Anna palautetta kaupungin toiminnasta, tule kysymyksinesi ja kommentteinesi asukas- tai kyläiltoihin, tee kunnallisaloite. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Osallistu ja vaikuta

Kaupungin tulevaisuuden suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa tarvitaan meitä kaikkia. Asukkaalla on oikeus osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Kerro mielipiteesi esimerkiksi kyselyissä, tule kysymyksinesi ja kommentteinesi asukas- tai kyläiltoihin. Valtuuston kokoukset ovat yleensä avoimia. Voit myös tehdä kuntalaisaloitteen tai antaa palautetta kaupungin toiminnasta. Muista äänestää!

 

 

Kunnan pitää huolehtia osallistumis-
ja vaikuttamismahdollisuuksista

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja  palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten
se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa. Laissa (22 §) mainitaan kuitenkin osallistumismuotoja, joilla kunta voi erityisesti edistää kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.