Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Julkisuus ja tiedottaminen

Viestintä

Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Lähde: Kuntaliitto Kunnan-verkkotiedottaminen-seka-henkilotietojen-kasittely-ja-julkisuus

Tiedotusvastuut

Kaupungin keskushallinnossa tiedotusvastuu kuuluu kaupunginhallitukselle. Konsernihallinnon tehtävänä on huolehtia koko kaupungin ja erityisesti keskushallinnon tiedottamisesta ja kehittää kaupungin tiedotustoimintaa. Toimialan ja liikelaitoksen tulee huolehtia toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottamisesta niin, että kaupungin asukkailla on mahdollisuus seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa sekä lausua mielipiteensä niistä ennen päätöksentekoa.

Viestintäkanavat

Kaupungin viestintä tapahtuu pääsääntöisesti kaupungin kotisivujen kautta. Sastamalan kaupungin asioita voi seurata myös sosiaalisen median kanavissa. Sastamala löytyy TwitteristäFaceBookista sekä YouTubesta. Kaupungin matkailupalveluista kerrtotaan osoitteessa www.visitsastamala.fi ja matkailua voi seurata myös Instagramissa.

Kaupunki pyrkii mahdollisimman hyvin palvelemaan paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia tiedotusvälineitä, jotta nämä voisivat tiedottaa kaupungin asioista nopeasti, laajasti ja kattavasti. Kaupungin tiedotteet lähetetään pääsääntöisesti seuraaville tiedotusvälineille:

Aamulehti
Alueviesti
Demokraatti
Helsingin Sanomat
Iskelmä Sastamala
Iskelmä Satakunta
Kokemäenjokilaakson Uutiset
Lauttakylä-lehti
Nokian Uutiset
Pirkanmaan Päivä
Punkalaitumen Sanomat
Radio 957
Radio Sun
Satakunnan Kansa
Satakunnan Viikko
STT-Lehtikuva, Helsingin toimitus
Turun Sanomat
Tyrvään Sanomat
Uusi Aika
YLE, Pori
YLE, Tampere

Tärkeimmistä asioista järjestetään tiedotusvälineille tiedotustilaisuuksia.