Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Erityispäivähoito

KuistillaLasten ohjattu päivähoito voi omalta osaltaan ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen ja kasvuun liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Erityispäivähoito on osa erityistä tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuksen kokonaisuutta ja esiopetusta.
Erityisen tuen tarvetta lapselle voivat aiheuttaa:
- viivästynyt puheen kehitys tai muut kielelliset erityisvaikeudet
- kehityksen viivästyminen
- tunne-elämään tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet
- neurologisen kehityksen erityisvaikeudet
- aistivammat
- pitkäaikaiset sairaudet
 
Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoito on Sastamalassa järjestetty:
- päiväkodissa
- ryhmäperhepäiväkodissa
- perhepäivähoidossa
Tarvittaessa ryhmässä toimii avustaja.

Yksilöllisen tuen suunnittelemista ja toteuttamista varten laaditaan kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille erityisen tuen suunnitelma yhteistyössä vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa.
Suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisesti puolen vuoden välein.

Sastamalan päivähoidossa toimii kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa, keltoa, jotka vierailevat säännöllisesti päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoitopaikoissa.
He seuraavat ja osallistuvat eri lapsiryhmien toimintaan sekä keskustelevat lasten kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvistä asioista päivähoidon henkilökunnan kanssa. Kelto osallistuu myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhteisissä keskusteluissa henkilökunnan ja vanhempien kanssa mietitään keinoja, joilla tuetaan lapsen arkipäivän sujumista. Yhdessä voidaan pohtia, olisiko mahdollisesti tarvetta kääntyä muiden asiantuntijoiden puoleen.

Kiertävien erityislastentarhanopettajien yhteystiedot: 
Anne Lehtimäki
puh. 0400 267 994
anne.lehtimaki(at)sastamala.fi  
Reetta Reikko 
puh. 050 313 8319
reetta.reikko(at)sastamala.fi
Päivi Kangassalo
puh. 040 6427 929
paivi.kangassalo(at)sastamala.fi