Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

Esiopetukseen ilmoittautuminen - kirje 2022 tammikuu

Esiopetukseen ilmoittautuminen - kirje 2022 tammikuu, lisäopas 2 vuotinen esiopetus


Liikkuva varhaiskasvatus -hanke
Liikuntakoordinaattori Satu Rautanen 1.6.2021 alkaen, puh. 040 5194885

Varhaiskasvatuksen johtamisen organisaatio uudistuu 1.8.2021 alkaen, tutustu varhaiskasvatus ja varhaiskasvatusyksiköt -sivulla.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipaikat on valittu
Sastamala on mukana toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua vuosina 2021-2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt kokeilukuntien osalta toimipaikat, joissa kaksivuotista esiopetuskokeilua tulee järjestää. Sastamalan osalta ministeriö on valinnut kokeilutoimipaikoiksi Häijään ja Toukolan koulun esiopetuksen.

Seuraavaksi ministeriö määrittelee ne lapset, jotka kokeiluun voivat osallistua nyt ilmoitetuissa toimipaikoissa. Sastamalan varhaiskasvatus tulee informoimaan ja tiedottamaan valittujen lasten perheitä heti, kun kaupunki saa valinnat tietoonsa.


Varhaiskasvatukseen sähköisen hakuilmoituksen voi tehdä milloin vain riippumatta keskitetystä hakuajasta.

Lasten varhaiskasvatuksen keskitetty hakuaika ajalla 8.3.-21.3.2021


Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely vuodelta 2020


Hyvät lasten vanhemmat ja huoltajat.

Arvioimme varhaiskasvatuspalveluidemme laatua ja asiakkaidemme tyytyväisyyttä käyttämiinsä palveluihin järjestämällä vuosittaisen asiakaskyselyn, johon toivomme teidän vastaavan. Kyselyn vastausten pohjalta kehitämme palveluitamme.

Kyselyyn pääset vastaamaan 20.1.-31.1.2021 välisenä aikana. Voit vastata kyselyyn oheisen linkin kautta https://webropol.com/s/varhaiskasvatuksenasiakaskysely2020
Kyselyn löydät myös nettisivuiltamme (www.sastamala.fi > kasvatus ja opetus > varhaiskasvatus > ajankohtaista).

Muistakaa rastittaa kyselystä myös varhaiskasvatus- / esiopetusyksikön nimi tai perhepäivähoidon alue. Vastatkaa jokaisen lapsen osalta erikseen omalla lomakkeella. Näin saamme tarkempaa tietoa toimintamme kehittämiseen.

Vastaamme mielellämme kyselyyn liittyviin kysymyksiin.
 
Kiitämme vastauksistanne!

Varhaiskasvatus / Sivistyspalvelut


 

Varhaiskasvatuksen eAsiointi - linkki sähköisiin päätöksiin (sijoituspäätökset, maksupäätökset)

Sähköiset päätökset

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen Sastamalan kaupungin kotisivujen eAsiointiportaalin kautta
 
Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Ohjeet sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiseen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lapsen hoitopäivät ja päivittäisen hoitoajan. Hoitopäivät/-ajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12.00 mennessä. Tämän jälkeen viikon hoitoajat lukittuvat, eikä niihin voi enää ohjelmassa tehdä muutoksia.
Jos hoitoilmoitukseen tulee äkillinen muutos, esim. lapsen sairastuminen ja viikko on jo lukittu, huoltajien pitää ottaa yhteyttä suoraan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan.
Jos hoitoaika ei muutu, se voidaan ilmoittaa esim. kuukauden ajaksi kerrallaan käyttämällä kopiointitoimintoa (ohjeen kohta 3). Etukäteen voi siis ilmoittaa niin monta viikkoa, kun on tiedossa.
Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen hoitosopimuksen ja määritellyn varhaiskasvatusmaksun perusteella.
Hoitoaikojen sähköisellä ilmoittamisella on vaikutusta toiminnan suunnitteluun.
eAsiointiin liittyvissä kysymyksissä saatte opastusta hoitopaikkanne tai varhaiskasvatustoimiston henkilöstöltä.
 

Esiopetussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksynyt 7.6.2016 § 56

Sähköinen päivähoitohakemus toimii seuraavilla selaimilla
IE 7
IE 8
IE 9
Firefox 11
Safari 5
Opera 11
Google Chrome 18 

 

Tulotietojen toimittaminen varhaiskasvatusmaksujen tarkistamista varten toimintakaudelle 1.8.2020 - 31.7.2021 Perhepäivähoito / Ryhmäperhepäivähoito /Päiväkotihoito

Tulotiedot uutta toimintakautta (1.8.2020-31.7.2021) varten tulee toimittaa 31.5.2020 mennessä osoitteella Sivistyspalvelukeskus / Varhaiskasvatus, Asemakatu 9, 38210 Sastamala. Maksutiedote varhaiskasvatusmaksujen perusteista on saatavissa varhaiskasvatuksen kotisivuilta. Sovituista hoitopäivistä tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikössä. Tuloselvitys tulee tehdä, vaikka tuloissa ei olisi tapahtunut muutosta. Ilmoittakaa varhaiskasvatustoimistoon, jos toimitatte tulotiedot myöhemmin tai jos tiedätte tulojenne olennaisesti muuttuvan kesän aikana ennen uuden toimintakauden alkua (esim. työpaikkavaihdoksen, opiskelun ym. vuoksi), keskusta-etelä p. 040 138 2008, pohjoinen-länsi p. 040 138 2004.
Jos olette aiemmin valinneet tuloselvityslomakkeella korkeimman maksun tai olette sen sähköisellä varhaiskasvatus(päivähoito)hakemuksella ilmoittaneet, tällöin tulotietoja ei tarvitse toimittaa. Maksuun liittyvät lomakkeet löytyvät myös osoitteesta www.sastamalankaupunki.fi

Lisätietoja saa varhaiskasvatusyksiköistä ja varhaiskasvatustoimistosta.       

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen 

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.8.2018-31.7.2020

Maksulaskuri