Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Ajankohtaista


TERVETULOA ALOITTAMAAN UTTA LUKUVUOTTA MUSIIKKIOPISTOLLA

Kesäloma musiikkiopistolla lähentelee loppuaan ja on aika taas suunnata musiikkiopistojen pariin.

Opetus alkaa pääsääntöisesti keskiviikkona 11.8. jota ennen soitonopettajat ovat yhteydessä soittotuntien ajankohdista ja -paikoista.

Muskarit alkavat kuitenkin myöhemmin; ma 23.8. alkavalla viikolla.

Lukukauden muita päivämääriä (mm loma- ajat) ja muuta tarpeellista tietoa löytyy kotisivuiltamme www.sastamalanmusiikkiopisto.fi.

Lukuvuosiopas vastaa todella moneen kysymykseen ja on aina oikein soittaa opettajille tai apulaisrehtori Jukka Rajalalle  0408223646.

 

Musiikkiopiston kaikissa muskariryhmissä on vielä tilaa.

Ryhmiä perustetaan nyt myös läntisille alueille.

Muskariryhmien tiedustelut opettajilta Miia 050 5819019 ja

Jolanta 0443286675UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN SYKSYLLÄ 2021 ALKAVIIN OPINTOIHIN ON ALKANUT

Perusasteella syksyllä 2021 aloittavat oppilaat ilmoittautuvat lomakkeella osoitteessa https://sastamala.opp.eepos.fi

Koronatilanteesta johtuen pääsykoetta ei järjestetä vaan oppilaat valitaan instrumenteittain ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisää tietoa ilmoittautumisesta täältä: /sivu.tmpl?sivu_id=5403

Vilkaisethan myös lukuvuosiopasta ja opetussuunnitelmaa

Soitinesittelyjämme löytyy täältä: https://sites.google.com/sastamalanmusiikkiopisto.fi/soitinesittely/etusivu

 

 

KORONATIEDOTE 28.4.2021

Sastamalan kaupungin koronatyöryhmän ti 27.4.2021 linjauksen mukaisesti kaikki (myös aikuiset) yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena ma 3.5. alkaen. Vain aikuisten ryhmät jatkavat etäopetuksessa.


KORONATIEDOTE 23.4.2021

Sastamalan kaupungin koronatyöryhmän ti 16.4.2021 linjauksen mukaisesti Sastamalan musiikkiopiston lasten ja nuorten (v 2002 ja jälkeen syntyneet) yksilö ja ryhmäopetukset jatkuvat ma 26.4.2021 alkaen lähiopetuksena max.10 henkilön rajoitusta sekä kaikkia koronavarotoimia noudattaen.

Aikuisten yksilö ja ryhmäopetukset jatkuvat toistaiseksi etäopetuksena.


Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme!

 

Lukuvuoden opetus alkaa pääsääntöisesti tiistaina 11.8. Tätä ennen opettajat ovat yhteydessä Teihin soittotuntien ajasta ja paikasta. MUPE opetuksen aikataulu löytyy kotisivuiltamme www.sastamalanmusiikkiopisto.fi kohdasta Musiikin perusteet. Samoin muskareiden aikataulut löytyvät kohdasta Muskari. Muskariopetus alkaa viikolla 34. Orkestereiden ja yhtyeiden ajat ilmoitetaan osallistujille erikseen. Lukuvuoden tärkeät päivämäärät löytyvät myös kotisivuiltamme.

 

Tiedotamme säännöllisesti toiminnasta sekä kotisivujemme että Facebokin kautta (Huom! Muskareille on oma ryhmänsä). Kumpaakin kannattaa seurata siis säännöllisesti. Lähetämme myös tiedotteita sähköpostin kautta; tämän vuoksi on tärkeää että meillä olisi toimiva sähköpostiosoitteenne yhteydenpitoon ja puhelinnumeromme kiireellisimpiin asioihin. Mikäli teillä on jo EEPOS- tunnukset, voitte käydä ne myös itse tarkistamassa oppilasrekisteristä.

 

Poikkeustilanne koronaviruksen suhteen ei ole vielä ohitse. Musiikkiopistolla tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet samalla tavoin kuin perusopetuksenkin puolella mm. siivouksen lisääminen ja turvalliset toimintatavat Tärkeimmät oppilaita koskevat toimenpiteet ovat:

 

  1. SAIRAANA TAI OIREHTIVANA EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA TULLA TUNNILLE. Tämä on kaikkein tärkein sääntö! Mikäli perheenjäsen on sairaana, ottakaa yhteyttä rehtoriin GSM 0408223646.
  2. Käsihygieniasta huolehtiminen: kädet pestään kun tullaan tunnille sekä kun lähdetään tunnilta.
  3. Oppitunneilla noudatetaan riittävää etäisyyttä muihin. Opettajat ohjeistavat tästä tapauskohtaisesti.
  4. Yskitään kyynärtaipeeseen; tätä olisi hyvä harjoitella etenkin nuorempien kanssa koton.
  5. Mikäli tautitilanne alkaa paheta, olemme valmiita siirtymään etäopetukseen.

Näiden sääntöjen noudattaminen on tärkeää, jotta voimme välttää erilaiset yhteiskunnan rajoitustoimet. Vastuu näistä asioista on osaltaan meillä kaikilla!

 

Oppilasmaksuja korotettiin Sivistyslautakunnan 1.6.2020 kokouksessa n. 5% (edellinen korotus tehtiin 2015). Uudet maksut kokonaisuudessaan löytyvät kotisivuiltamme.

 

Mistä saada tietoa toiminnasta?

Arkipäivän opetusasioihin osaavat parhaiten vastata opettajamme; puhelinnumerot löytyvät kotisivuiltamme. Kotisivuiltamme www.sastamalanmusiikkiopisto.fi löytyy paljon tietoa mm opetussuunnitelma ja aina voi soittaa rehtorille J!

 

Toivotan teille oikein hyvää uutta lukuvuotta ja alkavaa syksyä!

 

Jukka Rajala, Sastamalan musiikkiopiston rehtori

SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTO SIIRTYY KESÄLAITUMILLE

Musiikkiopisto siirtyy vähitellen kesälomalle. Opettajat ovat jo lomalla mutta toimistossa palvellaan vielä juhannukseen saakka. Uusille oppilaille ilmoitetaan oppilaspaikasta viimeistään viikolla 25 (juhannusviikko).

Syyskauden opetus alkaa tiistaina 11.8. Tätä ennen opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin tuntien sopimisen merkeissä.

Kiitos Teille kaikille tästä poikkeuksellisesta keväästä ja virkistävää kesää!


UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN SASTAMALANMUSIIKKIOPISTOON

Syksyllä 2020 alkaviin perusasteen opintoihin on tehtävä 1.5.-15.5.2020

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://sastamala-opp.eepos.fi kohdasta Hakeudu Oppilaaksi.

Solistisina opetusaineina ovat jousisoittimet, lyömäsoittimet, puupuhaltimet, vaskipuhaltimet, harmonikka, kantele, laulu, piano, pianon vapaa säestys, sähköbasso, akustinen kitara ja sähkökitara. Solistisen aineen ja yhteismusisoinnin ohessa opiskellaan musiikin perusteita.

 

Koronatilanteesta johtuen pääsykoetta ei pidetä tänä keväänä vaan oppilaat valitaan instrumenttikohtaisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Vaikka oppilaspaikkoja on rajoitetusti, pyrimme tasapuolisuuden vuoksi sijoittamaan mahdollisimman monta uutta oppilasta vapaille oppilaspaikoille. Tämä saattaa tarkoittaa etenkin aluksi poikkeavia opetusjärjestelyjä esim. ryhmäopetusta.

Valinnasta saatte lisää tietoa rehtorilta Jukka Rajala 040 8223 646, jukka.rajala@sastamala.fi

 

Hei!

Kevät on jo siinä vaiheessa että on syytä miettiä ensi syksynä jatkuvia opintoja.

 Kuten edellisinäkin vuosina, jatkoilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti teille sähköpostilla lähetetyillä oppilaskohtaisilla tunnuksilla osoitteessa sastamala-opp.eepos.fi -> Minulla on tunnukset ja valitaan täältä oppilaan opintoja vastaava lomake. Mikäli teillä ei ole tunnuksia, ottakaa yhteyttä rehtoriin (eepoksen pääkäyttäjä).  Jatkoilmoittautumiset avautuvat vaiheittain huhti- toukokuun mittaan.

 20.4.-1.5. jatkoilmoittautuvat perusopinnoissa ja jatko- opinnoissa olevat oppilaat. Samalla lomakkeella varataan paikka ensi syksyn MUPE- opinnoista. Valitkaa nykyisiin opintoihin nähden seuraava taso (esim. 2.1 -> uusi ryhmä on 2.2.). Lomakkeella voi ilmoittaa myös toiveista opetuksen suhteen, sivuainetoiveen ym.

 18.5 avautuvat jatkoilmoittautumset muskariryhmiin sekä avoimelle osastolle

 Uusien oppilaiden ilmoittautuminen syksyllä 2020 alkaviin opintoihin avautuu 1.5. sivulla sastamala-opp.eepos.fi

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä kuhunkin instrumenttiin. Pyrimme sijoittamaan mahdollisimman monta uutta oppilasta vapautuville paikoille. Tämä saattaa tarkoittaa aluksi poikkeavia opetusjärjestelyjä esim. ryhmäopetusta. Kannattaa miettiä ainakin kahta instrumenttivaihtoehtoa!. Lisää tietoa on tulossa mm Facebooksivullamme ja kotisisvuillamme.


Musiikkiopisto ja koronavirus

PÄIVITYS 7.5. 2020: 

Maan hallitus päätti 4.5.2020, että taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5. asti, jonka jälkeen näiden oppilaitosten tilat avataan lähiopetukselle. Taiteen perusopetuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan lainsäädännön puitteissa itse etäopetuksen jatkamisesta ja lähiopetukseen siirtymisestä. Sastamalan kaupunki on päättänyt, että Sastamalan musiikkiopisto jatkaa etäopetuksessa kauden loppuun saakka. Opetus päättyy pääosin viikolla 21. Varsinaista kevätjuhlaa ei järjestetä vaan tilaisuus siirretään elokuulle, jolloin voimme toivottavasti uuden lukuvuoden aloittamisen ohella juhlia normaaliin opetukseen siirtymistä!

 

13.5. saakka musiikkiopiston opetus pyritään toteuttamaan etäopetuksena tavalla tai toisella. Tämä on tärkeää jo lasten ja nuorten normaalin elämänrytminkin kannalta. Opetus luonnollisestikin poikkeaa totutusta- tilanne vaatii sopeutumista ja uusia ideoita meiltä kaikilta. Opettajat ovat teihin yhtydessä opetuksen järjestelyistä- yleisempiä tiedotteita lähetetään kansliasta sähköpostilla.

Toistaiseksi musiikkiopiston kaikki konsertit ym. toteutetaan verkossa.

Muistetaan, että tämä on ohimenevä, poikkeuksellinen vaihe- yhteistyöllä selviämme tästä!

 

 

 

EEPOS- tunnusten postitus maaliskuussa:

Uusi Opetussuunnitelma lisää oppilashallinto- ohjelman monipuolista käyttöä. Oppilaiden huoltajille lähetetään maaliskuun aikana sähköpostilla tunnukset EEPOKSEN käyttöön. Näillä tunnuksilla voitte katsoa oppilaan tietoja, opintosuorituksia ja opintojen etenemistä. Lisäksi EEPOKSEN kautta tullaan jatkossa tekemään kaikki ilmoittautumiset mm. läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Tunnukset kannattaa printata sähköpostista ”tärkeiden papereiden kansioon”. Mikäli tarvitsette uudet tunnukset, kääntykää asiassa rehtorin puoleen (pääkäyttäjä).

 

 


 

Lehtijuttu Musiikkiopistosta (Tyrvään sanomat ja Alueviesti):

SASTAMALAN MUSIIKKOPISTOSSA KÄYTÖSSÄ UUSI OPETUSSUUNNITELMA

 

Sastamalan musiikkiopiston syyslukukausi on alkamassa: soittotunnit ovat jo alkaneet, ja muskarit ja puhallinorkesteri Rolling Notesin harjoitukset alkavat tällä viikolla. Sivistyslautakunta hyväksyi kesäkuussa uuden opetussuunnitelman, joka on käytössä opistossa tästä lukukaudesta alkaen.

- Uusi opetussuunnitelma lisää esimerkiksi opettajien ja vanhempien vuorovaikutusta. Vanhemmat voivat tästä lähtien seurata Eepos-järjestelmästä lapsensa edistymistä, oppilaat tekevät sen avulla itsearviointia ja yhteydenpito puolin ja toisin on helppoa, musiikkiopiston rehtori Jukka Rajala kertoo. Oppilaiden vanhemmille informoidaan Eepoksen käytöstä ja uudesta opetussuunnitelmasta tarkemmin syyskuun alkupuolella alkavissa vanhempainilloissa.

 

Kaksi uutta hanketta

Musiikkiopistossa on käynnistynyt kaksi uutta hanketta, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita, joissa oppilaita kannustetaan muun muassa improvisointiin ja säveltämiseen. Musiikkiopisto on aloittanut Ääneni äärelle -hankkeen yhteistyössä Suomen säveltäjät ry:n kanssa. Parhaillaan menossa on opettajien koulutus ja talven aikana oppilaat pääsevät hankkeeseen mukaan.

Myös musiikkiopiston kansainvälinen hanke, Music Unites Us, kannustaa lapsia ja nuoria tekemään omaa musiikkia. Sastamalan musiikkiopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Georg Otsin konservatorio Tallinnasta ja Neringan taidekoulu Liettuasta.

- Järjestämme kaikissa kolmessa maassa yleisölle avoimen maan nykymusiikkia esittelevän seminaarin sekä konsertin, jossa oppilaat saavat esittää säveltämäänsä musiikkia, hanketta koordinoiva muskariopettaja Jolanta Harstela kertoo. Ensimmäinen seminaari ja konsertti järjestetään marraskuussa Tallinnassa, Sastamalan vuoro on helmi-maalikuussa 2019.

 

Musiikkiopistossa opiskelee tänä lukuvuonna noin 350 oppilasta, opettajia on 19. Musiikkiopiston talvikauden oppilaskonsertit alkavat lokakuussa, musiikkiopisto on mukana myös marraskuussa nenäpäivässä, Lankku-tapahtumassa ja Yllätysten yössä.

 

 

 


 

Hei!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta Sastamalan musiikkiopistossa!

 Viikolla 32 (6.- 10.8.) soitonopettajat ovat yhteydessä oppilaisiin soittotuntien sopimiseksi. Mikäli soittoa ei viikon aikana kuulu, olkaa yhteydessä rehtoriin GSM 040 8223646).

 Syyslukukauden opetus alkaa ma 13.8. kuitenkin siten, että puhallinorkesteri Rolling Notes ja muskarit alkavat viikkoa myöhemmin (viikolla 34, näistä lähetetään vielä omat tiedotteensa).

 Syyslukukauden opetuksettomat päivät  ( huomioitu opetuspäivien lukumäärässä) ovat ma 3.9., syysloma 15.- 19.10., ti 30.10., ke 28.11. Itsenäisyyspäivä to 6.12. on palkallinen vapaa ja vähentää näin yhden opetuspäivän.

Kevätlukukauden opetus alkaa 7.1.2019 ja päättyy 28.5.2019, hiihtoloma on vk  9ja pääsiäinen 19.4.-22.4. kuten kouluissakin. Kevätlukukauden tarkemmat päivämäärät myöhemmin.

Syyskauden oppilaskonsertit ym. tapahtumat tiedotetaan syyskuun alkupuolella.

 12.6.2018 Sivistyslautakunta hyväksyi musiikkiopiston uuden opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2018 alkaen. Kaikki uudet oppilaat aloittavat suoraan opinnot uuden OPS:n mukaan mutta aiemmin opintonsa aloittaneilla on mahdollisuus vuoden siirtymäaikaan anomuksen perusteella. Tämä on tarkoituksenmukaista, mikäli opinnot ovat loppusuoralla ts. musiikin perustaso tai syventävät opinnot saadaan päätökseen ko. vuoden aikana. Keväällä aloitetut vanhempainillat uudesta OPS:sta saavat jatkoa syksyn mittaan. Ja aina kannattaa soittaa ja kysyä rehtorilta!

 Musiikkiopisto tiedottaa pääasiassa omien kotisivujensa (www.sastamalanmusiikkiopisto.fi) ja sähköpostin kautta. Tuntien peruutuksissa ym. nopeassa viestinnässä käytämme tekstiviestejä. Viestinnän onnistuminen edellyttää että käytössämme on ajantasaiset yhteystiedot. Oppilashallinto- ohjelmamme EEPOS kehittyy koko ajan. Sen oleellinen osa on oppilaskäyttöliittymä ts. voitte tarkistaa osoitetiedot ja opintotietoja sitä kautta teille lähetettyjen tunnusten avulla. Tulemme jatkossa käyttämään myös sitä tiedotuskanavana.

 Käytämme myös Facebookkia, missä meillä on oma sivu myös muskareille. Kannattaa siis vilkaista myös somea!

Toivotan teille intoa ja menestystä tuleviin opintoihin!

Jukka Rajala, rehtori

jukka.rajala@sastamala.fi

GSM 0408223646

 

 Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Sastamalan musiikkiopiston syksyllä 2018 alkaviin muskareihin ja haku avoimen osaston opintoihin on alkanut

sähköisellä lomakkeella osoitteessa  http://sastamala-opp.eepos.fi

Lisätietoja: rehtori Jukka Rajala 040 8223 646, jukka.rajala@sastamala.fiHakuaika perustasolle syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 1.4. - 10.5.2018

Haku opintoihin tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://sastamala-opp.eepos.fi kohdasta "hakeudu oppilaaksi".

Tarkemmat ohjeet ovat sivulla Hakuohjeet

Lisätietoa saat rehtori Jukka Rajalalta GSM 040 8223646Tervetuloa aloittamaan kevätlukukautta 2018 kanssamme!

Kotisivujen kohdasta Lukuvuosi ja lomat löytyvät päivitetyt toiminta- ajat. Huom! Ensimmäinen opetukseton kokouspäivä on siirretty viikolla eteenpäin. Samoin toukokuun lopussa on muutoksia päivämäärissä.

Oppilaskonserttien aikataulu päivitetään tammikuun alkupuolella Konserttikalenteriin.

Opetussuunnitelmaan ja lukuvuosioppaaseen kannattaa käydä tutustumassa kotisivuillamme ao. kohdista.

Samoin kannattaa seurata meidän Facebook ryhmäämme (Muskarille on oma ryhmänsä).

Musiikkiopiston tiedotus koteihin tapahtuuajat pääosin sähköpostin välityksellä -varmistathan, että olet jättänyt oikean osoitteen, jotta posti tavoittaa Teidät!


Terveisin
Jukka Rajala
Sastamalan musiikkiopiston rehtori
GSM 040 82236456