Sastamalan kaupunki

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

PÄÄVALIKKO
Palaa ylös

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Sastamalan toimintamalli

Sastamalan kaupunki käyttää palvelutuotannossaan prosessimaista toimintamallia. Toimintamallin mukaan kaupungin palvelutuotanto jakaantuu kolmeen ydinprosessiin ja kahteen liikelaitokseen.

Ydinprosesseja ovat:
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- kasvu ja kulttuuri
- yhdyskunta ja ympäristö
- Työterveys Akaasia Liikelaitos
- Sastamalan Vesi Liikelaitos

Johtamis- ja ohjausprosessina toimii konsernihallinto, jonka johtajana toimii kaupunginjohtaja.

Kaupungin henkilöstö on jaettu konsernihallintoon sekä seuraaviin ydinprosesseihin ja liikelaitoksiin:                        

1. Sosiaali- ja terveyspalvelut -ydinprosessi toimii sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisena. Ydinprosessin toimialaan ja tehtäviin kuuluvat erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, kotihoitopalvelut,  asumispalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, ympäristöterveydenhuolto ja sote-hallinto.

2. Kasvu ja kulttuuri -ydinprosessi toimii kasvatusjohtajan johdolla kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisena. Ydinprosessin toimialaan ja tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kulttuuripalvelut, musiikin opetuspalvelut ja vapaan sivistystyön palvelut. 

3. Yhdyskunta ja ympäristö -ydinprosessi toimii teknisen johtajan johdolla teknisen lautakunnan, tilakeskuksen johtokunnan, rakennuslautakunnan ja maaseutulautakunnan alaisena. Ydinprosessin toimialaan ja tehtäviin kuuluvat maankäyttö, yhdyskuntatekniikka, tila- ja rakennuttamispalvelut, turvallisuus, rakennusvalvonta, vesihuolto ja elävä maaseutu. Lisäksi Sastamalan Vesi Liikelaitos kuuluu ydinprosessiin. 

4. Työterveys Akaasia toimii kunnallisena liikelaitoksena toimitusjohtajan johdolla ja liikelaitoksen johtokunnan alaisena. Työterveys Akaasia prosessin toimialaan kuuluu tuottaa ja kehittää työelämälle työhyvinvoinnin palveluja, ylläpitää työterveysasematoimintaa kaupungin ja yhteistoiminta-alueen kuntien alueella sekä harjoittaa alan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa. Liikelaitos täyttää lainsäädännön kaupungille ja yhteistoiminta-alueen kunnille asettamat työterveyshuollon velvoitteet. 

5. Sastamalan Vesi toimii kunnallisena liikelaitoksena johtajan johdolla ja liikelaitoksen johtokunnan alaisena. Sastamalan Vesi -prosessin toimialaan ja tehtäviin kuuluvat rakennuttaminen, kunnossapitopalvelut, asiakaspalvelu ja käyttöpalvelu.  

Toimintamalli 
Hallintosääntö