Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Vireillä olevia asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävissä Sastamalan kaupungintalolla osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros sekä tällä internetsivuilla koko kaavoitusprosessin ajan.


Yrityspuisto Sykkeen asemakaava ja asemakaavanmuutos

Sastamalan kaupungin ypäristölautakunta kuuluttaa Vammalan keskustaajaman pohjoislaidan Sastamalantien ja Sipintien risteyksen luoteispuoleisen alueen asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vireille. Kaavan tarkoituksena on nykyaikaisen, tasokkaan ja tulevaisuuden haasteita vastaavan uuden yrityspuiston mahdollistaminen ja olemassa olevan teollisuusalueen kehittäminen. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 0500 776 138, kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520

Ympäristölautakunta

A_060 Yrityspuisto Syke osallistumis ja arviointisuunnitlema 2018


Keskustan 10- korttelin osan asemakaavanmuutos

Ympäristölautakunta on 10.4.2018 hyväksynyt yllämainitun asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos 2012. Tavoitteena pn parantaa alueen asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta tutkimalla alueen korttelitehokkuutta sekä erilaisia pysäköinnin järjestelyjä huomioiden muun muassa pilaantuneiden maiden sijainti. Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija  Ida Montell p. 050 328 0808  

Ympäristölautakunta

A_067 Keskustan 10-korttelin OAS 2018


Tervahaudan asemakaava

Ympäristölautakunta on 13.2.2018 hyväksynyt yllämainittujen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Suunnittelualue käsittää Kiikoisten alueen Porintien eteläpuolella olevan, Kiikoistentien pohjoisosaan rakentuneen Tervahaudan alueen. Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet, mahdollistaa kaupungin omistamien kiinteistöjen myymisen ja samalla tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia. Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Ida Montell puh. 050 328 0808 ja maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Ympäristölautakunta

A_056 Tervahauta ak OAS


Vuolteentien ympäristön asemakaava

Ympäristölautakunta on 13.2.2018 hyväksynyt yllämainittujen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin luoteisosassa Kiikoisten alueella käsittäen Kiikoistentien länsipuolelle rakentuneen asuinalueen. Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet ja samalla tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia. Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Ida Montell puh. 050 328 0808 ja maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Ympäristölautakunta

A_065 Vuolteentie ak OAS


Ellivuori Resort asemakaavanmuutos

Ympäristö lautakunta on hyväksynyt 7.11.201 Ellivuori Resortin asemakaavamuutoksen vireilletulon.  Asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Asemakaavanmuutos koskee Ellivuoren kaupunginosan kortteleita 1, 2, 5-16 ja 19-27 sekä lähivirkistysalueita, urheilu- ja virkistyspalveluijen aluetta, uimaranta-aluetta, venevalkama-aluetta sekä katualuetta. Tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja mahdollisuuksien tarkastelu ja suunnittelu. Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi ja suunnittelupäällikkö Maritta Heinilä puh. 044-704 6267, maritta.heinila@fcg.fi.

Ympäristö lautakunta

A_064 OAS Ellivuori Resort akm


Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen asemakaavan muutos

Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta kuuluttaa Mouhijärven Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen asemakaavamuutoksen vireille. Alue sijaitsee Mouhijärven Uotsolan taajamassa Uotsolantien ja Hopuntien välisellä alueella ja koskee kortteleita 24-27 ja 29 sekä osin kortteleita 28 ja 30.  Alueella sijaitsee muun muassa Uotsolan päiväkoti, Pentintupa, Iltalakoti, Hoitokoti Vanha-Pappila, Vainiotie, Hyssänpuisto ja Pentinpuisto.  Kaavan tarkoituksena on tutkia alueen käyttötarkoitukset ja rakennusalat sekä rakennusoikeudet nykyisten ja tulevien tarpeitten mukaisiksi. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 0500 776 138

Ympäristölautakunta

A_063 OAS_Hyssän_ja _Pentinpuiston akm_2018

A_063 OAS_Hyssän_ja _Pentinpuiston akm


Lahddenperän ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.10.2016 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajien aloitteesta Koivunkylän kiinteistöille Lahdenperä 790-424-7-18 ja Kirkkolahti 790-424-7-15. Tarkoituksena on selvittää vapaa-ajan asumisen edellytykset ko. rantakiinteistöillä. Lisätiedot Lahdenperän ranta-asemakaavasta: Kaavanlaatija: Nosto Consulting Oy, di Pasi Lappalainen, p. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi,

Tekninen lautakunta

Lahdenperan_Ranta-asemakaava_OAS_8 9 2016


Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

Kaavamuutoksessa tarkastellaan Raivion korttelin 18 käyttötarkoituksia, täydennysrakentamismahdollisuuksia ja liikenteen järjestämisen muutostarpeita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2015 hyväksynyt asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala kaavoituksen sivuilla sekä kaupungin internetsivuilla koko kaavaprosessin ajan. Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela 0500 776 138.

Tyrvään pappilan ympäristön OAS


Asemanseudun asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.6.2014 edellä mainitun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaava koskee osaa Sastamalan rautatieaseman alueesta, Asemakadun eteläpuolisia kiinteistöjä vaneritehtaan ja Jaatsin välillä, osaa Jaatsinkadun varren kiinteistöistä sekä osaa Liekopuistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520. timo.silomaa@sastamala.fi.

Tekninen lautakunta

A_007_Asemanseudun_asemakaavanmuutos_OAS_tark 2016


Karkun teollisuusalueen asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.8.2014 edellä mainitun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava laaditaan Karkun taajaman pohjoispuolelle Sudenmulkkauksentien, Sastamalantien ja Horniontien väliselle alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Tekninen lautakunta 21.8.2014

A_044_Karkun_teollisuusalueen_asemakaava_OAS_2015


Suodenniemen Jyrmysjärven alueen uusi asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.6.2009 Suodenniemen Jyrmysjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Jyrmysjärven A_013_OAS_jyrmysjärvi


Sastamalankadun varren asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Sastamalankadun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Sastamalankadun asemakaavanmuutos