Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Vieraslajit - etusivu

Sastamalan alueella torjuttavat haitalliset vieraslajit

Haitallisten vieraslajien torjunta

Yhteystiedot ja neuvonta

Hyödyllisiä linkkejä

Säädökset ja vieraslajilaki

Vieraslajihavaintokartta

Haitallisten vieraslajien torjunta

Haitalliset vieraslajit kasvavat maanomistuksesta huolimatta pihoilla, tienvarsilla, puistoissa, lenkkipolun varrella, parkkipaikoilla, mökkirannassa, luonnonsuojelualueilla. Torjunnassa voi auttaa monella tapaa, esimerkiksi ilmoittamalla havaintonsa.

Sastamalan kaupunki - Puistotoimi ja Ympäristönsuojelu

 • Puistotoimi torjuu haitallisia vieraslajeja kaupungin omistusalueilla
 • Ympäristönsuojelu neuvoo torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa
 • Tiedottaa ajankohtaisista talkoista ja talkookohteista
 • Tiedottaa omien torjuntakohteiden tuloksista
 • Tiedottaa torjuntamenetelmistä
 • Järjestää yhteistalkoita omilla hoitoalueillaan

Asukkaat

 • Kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallisen vieraslajikasvin esiintymä alueeltaan.
 • Hävittämisvelvoite voi koskea myös muualta ympäristöstä levinneitä esiintymiä, vaikka niitä ei aktiivisesti kasvatettaisi. Naapureiden kanssa yhdessä toteutetut toimet samanaikaisesti ja yhteistyössä on tehokasta ja tulokset hyödyttävät kaikkia.
 • Puutarhajätteen hävittäminen esimerkiksi taajamametsään ei ole sallittua. Haitallisia, erityisesti puutarhajätteiden mukana leviäviä vieraskasveja ovat muun muassa jättiputki, jättipalsami, pohjoisamerikkalaiset suurikasvuiset piiskut sekä jättitatar (Sahalinintatar) ja japanintatar. 
 • Myös erityisen haitallinen espanjansiruetana leviää helposti puutarhajätteen ja maa-aineksen mukana.

Hävitä omalla pihalla ja puutarhassa

Mikäli pihalle on istutettu tai levinnyt luetteloon kuuluva kasvilaji, omistajan on poistettava kasvit ja hävitettävä kasvin osat niin, ettei se pääse lisääntymään tai leviämään.

Käsittele oma puutarha- ja haravointijäte oikein!

 • Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille, eikä yksityisille alueille.
 • Monien vieraskasvien siemenet ja hedelmät, sekä varren ja juurten palat säilyvät puutarhajätteessä ja maassa ja joutuvat usein luontoon niiden huolimattoman käsittelyn seurauksena (esimerkiksi jättiputki, jättipalsami, sahalinintatar (ent. jättitatar) ja japanintatar). 
 • Vieraskasveista koostuvan tai niitä sisältävän puutarhajätteen käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. 
 • Myös espanjansiruetana leviää helposti puutarhajätteen ja maaaineksen mukana.

Järjestä talkoot / osallistu talkoisiin

 • Talkoita voivat järjestää yksittäiset henkilöt, mutta myös esimerkiksi taloyhtiöt, koululuokat, järjestöt ja muut yhteisöt tai kunnat.
 • Kitkentää ei voi tehdä ilman maanomistajan lupaa, kysy lupa ajoissa ennen talkoiden järjestämistä.
 • Yksityisten kiinteistöjen omistustietoja voi kysellä maanmittauslaitokselta.

Ilmoita havaintosi

Sastamalan alueen vieraslajihavaintokartta

Ilmoita havaintosi kansalliseen havaintopalveluun

 • Havaintoilmoitukset ovat tärkeä osa kansallista ja alueellista vieraslajitorjuntaa.
 • Havaintojen avulla voidaan torjua Suomessa jo olevien tai Suomeen mahdollisesti saapuvien uusien vieraslajien aiheuttamia riskejä ja haittoja.
 • Saatujen tietojen pohjalta voidaan tulevaisuudessa seurata torjuntatoimien tehokkuutta ja suunnitella tulevaa torjuntatyötä.