Sastamalan kaupungin yleiskaavoitus - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Vireillä olevia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja


Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.3.2021 § 25 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupugin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden tieyhteyden rakentaminen Kaukolantieltä Sastamalantielle siirtämällä rakennosayleiskaavan yhdystiemerkintä Kaukolantien pohjoispäästä uudelle tieyhteydelle. Uudelle tieyhteydelle rakennetaan alikulku. Kaavamuutos liittyy hankkeeseen, jossa turvallisuuden parantamiseksi korvataan tasoristeyksiä alikuluilla tai muilla ratkaisuilla Tampere-Pori-rataosuudella.

OAS Y_005 Keskustaajaman rakenneosalyeiskaavan osan muutos Kaukolan alueella