Sastamalan kaupungin avustukset - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Apurahat ja avustukset

 SASTAMALAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET

 

Sähköisesti haettavat avustukset

Sastamalan kaupunki julistaa haettavaksi vuoden 2020 sähköiset vuosiavustukset ajalla 1.3.–31.3.2020 klo 23:59 (hakuaikaa jatkettu 31.5.2020 klo 23:59 saakka). Tämän vuoden kaikki avustukset (liikunta, nuoriso- ja kulttuuriavustukset, opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset sekä kyläyhdistysten avustukset ja sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, eläkeläisjärjestöjen on haettava sähköisesti.

 

Lomake löytyy sivulta https://sastamala.avustukset.fi.

 

Kaikille viime vuonna vuosiavustusta hakeneiden yhdistysten puheenjohtajille lähetetään tunnukset ohjelmaan helmikuun 2020 aikana. Jos yhdistyksellesi ei ole tullut tunnusta, ota yhteyttä nuorisotyön päällikköön puh. 050 520 4218, kulttuuripalvelupäällikköön puh. 040 637 2443, liikuntapalvelupäällikköön puh. 050 5971464, perhe- ja sosiaalipalvelujohtajaan 040 488 0211, kotihoitojohtajaan 040 679 2515 tai maaseutujohtajaan puh. 050 072 7741.

 

Paperisena haettavat avustukset

Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset, Veikko Keskikiikoisen perintövarat ja avustukset Packalenin rahastosta sekä avustukset Kiikoisten stipendirahastosta haetaan paperilomakkeella. Hakuaika paperisilla hakemuksilla on 1.3.-31.3.2020 klo 12:00 (hakuaikaa jatkettu 31.5.2020 klo 12:00 saakka). Paperiset hakemukset jätetään Sastamalan kaupungintalon kirjaamoon, Aarnontie 2A, 38200 Sastamala.

 

Lomakkeet:

Vuosiavustushakemus 2020 Paperihaut

Liite Packalenin ja Keskikiikoisen hakemuksiin 2020

Liite sotaveteraanijärjestöjen vuosiavustushakemukseen 2020

 

 

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

 

Kulttuuriavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille kulttuuri-, taide- ja kotiseutujärjestöille tai kohdeavustuksena rekisteröidyille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun kulttuuritoiminnan kuluihin. Lisätiedot p. 040 637 2443 tai 040 5171 671.

Nuorisoavustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille sastamalalaisille nuorisoyhdistyksille, joiden sääntömääräisen toiminnan kohteena ovat alle 29-vuotiaat nuoret tai kohdeavustuksena rekisteröityjen nuorisoyhdistysten lisäksi muille sastamalalaisille yhdistyksille tai rekisteröimättömille ryhmille alle 29-vuotiaille kohdennettuun toimintaan. Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksiin, tapahtuma- ja/tai toiminta-avustuksiin. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omien prosessien toimintaryhmille (esim. leirikoulut, oppilaskunta yms.) Lisätiedot puh. 050 520 4218

Kyläyhdistysten avustukset, myönnetään vain vuosiavustuksena rekisteröidyille kyläseuralle tai –yhdistykselle, jonka kotipaikka on Sastamala.  Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus.  Lisätiedot puh. 050 072 7741

Liikunta-avustukset: myönnetään vuosiavustuksena rekisteröidyille liikuntajärjestölle ja urheiluseuroille tai kohdeavustuksena, jota voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset liikuntajärjestöt ja lisäksi muut rekisteröidyt yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät. Kohdeavustusta voidaan myöntää Sastamalassa tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun liikuntatoiminnan kustannuksiin, joita ovat liikuntapaikan rakentamisesta tai kunnostamisesta, merkittävien liikuntatapahtumien tai tilaisuuksien järjestämisestä sekä retki- ja leiritoiminnasta aiheutuvat kulut. Lisätiedot: puh. 050 597 1464

Opinto- ja sivistysjärjestöjen avustukset, lisätiedot puh. 040 637 2443

Sosiaalisen vapaaehtoistoiminnan avustukset, rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot: puh. 040 488 0211

Eläkeläisjärjestöjen, veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen avustukset rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Sastamala tai sastamalalainen paikallisosasto. Avustusta myönnetään toiminnan tukemiseen. Avustusta ei myönnetä edelleen jaettavaksi. Lisätiedot puh. 040 6792 515 tai 040 5072 543.

Avustukset Packalenin rahastosta.  Avustukset myönnetään rahaston käyttötarkoitukset täyttäville kohteille.  Lisätiedot puh. 040 679 2515.

Avustukset Kiikoisten stipendirahastosta. Avustukset myönnetään Kiikoisten alueelta oleville opiskelijoille, jotka opiskelevat taito- ja taideaineita. Lisätiedot puh. 040 637 2443.

Veikko Keskikiikosen perintövarat. Lisätiedot puh. 040 679 2515

 

Taiteen ja kulttuurin apurahat

Sastamalan kaupungin vuoden 2020 taiteen ja kulttuurin apurahat ovat haettavissa maaliskuun 31. päivään 2020 kello 12:00 mennessä (hakuaikaa jatkettu 31.5.2020 klo 12:00 saakka).

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemusasiakirjat toimitetaan osoitteeseen: Kulttuuritalo Jaatsi, Gallen-Kallelan katu 1, 38210 Sastamala. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Kulttuurin apurahojen myöntöperusteet

Apurahan hakijan cv ohjeet