Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Vireille tulevat ja käynnistyvät kaavat

Vammalantien jatkeen asemakaavan muutos 2020

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 9.6.2020 Vammalantie jatkeen asemakaavan muutoksen 2020 vireille tulon. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2. kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520, pinja.ahola@sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Asemakaava käsittää aluetta Tuomiston kiertoliittymästä Tampereentielle. Tavoitteena on kaavoittaa alueelle vähittäiskaupan suuryksikkö, uusi katuyhteys sekä mahdollistaa alueelle uutta asuinrakentamista.

Ympäristölautakunta

OAS A_068 Vammalantien jatkeen akm 2020


Ellivuorentien katualueen asemakaavan muutos

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 8.4.2020 Ellivuorentie katualueen asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman vireille tulon. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A 2 krs. sekä Sastamalan kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoja antaa Tatu Sundqvist puh. 040 579 0251. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata.aika.

Tarkoituksena on muuttaa katualue vastaamaan rakentunutta katualuetta.

Ympäristölautakunta

 A_075 OAS Ellivuorentien asemakaavan muutos 2020


 Mouhijärven Maisemakylät Uusitiisala asemakaava 2020

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.3.2020 Mouhijärven Maisemakylät II asemakaavan 2020:n vireille tulon. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Asemakaava käsittää järjestyksessään toisen maisemakylän Tiisalantien eteläpuolella. Tavoitteena on Uotsolan ja Häijään taajamien kaavallinen yhdistyminen sekä tonttivarannon turvaaminen alueella.

Ympäristölautakunta

A074 Mohijärven maisemakylät II vaihe OAS 


Torin ympäristön asemakaavan muutos 2019

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Torin ympäristön asemakaavan muutoksen 2019 virelletulon ja asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS:iin voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2 A, 2 krs, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin  ajan.

Suunnittelualue on laajuudeltaan 8,8 ha ja se käsittää Pororannan, Aittalahdenpuiston, korttelin 72, korttelin 12, osan korttelista 17, torin ympäristön, osan korttelista 26, Seukun pysäköintialueen, Seurantalonpuiston sekä katualuetta.Alueen yleissuunnitelma on laadittu käydyn ydinkeskustan ideakilpailutöiden pohjalta ja osoittaa ydinkeskustan kaavamuutoksen tavoitteet ja tahtotilan. Yleissuunnitelma on OAS:n liitteenä. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh 040 506 2520, pinja.ahola@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_067 Kuulutus vireilletulosta Torin ympäristön akm

A_067 Torin ympäristön akm OAS 2019

A_067 Torin ympäristön akm OAS liite 1 Yleissuunnitlema


Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 14.5.2019 Karkun asemanseudun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 2019 vireille tulon. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Asemakaavan muutos koskee Sastamalan 51. kaupunginosaa eli Karkun Palvialaa. Alue rajautuu eteläreunasta Hörssintiehen ja pohjoisessa Maakunnantiehen. Alueeseen kuuluvat korttelit 19 ja 30 sekä Asemantie, osa Maakunnantiestä, Karkun aseman rata-aluetta, puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta aluetta Maakunnantien eteläpuolelta.Tavoitteena on saattaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää kyläkuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Kaavatyössä tutkitaan rakennusten, muinaismuistojen ja muiden kulttuurihistoriallisesti merkittävien kokonaisuuksien turvaamista kaavamerkinnöin sekä alueelle soveltuvan täydennysrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa asemakaavassa liityntäpysäköinnille alue rautatieaseman läheisyydestä.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520, pinja.ahola@sastamala.fi

A_072 Karkun asemanseudun ak ja akm 2019 OAS


Mouhijärven terveysaseman ympäristön  asemakaava ja asemakaavan muutos

(Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavanmuutos)

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Mouhijärven terveysaseman ympäristön asemakaavan muutoksen vireille tulon. Tarkoituksena on ajantasaistaa asemakaava ja tutkia täydennysrakentamista. Mouhijärventien varteen suunnitellaan kevyen liikenteen väylää, jonka vuoksi tiealuetta joudutaan tarkistamaan. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fikoko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fikaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520, pinja.ahola@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_069 Mouhijärven terveysas ak ja akm OAS päivitetty

A_069 Mouhijärven terveyskeskuksen ymp akm OAS 2019


Vammalan Sillankorvan asemakaavanmuutos 2019 

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Vammalan Sillankorvan asemakaavamuutoksen vireille. Alue sijaitsee Vammalan keskustan Pappilan kaupunginosassa Vammaskosken pohjoisrannalla. Tavoitteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistyminen ja tarkastella alueen käyttömahdollisuuksia. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 0500 776 138 sekä kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_071 Vammalan Sillankorvan akm OAS 2019


Uotsolan Töllimäentie ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vireille. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamanosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien, muinaismuistoiksi luokiteltavien osien säilyminen. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi sekä Mouhijärven kirjastossa koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_070 LIITE 1 Töllimäentien OAS päivitetty

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019 


Keskustan 10- korttelin osan asemakaavanmuutos

Ympäristölautakunta on 10.4.2018 hyväksynyt yllämainitun asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos 2012. Tavoitteena pn parantaa alueen asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta tutkimalla alueen korttelitehokkuutta sekä erilaisia pysäköinnin järjestelyjä huomioiden muun muassa pilaantuneiden maiden sijainti. Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija  Pinja Ahola p. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_067 Keskustan 10-korttelin OAS 2018


Asemanseudun asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.6.2014 edellä mainitun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaava koskee osaa Sastamalan rautatieaseman alueesta, Asemakadun eteläpuolisia kiinteistöjä vaneritehtaan ja Jaatsin välillä, osaa Jaatsinkadun varren kiinteistöistä sekä osaa Liekopuistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh 040 506 2520 pinja.ahola@sastamal.fi.

Tekninen lautakunta

A_007_Asemanseudun_asemakaavanmuutos_OAS_tark 2019

A_007_Asemanseudun_asemakaavanmuutos_OAS_tark 2016


Karkun teollisuusalueen asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.8.2014 edellä mainitun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava laaditaan Karkun taajaman pohjoispuolelle Sudenmulkkauksentien, Sastamalantien ja Horniontien väliselle alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Tekninen lautakunta 21.8.2014

A_044_Karkun_teollisuusalueen_asemakaava_OAS_2015


Suodenniemen Jyrmysjärven alueen uusi asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.6.2009 Suodenniemen Jyrmysjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

A_013 Jyrmysjärven asemakaava_OAS 2009


Sastamalankadun varren asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Sastamalankadun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Sastamalankadun asemakaavanmuutos