Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Sastamalan kaupungin toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Sastamalan kaupungin toimielinten kokoukset 1.1. - 31.5.2017 ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa maanantaisin 13.3. ja 15.5.  Sylvään koulun auditoriossa sekä tarvittaessa muulloinkin. Kokoukset alkavat kello 18.00. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä neljäntenä työpäivänä kokouksen jälkeen hallinnossa (kaupungintalo 3. kerros) klo 9-15 siten, että mikäli mainittu päivä on pyhäpäivä tai vapaapäivä, nähtävänäpi­to tapahtuu seuraavana arkipäivänä. Kokouskutsu julkaistaan kunkin kokouk­sen osalta ennen kokousta ja se sisältää kokouksen asialistan ja maininnan pöytäkirjan nähtävänäpidosta. 

Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa maanantaisin 16.1., 6.2., 20.2., 6.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. sekä tarvittaessa muulloinkin. Kokoukset alkavat kello 17.00 kaupungin­talolla. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä toisena työpäivänä kokouksen jälkeen kello 9-15 hallinnossa (kaupungintalo 3. kerros). 

Henkilöstöjaosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa maanantaisin 16.1., 20.2., 20.3. tai 27.3., 24.4. ja 22.5. kaupungintalolla­. Kokoukset alkavat kello 13.00 tai 14.00.  Henkilöstöjaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuu­kausit­tain seuraa­van kuukauden ensim­mäisenä työpäivänä klo 9-15 henkilöstöhallinnossa (kaupungintalo 3. kerros). 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan  kokoukset pidetään tarvittaessa tiistaisin kello 16.00 Uosson kiinteistön (Asemakatu 9) kokoushuoneessa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana maanantaina kasvatus- ja opetuskeskuksessa kello 9-15 (Asemakatu 9) ja kaupungin nettisivuilla.                     

Sastamalan Opiston johtokunnan kokoukset pidetään tarvittaessa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä opiston toimistossa (Onkiniemenkatu 1) seuraavan kuukauden ensimmäisenä työpäivänä kello 9-15. 

Maaseutulautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa keskiviikkoisin kello 17.00 Elävän maaseudun toimistossa (Puistokatu 10). Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana työpäivänä klo 9-15 Elävän maaseudun toimistossa (Puistokatu 10, 3. kerros). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.00 Kulttuuritalo Jaatsissa. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä toisena työpäivänä kokouksen jälkeen klo 9-15 Vinkin vapaa-aikakeskuksessa (Ahertajankatu 33). 

Rakennuslautakunnan kokoukset pidetään joka kuukauden toinen tiistai kello 17.00 kaupungintalolla ja tarvittaessa puheenjohtajan päätöksellä muulloinkin. Rakennuslautakun­nan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9-15 rakennus­valvontatoi­mistossa (kaupungintalo 2. kerros).

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 31.5., 21.6., 23.8., 20.9., 25.10., 22.11. ja 7.12. kello 17.00 kaupungintalolla. Pöytä­kirjat pidetään nähtävänä toisena työpäivänä kokouksesta lukien sosiaalikeskuksessa kaupungintalolla. 

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään joka kuukauden kolmantena keskiviikkona kello 17.00 kaupungintalolla ja tarvitta­essa muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana työpäivänä kello 9-15 kaupungintalolla (2. kerros). 

Tilakeskuksen johtokunnan kokoukset pidetään joka kuukauden kolmantena keskiviikkona kello 17.00 kaupungintalolla ja tarvittaessa muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana työpäivänä klo 9-15 kaupungintalolla (2. kerros). 

Sastamalan Veden johtokunnan kokoukset pidetään tarvittaessa joka kuukauden kolmantena tiistaina kello 17.00 ja tarvittaessa muulloinkin. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana työpäivänä Sastamalan Veden toimistossa osoitteessa Tampereentie 7 kello 9-15. 

Edellä mainittujen toimielinten alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tai päätösluettelot pidetään yleisesti nähtävänä samoina aikoina ja samoissa paikoissa kuin toimielin­ten pöytäkirjat, mikäli toisin ei ilmoiteta. Muutkin pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuukausit­tain seuraavan kuukauden ensimmäisenä työpäivänä kello 9-15, ao. toimistossa mikäli toisin ei ilmoiteta.

Sastamalassa 20. tammikuuta 2017
SASTAMALAN KAUPUNKI

Sastamalan kaupungin toimielinten kokoukset 1.6.2017 alkaen ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kaupunginvaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa maanantaisin 5.6., 26.6., 18.9. ja 13.11. klo 18.00 sekä 11.12. klo 15.00 Sylvään koulun auditoriossa sekä tarvittaessa muulloinkin. Kokousten lisäksi järjestetään talous- tms. seminaareja tarpeen mukaan. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kotisivuilla ja lisäksi neljäntenä työpäivänä kokouksen jälkeen hallinnossa (kaupungintalo 3. kerros) klo 9-15 siten, että mikäli mainittu päivä on pyhäpäivä tai vapaapäivä, nähtävänäpi­to tapahtuu seuraavana arkipäivänä. Kokouskutsu julkaistaan kunkin kokouk­sen osalta ennen kokousta ja se sisältää kokouksen asialistan ja maininnan pöytäkirjan nähtävänäpidosta. 

Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa maanantaisin 12.6., 19.6., 3.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 27.11. ja 4.12. sekä tarvittaessa muulloinkin. Kokoukset alkavat kello 17.00 paitsi 27.11. klo 12.00 kaupungin­talolla. Pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kotisivuilla ja lisäksi toisena työpäivänä kokouksen jälkeen kello 9-15 hallinnossa (kaupungintalo 3. kerros). 

Henkilöstöjaosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa maanantaisin 3.7., 28.8., 25.9. 6.11. ja 18.12. kaupungintalolla­. Kokoukset alkavat kello 13.00 tai 14.00.  Henkilöstöjaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kotisivuilla ja lisäksi toisena työpäivänä kokouksen jälkeen kello 9-15 henkilöstöpalveluissa (kaupungintalo 3. kerros).  

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmantena tiistaina kello 17.00 ja tarvitta­essa muulloinkin. Pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen laitetaan nähtäville kaupungin kotisivuille heti kokouksen jälkeen.