai vapautusta lukukausimaksusta voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää Sastamalan kaupungin sosiaalitoimen todistus taloudellisesta tilanteesta.

Oppilaan on suoritettava erikseen maksu kurssisuorituksesta, joka järjestetään oppilaan laiminlyönnin vuoksi hänelle erikseen. Erillinen maksu peritään myös kurssista, jota oppilas on pyytänyt korottaakseen arvosanaansa.

Paluu sivun alkuun. 

 

Jatkoilmoittautuminen musiikkiopistoon 

Jatkoilmoittautuminen musiikkiopistoon tapahtuu keväällä sähköisellä lomakkeella On tärkeää täyttää jatkoilmoittautumislomake ajoissa tai viimeistään määräpäivään mennessä, sillä vain lomakkeen palauttaneille voidaan taata opiskelupaikka seuraavaksi lukuvuodeksi. Lomakkeen huolellinen täyttäminen on tärkeää siksi, että jatkoilmoittautumisten perusteella suunnitellaan tulevan lukuvuoden ryhmät. Jatkoilmoittautumislomake on täytettävä myös siinä tapauksessa, että oppilas päättää opintonsa.

Musiikkiopisto siirtyy asteittain sähköiseen asiointiin. Kaikilla lomakkeilla on sama osoite https://sastamala-opp.eepos.fi

Tarvittavat tunnukset ja salasanat saa musiikkiopiston kansliasta

Paluu sivun alkuun. 

 

Jatkoilmoittautuminen muskariin

Jatkoilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. On tärkeää täyttää jatkoilmoittautumislomake määräpäivään mennessä, sillä vain ilmoittautuneille voidaan taata oppilaspaikka seuraavaksi lukuvuodeksi.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen otetaan alle kouluikäisiä lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. Muskariin voi ilmoittautua myös pitkin lukuvuotta. Lukuvuoden ollessa käynnissä muskariopettaja osaa kertoa vapaista paikoista ryhmissä.

Musiikkiopisto siirtyy asteittain sähköiseen asiointiin. Kaikilla lomakkeilla on sama osoite https://sastamala-opp.eepos.fi


Paluu sivun alkuun. 

 

Ilmoittautuminen avoimen osaston oppilaaksi

Kuten jo aiemmin oli luettavissa, opiskelu Sastamalan musiikkiopiston avoimessa osastossa on tarkoitettu musiikkia harrastaville lapsille, nuorille ja aikuisille. Oppilaaksi otetaan hakija, joka ei halua opiskella musiikkiopiston varsinaisen opetussuunnitelman mukaan. Tunnit pidetään ryhmäopetuksena ja oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä musiikkiopiston vapaiden resurssien mukaan.. Opetusta annetaan kitaran- ja viulunsoitossa, vaski- ja puupuhaltimissa sekä harmonikan- ja kanteleensoitossa. 

Ilmoittautuminen tehdään saähköisellä lomakkeella osoitteessa https://sastamala-opp.eepos.fi


Paluu sivun alkuun. 

 

Välivuosi

Opiskeltuaan jo muutaman vuoden ajan musiikkiopistossa, voi oppilas elämäntilanteen, vaihto-oppilasvuoden, asepalveluksen tai force major -syyn vuoksi anoa välivuotta opinnoistaan. Oppilas on velvollinen jatkamaan opintojaan välivuoden jälkeen.

Paluu sivun alkuun. 

 

Pääsykokeet

Musiikkiopistossa jo opiskelevan ei tarvitse osallistua uudelleen pääsykokeisiin, vaan riittää, että oppilas palauttaa ajoissa keväällä jaettavan jatkoilmoittautumislomakkeen. Pääsykokeet uusille musiikkiopistoon pyrkiville järjestetään keväisin. Pääsykoeviikko saattaa aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä joidenkin opetustuntien aikatauluihin. Mikäli näin, siitä tiedotetaan erikseen.

Musiikin perustason opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille, mutta oppilaaksi voidaan ottaa myös aikuisia. Pääsykoe muodostuu musikaalisuustestistä sekä laulu- ja rytmitapailutehtävästä. Koe on kaikille pyrkijöille pakollinen. Uudet oppilaat otetaan sisäänpääsykokeen tulosten ja vapaana olevien oppilaspaikkojen perusteella. Pääsykokeen yhteydessä pyrkijä voi halutessaan antaa soittonäytteen, mutta aiempaa soittotaitoa ei pyrkijöiltä edellytetä.

Paluu sivun alkuun. 

 

Siirto toisesta musiikkioppilaitoksesta

Mikäli haet siirtoa toisesta musiikkioppilaitoksesta, ota asiassa yhteys musiikkiopiston rehtoriin GSM 040 8223646 tai sähköpostilla jukka.rajala@sastamala.fi

Paluu sivun alkuun. 

  

OPPILASYHDISTYS RY. - Reipasta opiskelijatoimintaa jo vuodesta 1980!

Sastamalan musiikkiopiston oppilasyhdistys ry. perustettiin vuonna 1980 silloisen Äetsän musiikkikoulun oppilasyhdistykseksi. Toiminta on näiden yli kolmen vuosikymmenen ajan ollut aktiivista ja osallistuvaa. Aikanaan Äetsän kunta tuki oppilasyhdistyksen toimintaa kohde- ja vuosiavustuksin ja sittemmin Sastamalan kaupunki on tukenut oppilasyhdistyksen toimintaa vastaavasti. Lisäksi pienellä vuotuisella jäsenmaksullamme keräämme varoja toiminnan tukemiseksi. Oppilasyhdistyksellä on omistuksessaan soittimia, jotka ovat musiikkiopiston oppilaiden käytettävissä. Toimintavuosiensa aikana oppilasyhdistys on myös saanut vastaanottaa erilaisia lahjoituksia, joko stipendirahastoon sijoitettuina tai esimerkiksi soittimien muodossa.

Oppilasyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, edistää ja valvoa jäsenistönsä etuja koulutus-, sosiaali- ja kulttuuriasioissa, pitää yhteyttä opiskelija- ja musiikkialan järjestöihin sekä edustaa jäsenistöään kotimaassa ja ulkomailla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi oppilasyhdistys järjestää kokouksia, seminaareja, opintomatkoja jäsenilleen, harrastuspiirejä, virkistystoimintaa, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, julkisia esitelmätilaisuuksia ja tiedotustoimintaa sekä jäsenistölleen esitelmätilaisuuksia ja opintomateriaalin välitystä.

Oppilasyhdistys on mukana järjestämässä Sastamalan musiikkiopiston konsertteja ja on vuosien varrella ollut usein esimerkiksi konserttikahvituksesta ja musikaalimatkoista vastaava. Oppilasyhdistys on myös taustayhteisönä auttamassa, kun musiikkiopistossa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia.

Haluatko mukaan oppilasyhdistyksen toimintaan tai haluatko esimerkiksi liittyä kannatusjäseneksi - ota yhteyttä: musiikkiopisto@sastamala.fi. Tervetuloa mukaan riemulliseen musiikkitoimintaan!

Paluu sivun alkuun. 

 

KUULE MUSIIKINOPISKELIJA - Kuulonhuoltoinfoa musiikin parissa toimivalle

Väestönkasvu, teollistuminen, kaupungistuminen, kaikkinainen tekninen kehitys, lisääntyvä liikenne ja tietyt vapaa-ajan harrastukset kasvattavat melukuormitusta. Tästä huolimatta melu ei ole modernin maailman tulos: melun mukanaan tuomat haitat kuulolle on tunnettu jo kauan ennen teollisuusyhteiskuntaa.

Melua on tutkittu paljon. Liian voimakas ja pitkäkestoinen altistuminen äänille, melulle, voi vaurioittaa korvaa. Tutkimusten mukaan erityisesti teini-iässä herkimmillä yksilöillä musiikin kuuntelu suurella voimakkuudella aiheuttaa riskin kuulovaurioon. Suurimpana altistaja kuulovauriolle on äänenpainetaso ja altistusaika sekä yhtä tärkeänä tekijänä yksilöllinen vaurioherkkyys. Tätä yksilöllistä herkkyyttä on vaikea etukäteen selvittää.

Sanojen musiikki ja melu yhdistäminen samaan lauseeseen tuntuu hurjalta. Musiikki koetaan tunnepohjaisesti ja suurillakin voimakkuuksilla soitettava musiikki tuo energiapitoista mielihyvää, joka helposti saa väheksymään, sivuuttamaan tai kokonaan unohtamaan kuulovaurioriskin olemassaolon. Tutkimukset ovat osoittaneet, että myöskään huolestuneisuus kuulon tilasta ei automaattisesti tarkoita suojaustoimia kuulon hyväksi. Tutkimuksissa on todettu musiikkialalla toimivien epätietoisuus siitä, että musiikki voi aiheuttaa kuulovammoja. Erityisesti orkesterimuusikot altistuvat yhteissoiton aikana jatkuvasti riskirajalle, mutta huomiota korvan äänikuormitukseen on syytä kiinnittää myös yksilöharjoittelussa. Hiljalleen tapahtuvat muutokset kuulossa on vaikea havaita.

Vaikka markkinoilla on tarjolla lukuisa määrä hyvätasoisia ja yksilöllisestikin valmistettuja kuulosuojaimia, musiikkialalla toimivien kuulonsuojaus on edelleen ongelmallista. Muusikkojen korva on erityisen kehittynyt kyvyltään erotella musiikkia yksityiskohtaisesti ja hyvä ja tasainen äänenlaatu tuotetaan tarkan kuuloaistin avulla. Soittajien on kuultava tarkasti erottaakseen balanssin oman ja orkesterin soiton välillä sekä pienet äänitasot. Laulajat kuulevat korvatulppia käyttäessään oman äänensä liian voimakkaasti ja se vaikeuttaa äänen kontrollointia. Kuulotulppien käyttö koetaan siis ymmärrettävästi musiikin parissa toimivien keskuudessa hankalaksi.

Kuulosuojaimet on osattava valita tarkoitukseen sopivaksi ja niitä on osattava käyttää oikein. Korvatulppia pidetään koko melussaoloajan. Suojaimia tulee käyttää vain tarpeen vaatiessa, ei kohtuullisessa ääniympäristössä, sillä tulppia käytettäessä korvan herkkyys lisääntyy. Ylisuojautuminen eristää ympäristöstä, varoitusäänet voivat jäädä huomiotta, äänten peittovaikutuksen puuttuminen voi viivästyttää tinnituksen habituaatiota eli tottumista ja ääniyliherkkyys voi pahentua. Tarkoituksenmukaista ei ole myöskään käyttää suojaimia ja samanaikaisesti nostaa äänen volyymitasoja.

On hyvä huomata, että kuulon näkökulmasta tarkasteltuna melun ääripäänä ei tule pitää absoluuttista hiljaisuutta, sillä sekin on korvalle luonnoton olotila. Korva tarvitsee käyttöä ja on tuloksia siitä, että kohtuullinen äänimaailma jopa suojaa korvaa. Henkilökohtaisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, minkälaista tulevaisuutta äänimaiseman osalta halutaan rakentaa. Äänten kokeminen on yksilöllistä: mistä toinen pitää, on toiselle epämiellyttävää. Kuuloaisti myös kestää paljon, mutta on syytä muistaa, että erot tässäkin ovat yksilölliset.

Muusikon on oman alansa lisäksi oltava tietoinen kulloisestakin ääniympäristön kuulokuormituksesta ja osattava reagoida asianmukaisesti. Ei ole mitään mieltä suojautua pelkästään musiikkimelulta ja toisaalla harrastaa vaikkapa moottoriurheilua, ammuntaa tai muuta meluisaa harrastusta ilman kuulonsuojausta. Jos tapanasi on kuunnella korvanappien tai kuulokkeiden kautta musiikkia kannettavista musiikkisoittimista, pidä huolta, että äänenvoimakkuus on kohtuullinen ja anna korville välillä levähdystaukoja kuuntelussa. Jos kaveri vieressäsi kuulee kuuntelemasi musiikin selkeästi, voimakkuus on aivan liian kova.

Äkillinen kuulonalenema saattaa aiheuttaa nopeastikin huolen korvan tilasta, mutta hitaammin kehittyvä kuulovaurio jää todennäköisesti huomiotta siihen asti, kunnes se alkaa haitata päivittäistä elämää ja peruuttamaton on tapahtunut.  Kahdeksan tuntia 85 desibelin (vilkas liikenne kadulla, ruohonleikkuri, äänekäs toimisto, orkesterisoitto) melussa aiheuttaa saman vaurion sisäkorvalle kuin 15 minuuttia 100 desibelin (paineilmapora, metro, usein maksimiraja kannettavassa musiikkisoittimessa), minuutti 112 desibelin (disco, rock-konsertti, urheilukisat stadionilla) ja sekunti 130 desibelin (suihkukone, sinfoniaorkesterin yhtäaikaisesti soivat percussiot) melussa.

Melulta voidaan suojautua käyttämällä pleksejä ja suojaseiniä, soitinkohtaisesti esimerkiksi vähentämällä lyöntivoimaa, käyttämällä sordiinoja ja muita äänenvaimentimia, vähentämällä altistusaikaa ja soittovoimakkuutta sekä ottamalla riittävä etäisyys äänilähteeseen. Koska aina ei ole mahdollista vaikuttaa olosuhteisiin, henkilökohtaisten suojainten käyttö osoittautuu usein parhaimmaksi, nopeimmaksi ja helpoimmaksi ratkaisuksi kovalle melulle altistuttaessa. Ainoa keino suojautua kuulovauriolta on tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan välttää turhia altistustilanteita, ymmärtää kuulonsuojauksen välttämättömyys ja osata suojainten oikea valinta ja käyttö. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että myös terveelliset elämäntavat suojelevat sisäkorvaa ja ylläpitävät sen toimintakykyä.

Kuuloon ja kuulonsuojaukseen liittyvissä asioissa saatte lisää ohjausta musiikkiopistolta.

Paluu sivun alkuun. 

 

TIEDOTTAMINEN

Musiikkiopisto tiedottaa toiminnastaan:

Nettisivuillaan www.sastamalanmusiikkiopisto.fi

Sähköpostilla

Facebookissa: Sastamalan musiikkiopisto

Paikallislehdissä

Musiikkiopisto lähettää kotikirjeet pääasiassa sähköpostilla. Tämän vuoski on erittäin tärkeää, että tiedossamme on teille ajantasaiset ja ensisijaiset yhteystiedot, joista tarvittaessa tavoitamme teidät esimerkiksi oppitunteja koskevissa muutoksissa. Pidättehän meidät ajantasalla puhelinnumeroiden, sähköpostiosoitteiden ja postiosoitteiden muutoksista!

 

YHTEYSTIEDOT

Sastamalan musiikkiopiston palvelutoimisto, Onkiniemenkatu 1, 38200 Sastamala

Sähköposti: musiikkiopisto@sastamala.fi/ rehtori jukka.rajala@sastamala.fi

Puhelin, rehtori: +358 40 8223 646

Puhelin, palvelusihteeri: +358 50348 7980

Internet: www.sastamalanmusiikkiopisto.fi

Katso myös Facebook: Sastamalan musiikkiopisto

 

Paluu sivun alkuun.