Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Ostolaskut 2019

Aineistosisältö ja lukuohje

Aineisto sisältää Sastamalan kaupungin ja Vesi liikelaitoksen vuoden 2019 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, palveluseteliostot, avustukset yhteisöille, ostot tiliryhmistä vuokrakulut ja muut toimintakulut, käyttöomaisuushankinnat, varastoon ostot sekä em. tiliryhmiin kuuluvat, mutta selvittelytileille kirjatut ostolaskut. Myös toimeksiantojen varoilla tehdyt rintamaveteraanien kuntoutukseen ja sotainvalidien kotiin vietäviin avopalveluihin liittyvät hankinnat ovat mukana (eivät sisälly käyttötalousmenoihin).


Aineistoon eivät sisälly:

  • Henkilöstökulujen tiliryhmän ostolaskut
  • Avustukset kotitalouksille –tiliryhmän ostolaskut poislukien palveluseteliostot
  • Sisäiset laskut (esim. Tilapalvelut-osaprosessin muilta kaupungin prosesseilta tai liikelaitoksilta veloittamat sisäiset tilavuokrat)
  • Ostot yksityishenkilöiltä
  • Keräily-, lahjoitus- ja perintövaroilla tehdyt hankinnat. (em. toimeksiantovarojen käyttöä seurataan tasetileillä eivätkä ne vaikuta kaupungin tuloksen muodostumiseen).

Aineisto on poimittu ostoreskontratiedoista, joten aineistossa ei näy kirjaustietoihin mahdollisesti myöhemmin kirjanpidossa tehtyjä tili- tai kustannuspaikkaoikaisuja tai kulujakoja.

Vuoden 2019 ostolaskujen julkaisuformaatti noudattaa Kuutoskaupunkien ja Kuntaliiton yhteistyönä tekemää ohjeistusta ”Ostolaskujen avaamisohje kunnille” (Kuntaliitto 23.6.2016). Aineisto sisältää kaikki oheistuksen mukaiset pakolliset kentät, vaikka Sastamalan kaupungissa ei kyseistä kenttää olisi käytössä. Kentät, jotka eivät ole Sastamalan kaupungissa käytössä, ovat tietosisällöltään tyhjiä.

Aineisto sisältää seuraavat kentät:


• Kuntakoodi: 790
• Kunnan nimi: Sastamala
• Ostajan Y-tunnus (Sastamala): 0144411-3
• Tulosyksikön/ Toimialan nro: Tietoa ei sisälly luetteloon, tieto löytyy kustannuspaikkatiedon perusteella kustannuspaikkakartasta
• Tulosyksikön/ Toimialan nimi: Tietoa ei sisälly luetteloon, tieto löytyy kustannuspaikkatiedon perusteella kustannuspaikkakartasta
• Osasto/Vastuualue: Tietoa ei sisälly luetteloon, tieto löytyy kustannuspaikkatiedon perusteella kustannuspaikkakartasta
• Kustannuspaikan ID: Kustannuspaikkanumero.
• Kustannuspaikan nimi: Kustannuspaikan nimi.
• Laskun päivämäärä: Laskun päivämäärä.
• Tositteen numero: Tositteen numero kirjanpito-ohjelmasta.
• Ostotilausnumero: Ei käytössä.
• Sopimusnumero: Ei käytössä.
• Kirjauspäivämäärä: Kirjanpidon tositepäivämäärä
• Laskun numero: Laskun numero.

 

Sastamala emokaupunki kustannuspaikkakartta 2019 (PDF)

Sastamala emokaupunki tilikartta 2019 (PDF)

Sastamalan kaupunki ostolaskut 2019 (Excel)

Sastamalan Vesi liikelaitos kustannuspaikkakartta 2019 (PDF)

Sastamalan Vesi liikelaitos tilikartta 2019 (PDF)