Sastamalan kaupungin yleiskaavoitus - Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Vireillä olevia yleiskaavoja ja osayleiskaavoja


Stormin kyläosayleiskaava

Kyläosayleiskaava koskee Stormin kyläkeskuksen, Ekon kylän ja Lopentien ympäristöä sekä Stormin kaivosaluetta Sastamalan keskustan itäpuolella valtatie 12 varrella.

Kyläosayleiskaavan tarkoituksena on ohjata rakentamista ja yhdyskuntarakenteen hallittua kasvua osoittamalla kehitettävät kyläalueet, maaseutuelinkeinojen alueet ja suojelualueet. Erityisinä tavoitteina ovat alueen rikastamotoiminnan ja muiden yhdyskunnan toimintojen yhteensovittaminen sekä rakennusoikeuden tasapuolinen jakautuminen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja osalla kaava-alueesta sitä voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Sastamalan kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2015 päättänyt asettaa Stormin kyläosayleiskaavan ehdotuksen nähtäville osallisten kuulemista varten.  Ehdotus on nähtävillä 30.12.2015 – 5.2.2016 yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja näillä internet-sivuilla.

Ehdotuksesta voi nähtävillä oloaikana jättää muistutuksen kaupunginhallitukselle osoitettuna joko postitse osoitteella PL 23 38201 Sastamala tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Kaavaehdotuksen aineisto:

 Kaavaselostus

 LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 LIITE 2 Kyläosayleiskaavaehdotus kartta ja merkinnät

 LIITE 3 Rakennusoikeuden mitoitusperiaatteet

 LIITE 4 Ote muinaisjäännösinventoinnista 2009

 LIITE 5 Muinaisjäännösinventointi 2012

 LIITE 6 Arkeologinen täydennysinventointi 2014

 LIITE 7 Kulttuuriymparistöselvitys 2013

   Kohdeinventoinnit (kohteet 2-16)

   Kohdeinventoinnit (kohteet 17-36)

   Kohdeinventoinnit (kohteet 37-65, 72)

 LIITE 8 Ote Rakennetun ympäristön inventoinnista 2002

 LIITE 9 Luontoselvitys

 LIITE 10 Liikennemeluselvitys

 LIITE 11 Osayleiskaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä kaavoittajan vastineet niihin

 LIITE 12 Maiseman herkkyysanalyysi-kartta

Kyläosayleiskaavan tavoiteseminaari järjestettiin 4.2.2013 Sylvään koulun auditoriossa. Seminaariin kutsuttiin kaupunginvaltuusto ja johtoryhmä sekä Stormin kyläyhdistyksen, Stormin Nuorisoseuran, Stormin Teräksen ja Vammalan yrittäjien edustajat. Kaavan tavoitteita määriteltiin seminaarissa ryhmätöiden avulla.

Linkki Seminaarin aineistoon

Kaupunginhallitus


Mouhijärvi (Uotsola)-Häijää-Salmi osayleiskaava

Uotsola – Häijää – Salmi osayleiskaavoitus on pantu vireille. Tarkoituksena on tarkistaa ja laajentaa voimassa olevaa osayleiskaavaa. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.04.2009 §55 Uotsola – Häijää – Salmi osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupungin internetsivuilla koko kaavoitusprosessin ajan.    
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Mouhijärvi-Häijää-Salmin osayleiskaavan 1. ehdotus ollut nähtävillä 18.9.-18.10.2013. Toinen kaavaehdotus on valmisteilla.

MHS_oyk_E_OYK_kartta, MHS_oyk_E_OYK_merkinnät