Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus kertoo vuonna 2020 valmistuneista tai valmistelussa olleista kaavahankkeista. Kaavoitusohjelma kertoo vuosina 2021 ja 2020 valmisteluun tulevista kaavahankkeista. Kaavoitusohjelma on samalla myös ilmoitus asemakaavojen tai asemakaavanmuutoksien vireille tulosta.

Sastamalan kaupunginvaltuusto on 14.12.2020 hyväksynyt kaupungin kaavoitusohjelman 2021-2022. Kaavoituskatsaus 2020 ja kaavoitusohjelma vuosille 2021-22 on nähtävillä yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa ja internetissä kaupungin kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.sastamalankaupunki.fi maanäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavoituskatsauksena.

Kaavoituskatsaus ja ohjelma 2021_2022

Kaavoitusohjelma 2021_2022 liitteet

Kaavoitusohjelma aikataulu 2021_2022

 

LukijaAsemakaavan ajanmukaisuuden arviointi

Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut selvityksen asemakaavojen ajanmukaisuudesta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt selvityksen 17.6.2013. Selvityksessä on esitetty ajanmukaisiksi katsotut kaavat sekä vanhentuneiksi arvioidut kaavat, jotka ovat jääneet suurelta osin toteutumattomiksi, eivät vastaa nykytilannetta tai tavoitteita, ovat yleiskaavan vastaisia tai ovat kaavamääräyksiltään tai muuten vanhentuneita.

Kaupunginhallitus totesi selvityksessä ajanmukaisiksi esitetyt asemakaavat edelleen ajanmukaisiksi. Vanhentuneista asemakaavoista ei ole tehty päätöstä, vaan vanhentuneisuus harkitaan tapauskohtaisesti joko rakennuslupaprosessissa tai kaavamuutosta käynnistettäessä.

Selvitys asemakaavojen ajanmukaisuudesta