Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Vireille tulevat ja käynnistyvät kaavat


Hopun koulun alueen asemakaavan muutos 2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 14.9.2021 § 99 Hopun koulun alueen asemakaavan muutoksen vireille tulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla 2 kerroksessa, Aarnontie 2A, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla  koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Jenny Sariluoto 040 632 5081. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Suunnittelualue sijaitsee Hopun kaupunginosassa ja sen 20. korttelissa. Tavoitteena on muuttaa nykyisellään käyttämätön Hopun koulun toimitilarakennusten korttelialue pääasiallisesti asuinkäyttöön. Tavoitteena on myös tarkistaa S-market Sastamalan kiinteistön kaavamerkintää.

Ympäristölautakunta

A_077 OAS Hopun koulun alueen asemakaavan muutos 2021


 Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos 2021

Ympristölautakunta on hyväksynyt 9.3.2021 § 26 Vehmaistenkadun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulon sekä asettaa sen nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon 2. kerroksessa, Aarnontie 2, Sastamala ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoja antaa Pinja Ahola kaavoitusarkkitehti 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Varilan kupeessa Vehmaisten alueella. Tavoitteena on turvata alueen tonttivaranto.

OAS A_080 Vehmaistenkadun asemakaava ja asemakaavan muutos 2021


Keikyän koulun asemakaavanmuutos 2020

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.11.2020 Keikyän koulun asemakaavan muutoksen vireille tulon sekä asettaa sen nähtäville. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaon nähtävillä kaupungintalolla, Aarnontie 2A sekä kaavoituksen sivuilla www.sastamala.fi koko kaavaprosessin ajan. Lisätietoja antaa paikkatietoinsinööri Tatu Sundqvist puh. 040 579 0251, tatu.sundqvist@sastamala.fi. Tarvittaessa tapaamiseen tulee varata aika.

Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan Keikyässä aivan Kokemänjoen tuntumassa, käsittäen Keikyän vanhan koulun alueen. Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen käyttötarkoitus vastaamaan paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita, mahdollistaen asuminen ja liiketoiminta aiemmin opetustoimintaan käytetyllä alueella.

Ympäristölautakunta

A_078 Keikyän koulun akm 2020 OAS


Mouhijärven Maisemakylät Uusitiisala asemakaava 2020

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 10.3.2020 Mouhijärven Maisemakylät II asemakaavan 2020:n vireille tulon. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520.

Asemakaava käsittää järjestyksessään toisen maisemakylän Tiisalantien eteläpuolella. Tavoitteena on Uotsolan ja Häijään taajamien kaavallinen yhdistyminen sekä tonttivarannon turvaaminen alueella.

Ympäristölautakunta

A074 Mohijärven maisemakylät II vaihe OAS 


Torin ympäristön asemakaavan muutos 2019

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Torin ympäristön asemakaavan muutoksen 2019 virelletulon ja asettaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS:iin voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2 A, 2 krs, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin  ajan.

Suunnittelualue on laajuudeltaan 8,8 ha ja se käsittää Pororannan, Aittalahdenpuiston, korttelin 72, korttelin 12, osan korttelista 17, torin ympäristön, osan korttelista 26, Seukun pysäköintialueen, Seurantalonpuiston sekä katualuetta.Alueen yleissuunnitelma on laadittu käydyn ydinkeskustan ideakilpailutöiden pohjalta ja osoittaa ydinkeskustan kaavamuutoksen tavoitteet ja tahtotilan. Yleissuunnitelma on OAS:n liitteenä. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh 040 506 2520, pinja.ahola@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_067 Kuulutus vireilletulosta Torin ympäristön akm

A_067 Torin ympäristön akm OAS 2019

A_067 Torin ympäristön akm OAS liite 1 Yleissuunnitlema


Karkun asemanseudun asemakaava ja asemakaavan muutos 2019

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 14.5.2019 Karkun asemanseudun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 2019 vireille tulon. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Asemakaavan muutos koskee Sastamalan 51. kaupunginosaa eli Karkun Palvialaa. Alue rajautuu eteläreunasta Hörssintiehen ja pohjoisessa Maakunnantiehen. Alueeseen kuuluvat korttelit 19 ja 30 sekä Asemantie, osa Maakunnantiestä, Karkun aseman rata-aluetta, puistoaluetta ja asemakaavoittamatonta aluetta Maakunnantien eteläpuolelta.Tavoitteena on saattaa asemakaava ajanmukaiseksi ja säilyttää kyläkuva rikkaana ja ajallisesti moninaisena. Kaavatyössä tutkitaan rakennusten, muinaismuistojen ja muiden kulttuurihistoriallisesti merkittävien kokonaisuuksien turvaamista kaavamerkinnöin sekä alueelle soveltuvan täydennysrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa asemakaavassa liityntäpysäköinnille alue rautatieaseman läheisyydestä.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520, pinja.ahola@sastamala.fi

A_072 Karkun asemanseudun ak ja akm 2019 OAS


Vammalan Sillankorvan asemakaavanmuutos 2019 

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Vammalan Sillankorvan asemakaavamuutoksen vireille. Alue sijaitsee Vammalan keskustan Pappilan kaupunginosassa Vammaskosken pohjoisrannalla. Tavoitteena on mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistyminen ja tarkastella alueen käyttömahdollisuuksia. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätiedot:  kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi.

Ympäristölautakunta

A_071 Vammalan Sillankorvan akm OAS 2019


Uotsolan Töllimäentie ympäristön asemakaava ja asemakaavanmuutos

Sastamalan kaupungin ympäristölautakunta kuuluttaa Uotsolan Töllimäentien ympäristön asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen vireille. Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia lisärakentamismahdollisuuksia harvaan asutulla taajamanosien välialueella ja turvata alueella sijainneen Mustianojan kylätontin arvokkaimpien, muinaismuistoiksi luokiteltavien osien säilyminen. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi sekä Mouhijärven kirjastossa koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_070 LIITE 1 Töllimäentien OAS päivitetty

A_070 Töllimäentien ympäristön ak OAS 2019 


Keskustan 10- korttelin osan asemakaavanmuutos

Ympäristölautakunta on 10.4.2018 hyväksynyt yllämainitun asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos 2012. Tavoitteena pn parantaa alueen asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta tutkimalla alueen korttelitehokkuutta sekä erilaisia pysäköinnin järjestelyjä huomioiden muun muassa pilaantuneiden maiden sijainti. Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija  Pinja Ahola p. 040 506 2520 pinja.ahola@sastamala.fi

Ympäristölautakunta

A_067 Keskustan 10-korttelin OAS 2018


Asemanseudun asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.6.2014 edellä mainitun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaava koskee osaa Sastamalan rautatieaseman alueesta, Asemakadun eteläpuolisia kiinteistöjä vaneritehtaan ja Jaatsin välillä, osaa Jaatsinkadun varren kiinteistöistä sekä osaa Liekopuistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Pinja Ahola puh 040 506 2520 pinja.ahola@sastamal.fi.

Tekninen lautakunta

A_007_Asemanseudun_asemakaavanmuutos_OAS_tark 2019

A_007_Asemanseudun_asemakaavanmuutos_OAS_tark 2016


Karkun teollisuusalueen asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.8.2014 edellä mainitun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava laaditaan Karkun taajaman pohjoispuolelle Sudenmulkkauksentien, Sastamalantien ja Horniontien väliselle alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Tekninen lautakunta 21.8.2014

A_044_Karkun_teollisuusalueen_asemakaava_OAS_2015


Sastamalankadun varren asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Sastamalankadun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Sastamalankadun asemakaavanmuutos