Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan musiikkiopiston lukukausimaksut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1.6.2020 34§

Lukukausimaksut:

Varhaisiän musiikkikasvatus, muskari, 32e ryhmäopetusta, 45min./vko

Soitinvalmennus, 5-7 -vuotiaat, 74€ ryhmäopetusta 45min./vko

Musiikin perustaso, 5-6 -vuotiaat,210e, opetusaika 30min./vko

Musiikin perustaso, 231€, opetusaika 45min./vko

Musiikkiopistotaso, 242€, opetusaika 60min./vko

Musiikin perustaso, avoin osasto, 105€, ryhmäopetusta, 45min./vko

Musiikin perustaso, avoin osasto,357€, yksilöopetus, 30min./vko

Ulkopuolinen kurssinsuorittaja, todellisten palkkakulujen mukaan

Solistinen sivuaine, 116€, opetusaika 30min./vko

Soitinvuokra 20-80e/lukukausi

Valmentava opetus (Suzuki ym.) 116€, opetusaika 30 min/vk

Pelkkä orkesteri, kuoro, yhtye 27€/ lukukausi

 

Lukukausimaksut peritään erikseen syys- ja kevätlukukaudelta. Lukukauden alettua kahden ensimmäisen viikon jälkeen katsotaan opinnot alkaneeksi ja lukukausimaksu peritään täysimääräisenä. Mikäli oppias keskeyttää opinnot lukukauden aikana, maksuja ei palauteta.

Lukukausimaksuun sisältyvät solistisen aineen lisäksi kaikki, mikä kuuluu oppilaan opetussuunnitelmaan: kurssisuoritukset, musiikin perusteet, yhteismusisointi  ym.

Sisarusalennus myönnetään lukukausimaksusta sisaruksille -10%. Sisarusalennus ei koske musiikin varhaiskasvatusta, perusopetuksen avointa osastoa eikä aikuisia. Vapautusta oppilasmaksuista voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää Sastamalan kaupungin sosiaalitoimen todistus taloudellisesta tilanteesta.

Lukukausimaksujen lisäksi henkilökohtaista opetusta saavien opiskelijoiden, joiden kotikunta ei ole Sastamala, maksuosuudet laskutetaan nettokustannusten mukaan.