Sastamalan kaupungin johtamisjärjestelmä. Ylintä valtaa käyttää valtuusto. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Kaupungin johtamisjärjestelmä

Sastamalan kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja muihin valtuuston päätöksiin.

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat asioita kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi. Niille kuuluu myös itsenäistä päätösvaltaa oman toimialansa asioissa.  

Kaupungin toimialat

Kaupungin toiminta, palvelutuotanto ja henkilöstö jakaantuvat
seuraaviin toimialoihin:

- konsernihallinto
- sivistystoimi
- sosiaali- ja terveystoimi
- tekninen toimi

  • Konsernihallinnon toimialaa, johon kuuluu myös ympäristölautakunta, johtaa kaupunginjohtaja.
  • Toimialajohtajia ovat kasvatusjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja sekä tekninen johtaja.
  • Sivistyslautakunnan toimialaa johtaa kasvatusjohtaja.
  • Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja.
  • Teknisen lautakunnan ja Sastamalaan Vesi liikelaitoksen johtokunnan muodostamaa teknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja.

Toimialajohtajat vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan sekä kyseisen lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa.

Toimialat jakaantuvat vastuualueisiin ja nämä edelleen toimintayksiköihin.

Sastamalan kaupunkikonserni 

Sastamalan kaupunkikonserniin kuuluu viisi tytäryhteisöä, joissa Sastamalan kaupungilla on määräysvalta. Lisäksi on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. 

Sastamalan konsernikokonaisuus