Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Yleiskaavat ja osayleiskaavat

Yleiskaava on yleispiirteinen, koko suuremman alueen kattava maankäyttösuunnitelma.
Yleiskaava voidaan muista kaavamuodoista poiketen laatia oikeusvaikutteisena tai ilman oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksettomana se luo pohjan yksityiskohtaisen kaavan valmistelulle ja asemakaavan ulkopuolella tapahtuvalle lupaharkinnalle.
Yleiskaava ei ole voimassa asemakaava-alueella, mutta se astuu voimaan, kun asemakaavaa aletaan muuttaa.

Alla Sastamalassa hyväksyttyjä tai voimassaolevia yleiskaavoja:

Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 ja Kaupunkirakennesuunnitelma 2030 selostus sekä Liitteet 1_4 on Sastamalan kaupungin strategian maankäyttöosa, jossa osoitetaan rakentamisen, liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin kehittämisen painopisteitä ja ohjataan kaavoitusta sekä julkisten ja kaupallisten palvelujen sijoittumista. Suunnitelma ei kuitenkaan ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia.

Kaupunkirakennesuunnitelma tähtää tavoitevuoteen 2030, jolloin väestöennusteeksi on asetettu 24 500 asukasta. Kaupungin pääkeskuksena toimii Vammala ja aluekeskuksena Uotsolan ja Häijään muodostama Mouhijärvi. Paikalliskeskuksia ovat Karkku, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Stormi ja Suodenniemi. Maankäytön keskeisiksi kehittämisalueiksi on nostettu kaupungin keskusta, Karkku, Mouhijärvi sekä Keikyä.

Maankäytön laajenemissuuntien lisäksi kaupunkirakennesuunnitelmassa on esitetty mm. arvokkaat maisema-alueet, joukko- ja palveluliikenteen kehittämistarpeet, merkittävimmät ylikunnalliset asiointisuunnat, liityntäpysäköintialueet sekä vapaa-ajan ja matkailun merkittävimmät keskukset.

Mouhijärven osayleiskaava kaavakartta 2021, on voimaantullut 5.1.2021 Mouhijärven osayleiskaava kaavamerkinnät 2021, Mouhijärven osayleiskaavan kaavaselostus_E_2020_tark141020 A

790_Iaa_11 Stormin kyläosayleiskaava kartta,  on voimaantullut 30.1.2017  790_Iaa_11 Stormin kyläosayleiskaava merkinnät ,   Y004_Stormin_OYK_selostus_tark12102016

Suodenniemen_tuulivoimaosayleiskaava 2016  on voimaantullut 9.8.2016

Sastamala keskustaajaman rakenneosayleiskaavakartta_hyv on voimaantullut 11.6.2014 Sastamala keskustaajaman rakenneosayleiskaavamääräykset_hyv ,  Sastamala keskustajaaman rakenneosayleiskaavaselostus ,  Sastamala keskustajaaman rakenneosayleiskaava liitteet 1_7

Houhajärvi_rantaosayleiskaava vahvistettu on voimaantullut 23.10.2013

Rautaveden länsirannan oikeusvaikutteinen osayleiskaava , on voimaantullut 23.11.2010  Kaavaselostusselostuksen liitteet 

Kiikoinen Taajama_al oyk 2004 

Karkun oikeusvaikutteinen osayleiskaavamerkintöjen selitykset 2003

Ellivuoren osayleiskaava 2002

Äetsän taajamien ja Kokemäenjokilaakson OYK 2002

Äetsä, Eräiden järvien osayleiskaavanmuutos 2008