Sastamalan kaupungin johtosäännöt ja ohjeet - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Johtosäännöt ja ohjeet

Valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään muun muassa kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Lisäksi valtuusto hyväksyy muun muassa rakennusjärjestyksen ja muut järjestyssäännöt.

Hallintosääntö 1.1.2022 lukien
Rakennusjärjestys  
Vammaisneuvoston toimintasääntö
Vanhusneuvoston toimintasääntö
Ympäristönsuojelumääräykset 

 

Luottamushenkilöiden ohjeet ja lomakkeet

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet esitetään hallintosäännössä (luku 17).

Ansionmenetys omatodistus (.pdf) (.docx)
Ansionmenetys työnantajan todistus (.pdf) (.docx)
Matkalaskulomake (pdf) (word)
Tiedot kokouspalkkioiden maksamista varten (.pdf) (.docx)

 

Täydentäviä ohjeita

Asiakirjoista perittävät maksut  
Asukkaiden aloitetoiminnan sääntö 
Hankintaohje 
Konserniohje
Laskutusosoite 
Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
Omistajaohjauksen periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet      
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteon valmistelussa
Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet
Viestintäohje
Yhdistysten ja seurojen merkkipäivämuistamiset