Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Vireillä olevia asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävissä Sastamalan kaupungintalolla osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros sekä tällä internetsivuilla koko kaavoitusprosessin ajan.


Tervahaudan asemakaava

Ympäristölautakunta on 13.2.2018 hyväksynyt yllämainittujen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Suunnittelualue käsittää Kiikoisten alueen Porintien eteläpuolella olevan, Kiikoistentien pohjoisosaan rakentuneen Tervahaudan alueen. Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet, mahdollistaa kaupungin omistamien kiinteistöjen myymisen ja samalla tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia. Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Ida Montell puh. 050 328 0808 ja maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Ympäristölautakunta

A_056 Tervahauta ak OAS


Vuolteentien ympäristön asemakaava

Ympäristölautakunta on 13.2.2018 hyväksynyt yllämainittujen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin luoteisosassa Kiikoisten alueella käsittäen Kiikoistentien länsipuolelle rakentuneen asuinalueen. Tarkoituksena on laatia asemakaava, joka turvaa asukkaiden oikeudet ja samalla tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia. Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Ida Montell puh. 050 328 0808 ja maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Ympäristölautakunta

A_065 Vuolteentie ak OAS


Ellivuori Resort asemakaavanmuutos

Ympäristö lautakunta on hyväksynyt 7.11.201 Ellivuori Resortin asemakaavamuutoksen vireilletulon.  Asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla, Aarnontie 2A, 2.kerros, Sastamala sekä kaavoituksen sivuilla. www.sastamala.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Asemakaavanmuutos koskee Ellivuoren kaupunginosan kortteleita 1, 2, 5-16 ja 19-27 sekä lähivirkistysalueita, urheilu- ja virkistyspalveluijen aluetta, uimaranta-aluetta, venevalkama-aluetta sekä katualuetta. Tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen kehittäminen ja mahdollisuuksien tarkastelu ja suunnittelu. Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 050- 077 6138, merja-liisa.hannuksela@sastamala.fi ja suunnittelupäällikkö Maritta Heinilä puh. 044-704 6267, maritta.heinila@fcg.fi.

Ympäristö lautakunta

A_064 OAS Ellivuori Resort akm


Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen asemakaavan muutos

Sastamalan kaupungin tekninen lautakunta kuuluttaa Mouhijärven Uotsolan Hyssän- ja Pentinpuiston alueen asemakaavamuutoksen vireille. Alue sijaitsee Mouhijärven Uotsolan taajamassa Uotsolantien ja Hopuntien välisellä alueella ja koskee kortteleita 24-27 ja 29 sekä osin kortteleita 28 ja 30.  Alueella sijaitsee muun muassa Uotsolan päiväkoti, Pentintupa, Iltalakoti, Hoitokoti Vanha-Pappila, Vainiotie, Hyssänpuisto ja Pentinpuisto.  Kaavan tarkoituksena on tutkia alueen käyttötarkoitukset ja rakennusalat sekä rakennusoikeudet nykyisten ja tulevien tarpeitten mukaisiksi. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa ja kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh. 0500 776 138

Tekninen lautakunta

A_063 OAS_Hyssän_ja _Pentinpuiston akm


Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.10.2016 hyväksynyt Tuomiston kiertoliittymän alueen asemakaavaanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa Aarnontie 2A, 2.krs, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Kaavan ensisijaisena tavoittteena on muutta asemakaava vastaamaan rakennetun kiertoliittymän ja muutetun katuverkon tilannetta. Lisätiedot Tuomiston kiertoliittymän asemakaavanmuutoksesta: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683.

Tekninen lautakunta

A_055 Tuomiston kiertoliittymän akm OAS_26082016


Lahdenperän ranta-asemakaava

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.10.2016 hyväksynyt Lahdenperän ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan. Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajien aloitteesta Koivunkylän kiinteistöille Lahdenperä 790-424-7-18 ja Kirkkolahti 790-424-7-15. Tarkoituksena on selvittää vapaa-ajan asumisen edellytykset ko. rantakiinteistöillä. Lisätiedot Lahdenperän ranta-asemakaavasta: yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä, p. 040 838 0683.   Kaavanlaatija: Nosto Consulting Oy, di Pasi Lappalainen, p. 0400 858 101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi,

Tekninen lautakunta

Lahdenperan_Ranta-asemakaava_OAS_8 9 2016


Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutos

Kaavamuutoksessa tarkastellaan Raivion korttelin 18 käyttötarkoituksia, täydennysrakentamismahdollisuuksia ja liikenteen järjestämisen muutostarpeita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.4.2015 hyväksynyt asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala kaavoituksen sivuilla sekä kaupungin internetsivuilla koko kaavaprosessin ajan. Lisätiedot maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela 0500 776 138.

Tyrvään pappilan ympäristön OAS


Uotsolan asemakaavan laajennus

Suunnittelualue sijaitsee Mouhijärvellä Uotsolantien pohjoispuolella yhtenäisyyskoulua vastapäätä ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Asemakaavan tarkoituksena on luoda uusia pientalojen ja urheilualueen rakentamismahdollisuuksia.

Tekninen lautakunta on 29.1.2015 hyväksynyt yllämainittujen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätietoja asemakaavoista antaa maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Tekninen lautakunta

A_052 Uotsolan laajennnus ja akm OAS


Uotsolan koulun (korttelin 6) asemakaavanmuutos

Uotsolan koulun ja Pentintuvan asemakaavan muutos

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.12.2016 hyväksynyt kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan.  19.12.2016 poistettu Pentintuvan alue ja korjattu sekä tarkistettu sen mukaisesti.

Uotsolan koulun alue käsittää korttelin 6 osan ja Pentintuvan alue käsittää korttelin 24. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia alueen käyttötarkoituksen muuttamista ainakin osittain asuinalueeksi.

Tekninen lautakunta on 29.1.2015 hyväksynyt yllämainittujen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävillä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessien ajan. Lisätietoja asemakaavoista antaa maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela puh 0500 776 138.

Tekninen lautakunta

Uotsolan koulu ja Pentintuvan OASA_051 OAS_Uotsolan koulun asemakaavamuutos


Mouhijärven maisemakylien Wähätiisalan asemakaava

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.8.2014 hyväksynyt edellä mainitun asemakaavan osallistumis- ja arvioitisuunnitelman. Asemakaavan tarkoituksena on tarjota uusia pientalojen rakentamismahdollisuuksia maisemallisesti haastavalla paikalla ja edistää Uotsolan ja Häijään rakenteellista yhdistymistä ja nauhamaista rakennetta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävissä Sastamalan kaupungintalolla osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros sekä tällä internetsivuilla koko kaavoitusprosessin ajan. Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520

Tekninen lautakunta

A_048 Wähätiisala ak OAS 2015, A_048 Wähätiisalan ak OAS 2018


Asemanseudun asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.6.2014 edellä mainitun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaava koskee osaa Sastamalan rautatieaseman alueesta, Asemakadun eteläpuolisia kiinteistöjä vaneritehtaan ja Jaatsin välillä, osaa Jaatsinkadun varren kiinteistöistä sekä osaa Liekopuistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa puh. 040 506 2520. timo.silomaa@sastamala.fi.

Tekninen lautakunta

A_007_Asemanseudun_asemakaavanmuutos_OAS_tark 2016


Karkun teollisuusalueen asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 21.8.2014 edellä mainitun asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaava laaditaan Karkun taajaman pohjoispuolelle Sudenmulkkauksentien, Sastamalantien ja Horniontien väliselle alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Tekninen lautakunta 21.8.2014

A_044_Karkun_teollisuusalueen_asemakaava_OAS_2015


Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaavan ja asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 28.9. 2011 Mouhijärven rinnakkaisväylän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävissä kaupungintalolla yhdyskuntasuunnittelun tiloissa osoitteessa Aarnontie 2A, 2.kerros, 38200 Sastamala sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamalankaupunki.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa uuden liikenteellisen yhteyden rakentamisen Mouhijärven ja Häijään välille.Lisäksi tavoitteena on kaavoittaa Marttilan tilalle 1:61 pientalojen rakennuspaikkoja ja muuttaa Pynnärin teollisuusalueen kaavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkistettu 14.9.2017.

A_029 Mouhijärven rinnakkaisväylän OAS_14_9_2017

OAS Mouhijärven rinnakkaisväylä_08052014


Suodenniemen Jyrmysjärven alueen uusi asemakaava

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 25.6.2009 Suodenniemen Jyrmysjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Jyrmysjärven A_013_OAS_jyrmysjärvi


Sastamalankadun varren asemakaavanmuutos

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Sastamalankadun asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Sastamalankadun asemakaavanmuutos