Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Keskustan viitesuunnitelma

Keskustan viitesuunnitelma oli nähtävillä 23.6.-6.8.2021. Vaikka virallinen nähtävilläoloaika on päättynyt ja kyselylomake suljettu, voi suunnitelmaan yhtä toistaiseksi tutustua tällä sivulla.

Keskustan viitesuunnitelma - videoesittely

Image3

Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille viikolla 51 vuonna 2019. Keskustan kehittämistä varten on sittemmin mietitty eri vaihtoehtoja, sillä yleissuunnitelman katsottiin sellaisenaan aiheuttavan liikenteellisen ongelman. Tämä ongelma syntyisi Aittalahdenkadun sulkemisesta ajoneuvoliikenteeltä Puisto- ja Kävelykadun väliseltä osuudelta. Korvaavaa reittiä ei olisi ollut.

Suunnittelua päädyttiin kuitenkin jatkamaan muutoin kuin liikenteen osalta hyväksi katsotun yleissuunnitelman pohjalta, kun liikenteelliseen ongelmaan löydettiin ratkaisu. Ratkaisu, joka mahdollistaa torin sijoittamisen ja Aittalahdenkadun osuuden sulkemisen ajoneuvoliikenteeltä on Saarikadun avaaminen virastotalon kaakkoispuolelta Puistokadulle. Näin myös kaupungin yleinen liikenneympäristö paranisi ja Kaalisaareen saataisiin selkeä reitti Puistokadulta.

Ideakilpailun voitaajatyöryhmän laatiman yleis- ja viitesuunnitelman pohjalta on työstetty ensimmäisen kaavamuutosalueen osalta viitesuunnitelma, joka on nyt nähtävillä tällä sivulla.

Suunnitelman tavoitteena on keskustan elinvoiman, viihtyisyyden ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen.

Merkittävin muutos on nykyisen montussa ja hieman piilossa olevan torin siirtäminen keskeiselle ja näkyvälle paikalle Aittalahdenkadun alueelle Puistokadun ja Kävelukadun välissä. Ajoneuvoliikenteeltä suljettava Aittalahdenkadun pätkä muuttuu tori- ja tapahtuma-alueeksi, joka sijoittuu rantojen väliselle elämykselliselle kevyen liikenteen akselille. Uusi torialue tarjoaa mahdollisuuksia pienten ja suurempienkin tapahtumien järjestämiselle ja linkittyy tiiviisti Pororantaan. Ajatuksena on, että ydinkeskustasta torialueineen, lähipuistoineen ja kaikkine toimintoineen tulee kaupungin asukkaille ajanviettopaikka, jossa viihtyy koko perhe.

Puistokadun päässä toria alue laajenee torikeskuksen eteen, mihin on suunniteltu kiinteä esiintymislava ja pienimuotoinen kauppahalli erityisesti paikallisten tuotteiden myyntiin. Torin levein osa toimisi kesäisin torimyyjien alueena ja talvisin osalla aluetta voisi olla luistelualue. Tapahtuma-aukio sijoittuu torialueen jatkoksi Kävelytien lounaispuolelle ja sen reunaan voisi sijoittaa isompia tapahtumia varten suuremman esiintymislavan.

Keskeisenä asiana suunnittelussa on ollut myös toimivien liikennejärjestelyiden ja pysäköintiratkaisujen saaminen keskustan alueelle. Kun Aittalahdenkatu torin osalta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä, parannetaan kulkuyhteyksiä avaamalla Saarikatu virastotalon takaa Puistokadulle. Näin saadaan myös suora ja selkeä yhteys Kaalisaaren liikunta-alueelle. Kävelykatu säilyy edelleen kaksisuuntaisena ajoneuvoliikenteelle ja Onkiniemenkatu muutettaisiin kaksisuuntaiseksi. Esitetyillä muutoksilla parannetaan keskustan liikennejärjestelyitä nykyisestä, huolimatta Aittalahdenkadun osan muuttamisesta torialueeksi. Kaavamuutosta varten on laadinnassa liikenneselvitys, jossa tarkastellaan suunnitelmassa esitettyjä liikenteen muutoksia ja niiden vaikutuksia.

Linja-autoasema siirretään seuratalon pysäköintipaikan alueelle, jonka kulma oikaistaan Varilankadulta kohti Puistokatua. Linja-autoaseman uusi sijainti on liikenteellisesti hyvä ja asema säilyisi edelleen keskustassa. Alueelle on osoitettu n. 50 autopaikkaa. Aittalahdenkatu muutetaan Marttilankadun päästä kevyen liikenteen väyläksi, kun ajoneuvoliikenne siirtyy kulkemaan oikaistun kadun kautta.

Suunnitelmassa pysäköinti on keskitetty Onkiniemenkadun varrella sijaitseville pysäköintialueille. Yleisiä pysäköintipaikkoja on alueella yli 200. Lisäksi säilytetään olemassa olevia kadunvarsipaikoituksia. Muut suunnitelmassa osoitetut pysäköintipaikat ovat kiinteistökohtaisia.

Seuratalon mäelle ei ole osoitettu uutta rakentamista lukuun ottamatta mahdollista paviljonkia korkeimmalla kohdalla. Puiston kesellä sijaitsevaa seurataloa kehitetään tuomaan omalta osaltaan keskustaan lisää elinvoimaa.

Myös uimahalli on löytänyt suunnitelmassa paikkansa Pororanna alueelta, jossa se on osa uintiliikunnan kokonaisuutta yleisine uimarantoineen ja suunnitelmassa esitettyine rantasaunoineen. Uimahalli kytkeytyy tiiviiksi osaksi Kaalisaaren ja Hopun urheilupuistojen kokonaisuutta. Sijainnilla on myös synergiaetuja ja se lisää keskustan elinvoimaa.

Suunnitelma pitää myös sisällään useita puistoja. Linja-autoaseman kolmioon rakennetaan uusi puisto, joka voisi olla teemoitettu esimerkiksi veistoksille tai muulle taiteelle ym. Seuratalonpuistoa kehitetään yhdessä seuratalon kanssa. Toripuisto uudistetaan palvelemaan paremmin uudistuvaa keskustaa. Aittalahden puistosta noin puolet menetetään pysäköinnille ja rakentamiselle, mutta toisesta puoliskosta kehitetään viihtyisä puistoalue. Aittalahdenpuistoon on suunnitelmassa ajatus perustaa kirsikkapuupuisto, jossa voi olla myös vesiaihe. Pororannan leikkipuisto siirtyy uimahallin tieltä, mutta siirtyvä leikkipuisto antaa hyvän tilaisuuden suunnitella lapsille uusi elämyksellinen leikkipaikka.

Suunnitelma myötä keskustan rakentamismahdollisuudet lisääntyvät. Suunnitelmaan on pystytty osoittamaan hyviä rakennuspaikkoja kerrostaloille, joissa osassa voi olla myös liiketiloja sekä muita keskustatoimintoja. Uusia kerrostaloja voi suunnitelman myötä rakentua seitsemän kappaletta.

Suunnitelmaa on alustavasti vaiheistettu ja vaiheet löytyvät Vaiheistus -linkin takaa. Vaiheistukseen on kuvattu toimenpiteet, joiden suorittaja kaupunki on.

Ympäristölautakunta on hyväksynyt alla olevan viitesuunnitelman nähtäville. Jatkosuunnittelussa jätetään ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti pois Pororannan puistoalueen kulmassa sijaitseva kaareva kerrostalomassa ja mietitään tilalle jotakin lapsia ja/tai liikuntaa palvelevaa toimintoa.

Suunnitelman materiaali

Viitesuunnitelma

Vaiheistus

Havainnekuvat