Liittyminen Vesi - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Kiinteistön liittyminen vesi-, viemäri- ja hulevesiverkostoon

Niillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla jotka on hyväksytty ennen 01.09.2014 on kaikilla kiinteistöillä liittymisvelvollisuus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin.

Niillä toiminta-alueilla, jotka on hyväksytty 01.09.2014 tai sen jälkeen on liittymisvelvollisuus taajama-alueilla vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin.

Kiinteistön tulee toimittaa Sastamalan Vedelle hakemus, jossa ovat liitteinä vesi- ja viemärisuunnitelman pohjapiirustukset, asemapiirros sekä tonttikartanliite. Tonttikartanliitteen voi tilata yhdyskuntasuunnittelusta. Uudisrakentamisen osalta rakennusluvan saannin jälkeen kiinteistön kanssa tehdään liittymissopimus. Käyttöönottotarkastuksessa on oltava lopulliset piirustukset, joista ilmenevät mahdolliset muutokset ja niistä toimitetaan yksi sarja Sastamalan Vedelle.

Asuin, rivi- ja kerrostalon lisäliittymissopimus tehdään kun kiinteistölle rakennetaan lisähuoneisto. Muissa rakennuksissa lisäliittymissopimus tehdään kun lisärakentaminen on yli 100m² suuruinen kerrosalan lisärakentaminen.

Liittymismaksut ja lisäliittymismaksut määräytyvät kulloinkin voimassaolevan taksan mukaisesti.

Uusilla asemakaava-alueilla on yleensä valmiiksi rakennetut vesi-, jätevesi- ja hulevesijohdot tontille. Valmiiksi rakennetuista talojohto-osista peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset rakentamismaksut.

Vesimittarin saa Sastamalan Vedeltä kun liittymissopimus on allekirjoitettu, LVI-urakoitsija voi asentaa sen.

Jälkeenpäin tehtävät yhdistämiset tulee tilata Sastamalan Vedeltä riittävän ajoissa. Näissä tapauksissa kiinteistö suorittaa kaiken kaivuu- ja peittämistyön ja Sastamalan Veden toimesta tehdään ainoastaan verkostoon yhdistäminen josta peritään yhdistämismaksu.

Vesi- ja viemärilaitokseen liityminen:

Liittymishakemus/lausunto

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

 

Vesilaitteiden liittäminen vesijohtoverkostoon.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 "Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot" mukaan vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon.
Kiinteistön omistaja on vastuussa, mikäli virheellisen kytkennän seurauksena esim. oman kaivon vesi pääsee virtaamaan väärään suuntaan ja aiheuttaa vesihuoltolaitoksen jakeluverkon saastumisen.

Hule- ja salaojavesien johtaminen

Katto-, salaoja- sekä tontin kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

 

päivitetty 28.11.2016