Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kunnan selvitys tiedossa olevista vuoden aikana vireille tulevista maankäytön suunnitelmista. Kaavoituskatsaus voi olla samalla myös ilmoitus asemakaavan tai asemakaavanmuutoksen vireille tulosta.

Sastamalan kaupunginvaltuusto on 2.3.2020 hyväksynyt kaupungin kaavoitusohjelman 2020-2021. Kaavoitusohjelma on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä kaupungin kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.sastamalankaupunki.fi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavoituskatsauksena.

Kaavoitusohjelma 2020_2021 ja kaavoituskatsaus

Kaavoitusohjelman liitekartat

Kaavoitusohjelman aikataulu 2020_2021

LukijaAsemakaavan ajanmukaisuuden arviointi

Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut selvityksen asemakaavojen ajanmukaisuudesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt selvityksen 17.6.2013. Selvityksessä on esitetty ajanmukaisiksi katsotut kaavat sekä vanhentuneiksi arvioidut kaavat, jotka ovat jääneet suurelta osin toteutumattomiksi, eivät vastaa nykytilannetta tai tavoitteita, ovat yleiskaavan vastaisia tai ovat kaavamääräyksiltään tai muuten vanhentuneita.

Kaupunginhallitus totesi selvityksessä ajanmukaisiksi esitetyt asemakaavat edelleen ajanmukaisiksi. Vanhentuneista asemakaavoista ei ole tehty päätöstä, vaan vanhentuneisuus harkitaan tapauskohtaisesti joko rakennuslupaprosessissa tai kaavamuutosta käynnistettäessä.

Selvitys asemakaavojen ajanmukaisuudesta