Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Yrittäjän info koronatilanteessa

Tälle sivulle koostamme ajankohtaista tietoa yrityksille ja yrittäjille liittyen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä Sastamalan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ensineuvontaan, puh. 040 488 0210, niin ohjaamme sinut oikean palvelun piiriin. 

Pirkanmaan kuntien neuvontapalvelu

Yksinyrittäjien tukirahoitus

Yrittäjän työttömyysturva

Maaseudun yritysten, maatalouden ja kalatalouden väliaikainen tuki

Ravintoloinen tukirahoitus

Sastamalan kaupungin tuki ja palvelut koronatilanteessa

Sastamalan kaupungin tilavuokrat

Ensineuvonta

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen työvoima-apupalvelu

Aloittavien yrittäjien neuvonta

Yrittäjyysbuusti

Leader Joutsenten Reitti

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

ELY-keskus

Business Finland

Verohallinto

Finnvera

Pirkanmaan Yrittäjien tukipalvelu

TE-toimiston muutosturva

 

Pirkanmaan kuntien neuvontapalvelu yrityksille 03 56 56 5040

Puhelinnumerosta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antaa Pirkanmaan kunnat. Neuvontapalvelu avautuu tiistaina 14.4.klo 09.00. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 - 17.00,
lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 - 19.00

Yksinyrittäjien tukirahoitus

Sähköinen haku avautui 20.4.2020 osoitteessa tukialusta.fi ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla annetaan myös ohjeita hakemiseen ja tiedotetaan kuntakohtaisista ohjeista.

Kuinka suuri avustus on?
Avustus on 2000 euroa ja se on kertaluontoinen.

Mistä avustusta haetaan?
Pirkanmaalla haku tapahtuu osoitteessa www.tukialusta.fi. Järjestelmään kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Järjestelmässä pitää heti alussa valita miltä paikkakunnalta avustusta hakee ja hakemus pitää kohdustaa yrityksen kotipaikkakuntaan, joka ei välttämättä ole sama kuin sijaintipaikkakunta. Yrityksen kotipaikan voit tarkistaa osoitteesta www.ytj.fi

Koska avustusta voi hakea?
Tukea kannattaa hakea vasta kun voi todentaa koronan vaikutukset liiketoimintaan 16.3.2020 jälkeen.
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020 - 31.8.2020 välillä aiheutuneisiin yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Mistä saan apua tuen hakemiseen?
Numerosta 03 56 56 5040. Valitse valikosta yksinyrittäjän tuen hakeminen. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 - 17.00, lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 - 19.00.

Mihin rahan voi käyttää?
Tukea ei voi käyttää palkkaan, vaan muihin yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin kuten esim. yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä kirjanpito- ja toimistomenoihin.

Kuka rahaa voi hakea?
Päätoimiset yksinyrittäjät. Päätoimisuus pitää todistaa, joko YEL-vakuutuksen numerolla tai todisteella yli 20 000€ vuosilaskutuksesta (alle 6kk yritykset osoittavat, että jos toiminta olisi jatkunut normaalisti, tähän olisi päästy).

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Mitä ehtoja rahoituksen saamiselle on?
- Taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaviruksen vuoksi. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
- Yritys on ollut aiemmin kannattava (vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen)
- Yrityksellä ei ole verovelkaa (tai yrityksellä on Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi)
- Yrityksen De minimis -kiintiössä on tilaa
- Yritystoimintaa aiotaan jatkaa koronaepidemian jälkeen

Mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan?
- Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
- Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet koronan vaikutuksesta 16.3.2020 jälkeen
- Todistus veroveloista https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/verovelkatodistuksen-tilaaminen/  ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

TEMIn sivuille on koottu vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:

Mikäli yrityksessä on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan asemassa eli työsuhteessa, ovat nämä yrittäjät ELY-keskusten tukipalveluiden piirissä. 

 

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen työvoima-apupalvelu

Sastamalan kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalvelut tukevat paikallisena lähipalveluna sekä lomautettavia / irtisanottuja henkilöitä että lisätyövoimaa tarvitsevia yrityksiä. Palvelu on suunnattu sekä työtä etsiville työnhakijoille että työvoimaa tarvitseville yrityksille. Lomauttava yritys voi tiedustella lomautettavilta työntekijöiltään, onko halukkuutta työskennellä lomautuksen aikana jossakin muussa yrityksessä, informoida tästä uudesta tukipalvelusta työntekijää ja antaa alla olevat yhteystiedot lomautettavalle henkilölle tai pyytää työntekijältä lupa tietojen antamiseen. Saatujen tietojen perusteella kaupungin yhteyshenkilöt ottavat yhteyttä lomautettuun / irtisanottuun työntekijään ja yrittää yhdessä työntekijän kanssa löytää korvaavaa työtä.
Yhteydenotot ensisijaisesti:
Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut / Seutuaiko-hanke
Sari Korpela, puh. 050-340 2030, sari.korpela@sastamala.fi

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html

 

Maaseudun yritysten, maatalouden ja kalatalouden väliaikainen tuki

Haut auenneet 18.5

Maaseudun yritysten koronarahoitus

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Tuen määrä? Voit saada tukea 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?  Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea ei voi käyttää?  Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tarkemmat tiedot rahoituksesta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Alkutuotannon tukirahoitus

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Tuen määrä? Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 6 250 euroa. Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää? Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Mihin tukea ei voi käyttää? Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tarkemmat tiedot rahoituksesta:

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

Kalatalouden tukirahoitus

Kalatalousalan kansallinen tukirahoitus koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille on hyväksytty. Yritykset voivat saada avustusta 3 000 – 10 000 euroa. Avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt epidemian vuoksi. Avustusta voidaan myöntää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin.

Lisätietoa: https://merijakalatalous.fi/kalatalouden-kansalliset-kriisituet-haettavissa-18-5-2020-alkaen/

Mistä haetaan: https://www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus/kalatalouden-kriisituen-maksatus/

 

Ravintoloinen tukirahoitus

Ravintoloiden tukirahoitus ei ole vielä auennut ja sitä koskevat säädökset voivat muuttua. Tämän hetkisten (20.5) tietojen mukaan rahoitus tulee olemaan kaksivaiheinen.

1. Hyvitys toiminnan rajoituksista

Määrä: Verrataan tammi-helmikuun keskimyynti suhteessa huhtikuuhun > tästä hyvityksen osuus max. 15%. Esimerkiksi: Yrityksen arvonlisäveroilmoitusten mukainen kuukausimyynti on ollut tammi-helmikuussa 100 000 euroa. Myynti on huhtikuussa 75 % pienempi. Hyvityksen määräksi tulisi 11 250 euroa/kuukausi.

Mistä: Suoritettaisiin pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella eli ei tarvitse lähtökohtaisesti erikseen hakea (poikkeuksena sivutoimiset ravintolat).

2. Uudelleentyöllistämisen tuki

Määrä: 1 000 euroa työntekijää kohden. Edellytyksenä, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen kuukauden aikana palkkaa yhteensä 2 500 euroa. Tukea myönnettäisiin enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua.

Mistä: Hakemuslomakkeet ja hakuohjeet ovat saatavilla lain voimaantulon jälkeen sekä suomi.fi-portaalista että KEHA-keskuksen sivuilta (www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus).

Lisätietoa: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille

 

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Maksuton Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa taloushaasteiden edessä olevia yrityksiä. Ota yhteyttä: +358 295024880 
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

 

ELY-keskus

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille.
ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

 

Business Finland

Business Finlandilta haettavissa avustusta koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Rahoitusta saa esiselvitysten tekemiseen (10 000€, tukiprosentti 80%) ja kehitystoimenpiteisiin 50 000-100 000€ tukiprosentti 80%). Kyseessä siis avustus eli rahoitusta ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttaa. Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä.
https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/uutiset/tiedotteet/2020/business-finlandilta-uusi-rahoitus-yrityksille-koronaviruksen-aiheuttamien-vaikeuksien-ratkaisemiseksi/

 

Verohallinto

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.
Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.  
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

 

Finnvera

Finnvera ja pankit suhtautuvat joustavasti koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnvera suosittelee yrityksiä ottamaan yhteyttää omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella. 
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 

Pirkanmaan Yrittäjien tukipalvelu

Yrittäjän tukipalvelu antaa yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin ja yrittäjän henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu Yrittäjien jäsenille, ja sen tarjoavat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit. Tukipalvelu päivystää arkipäivisin kello 9 - 16 numerossa 03 251 6513.
https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/a/jasenpalvelut/jasenpalvelut/yrittajan-tukipalvelu-488236

Sastamalan kaupunki tarjoaa yrittäjilleen yrityskummien palvelun, jota kannattaa hyödyntää https://www.yrityskummit.net/

 

TE-toimiston muutosturva

TE-Toimiston muutosturva-asiantuntijat antavat työantajille neuvoja mm. lomautuksiin ja yt-neuvotteluihin liittyen.
Ohjepaketti linkin takana:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
Palvelunumero: 0295 025 500
Leena Nieminen, puh. 0295 045 516, leena.e.nieminen@te-toimisto.fi
Kirsi Miettinen, puh. 0295 045 837, kirsi.miettinen@te-toimisto.fi

 

Kauppakamarihttps://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

Suomen yrittäjäthttps://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa mm ilmoitusten määräajoista: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html

 

Palvelut Sastamalassa

Sastamaaln kaupungin yritystilojen vuokrat

Valtion toimesta koronaviruksen vuoksi toimintakieltoon asetetut Sastamalan kaupungin yritystilojen vuokralaiset, kuten ravintolat ja kahvilat vapautetaan vuokranmaksusta kolmeksi kuukaudeksi kokonaan.

Muille palvelualan yrittäjille myönnetään 50 prosentin alennus vuokrasta (esim. parturi-kampaamot, kaupat ja Matkahuolto). Alennuksen perusteena on myynnin tai liikevaihdon aleneminen asiakkaiden ostokäyttäytymisestä johtuen pandemian aikana.  Vuokranmaksun alennukset ja vapautukset myönnetään aluksi kolmeksi kuukaudeksi erillisen hakemuksen perusteella, josta on käytävä ilmi vuokran alennuksen myöntöperusteet. Hakemukset osoitetaan sirkku.pehkonen@sastamala.fi.

Alennukset eivät koske harraste- tai varastotiloja. Vuokrahuojennukset eivät myöskään koske kaupungin sisäisiä vuokralaisia, kaupungin muutoin tukemia yhdistyksiä, tytäryhtiöitä tai muita kuntaomisteisia yhtiöitä ja yhteisöjä.

Myös yritystilojen vuokrien perintätoimista pidättäydytään pandemian ajaksi.

Ensineuvonta

Sastamalan elinkeino- ja työllisyyspalvelujen ensineuvonta ohjaa oikean palvelun piiriin, p. 040 4880 210.

Elinkeinopalvelut välittää yrityksille uutiskirjeellä tietoa tarjolla olevista valtion tukitoimista, koulutuksista ja webinaareista. Ellet saa uutiskirjettä, ilmoita elinkeinopalvelut@sastamala.fi

Työvoima-apu

 

Aloittavien yrittäjien neuvontaa saa edelleen. Palvelut hoidetaan etäneuvontana: varaa aikasi

Yrittäjyysbuusti on yhä käytettävissä toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Leader Joutsenten reitti palvelee hankeasioissa etänä.

Sastamalan elinkeinopalveluiden tiimi palvelee yrittäjiä toistaiseksi kaupungin linjauksen mukaan vain sähköisesti osoitteessa elinkeinopalvelut@sastamala.fi tai suoralla yhteydenotolla.

Poikkeusaikaan sopivia paikallisten yritysten palveluita (etäostokset, kotiinkuljetukset jne.) on kerätty matkailusivustolle ostoksia -kohtaan. Ilmoita oma palvelusi

Yritystilaisuudet ja tapahtumat on siirretty pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina.