Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Yrittäjän info koronatilanteessa

Tälle sivulle koostamme ajankohtaista tietoa yrityksille ja yrittäjille liittyen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä Sastamalan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden ensineuvontaan, puh. 040 488 0210, niin ohjaamme sinut oikean palvelun piiriin. 

Kustannustuki

Sulkemiskorvaus

Tapahtumatakuu

Tuki kattamattomiin kustannuksiin

Pirkanmaan kuntien neuvontapalvelu

Yrittäjien tukipalvelu

Yrittäjän työttömyysturva

Maaseudun yritysten, maatalouden ja kalatalouden väliaikainen tuki

Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurinalan ammattilaisille sekä valtionavutukset alan toiminimille

Sastamalan kaupungin tuki ja palvelut koronatilanteessa

Sastamalan kaupungin tilavuokrat

Ensineuvonta

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen työvoima-apupalvelu

Aloittavien yrittäjien neuvonta

Yrittäjyysbuusti

Leader Joutsenten Reitti

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Verohallinto

Finnvera

TE-toimiston muutosturva

 

Kustannustuki

Kustannustuen neljäs hakukierros aukeaa 17.8. klo 9.00 ja päättyy 30.9. klo 16.15. Tukikausi, jolta neljännen kierroksen kustannustukea haetaan ja jonka ajalle kohdistuneita kustannuksia voidaan korvata, on kaikille yrityksille sama 1.3.2021 – 31.5.2021.Tuki haetaan entiseen tapaan sähköisesti, hakemuslinkki löytyy viimeistään 17.8. sivulta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/. Linkistä löytyy myös lisätietoja kustannustuesta.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia tukikauteen (1.3. -31.5.2021) kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat edelleen saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.
Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa, ja että sen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Lisätietoja kustannustuen saamisen ehdoista https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#ohjeet-tuen-hakemiseen 

 Katso tarkemmat kriteerit ja hakuohjeet: www.haekustannustukea.fi

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus mikro- ja pienyrityksille koskee yrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvausta haetaan myös Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Mikäli sulkemiskausi päättyi huhtikuussa, päättyy sulkemiskorvauksen hakuaika 31.8. kello 16.15. 

Keskisuurten ja suurten, vähintään 50 työntekijää työllistävien yritysten ja konsernien sulkemiskorvauksen hakuaika on 15.7.-13.8. Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä.
Sulkemiskorvauksen sähköiset hakemukset löydät Valtiokonttorin sivulta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/ 

Tapahtumatakuu

Tapahtumatakuun haku päättyy 31.8. klo 16.15, korvauksien haku alkaa 15.9. Tapahtumatakuu on ennakollinen maksusitoumus, joka myönnetään tapahtumajärjestäjälle tämän ilmoittamista kustannuksista. Takuuta ei voida myöntää jo ennen takuun hakemista alkaneille tai peruutetuille tapahtumille. Takuuta voi hakea tapahtumille, jotka järjestetään 7.12.21 mennessä. Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, korvausta maksetaan toteutuneista kustannuksista. Tapahtumatakuuta haetaan kahdessa osassa. Tapahtumalle haetaan ensin ennakollinen maksusitoumus eli tapahtumatakuu, joka myönnetään tapahtumajärjestäjälle. Toisessa vaiheessa tapahtuman järjestämisen toteutuneista kuluista voi hakea korvausta, jos tapahtuma peruuntuu tai toteutuu olennaisesti pienempänä. Lisätietoja tapahtumatakuusta https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/tapahtumatakuu/#tietoa-tapahtumatakuusta

 

Tuki kattamattomiin kustannuksiin

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin haettavana 17.8.-30.9.2021. Kiinteiden kattamattomien kustannusten korvausta maksetaan yrityksille, joilla EU:n määrittelemä aiempi koronatukien enimmäismäärä 1,8 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä, ja joille ei siksi voida myöntää enempää kustannustukea. Tuen hakuaika alkaa 17.8. ja tukea voi hakea maalis-toukokuulta. Hakuaika päättyy 30.9. klo 16.15. Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/tuki-kattamattomiin-kiinteisiin-kustannuksiin/ 

Pirkanmaan kuntien neuvontapalvelu yrityksille 03 56 56 5040

Puhelinnumerosta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antaa Pirkanmaan kunnat. Neuvontapalvelu avautui tiistaina 14.4.klo 09.00. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 - 17.00. 

Yrittäjien tukipalvelu 03 251 6513

Yrittäjän tukipalvelu antaa yrittäjälle henkilökohtaista ja luottamuksellista neuvontaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin ja yrittäjän henkiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu Yrittäjien jäsenille, ja sen tarjoavat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit. Tukipalvelu päivystää arkipäivisin kello 9 - 16 numerossa 03 251 6513.
https://www.yrittajat.fi/pirkanmaan-yrittajat/a/jasenpalvelut/jasenpalvelut/yrittajan-tukipalvelu-488236

Sastamalan kaupunki tarjoaa yrittäjilleen yrityskummien palvelun, jota kannattaa hyödyntää https://www.yrityskummit.net/

 

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto antaa Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Laki on voimassa 30.6.2021 asti.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin

Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi hakea vuoden 2021 kesäkuun loppupuolelle saakka.

Tarkemmat tiedot maaseudun yritysten väliaikaisen tuen hakemisesta ja ehdoista

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Alkutuotannon väliaikaista tukea voi hakea 30.6.2021 saakka.

Tarkemmat tiedot alkutuotannon väliaikaisen tuen hakemisesta ja ehdoista 

Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä valtionavustukset alan toiminimille

Kenelle

Tuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta COVID-19 -pandemian vuoksi. Tukea voivat hakea myös ne taiteen ja kulttuurin alan ammattiryhmät, jotka eivät yleensä ole Taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita. Voit hakea tukea joko yksityishenkilönä tai toiminimenä. 

Tuen suuruus

Tuen suuruus on yksityishenkilöille 4000 euroa. Toiminimelle myönnettävän tuen suuruus on 4000 tai 8000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos projekti työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä. Tuen käyttöaika on ajanjaksolla 1.6. – 31.8.2021. 

Lue tarkemmat tiedot hausta: https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11181?fbclid=IwAR0JxYfJp62nEx6QIK8sdibzHme6havHT-fex84Q8Bj3YoVnEpzXV58gYSo

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Maksuton Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu auttaa taloushaasteiden edessä olevia yrityksiä. Ota yhteyttä: +358 295024880 
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb

Verohallinto

Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.
Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.  
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/verohallinto-tukee-yrityksi%C3%A4-koronatilanteessa/

Finnvera

Finnvera ja pankit suhtautuvat joustavasti koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnvera suosittelee yrityksiä ottamaan yhteyttää omaan pankkiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella. 
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 

TE-toimiston muutosturva

TE-Toimiston muutosturva-asiantuntijat antavat työantajille neuvoja mm. lomautuksiin ja yt-neuvotteluihin liittyen.
Ohjepaketti linkin takana:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
Palvelunumero: 0295 025 500
Leena Nieminen, puh. 0295 045 516, leena.e.nieminen@te-toimisto.fi
Kirsi Miettinen, puh. 0295 045 837, kirsi.miettinen@te-toimisto.fi

 

Kauppakamarihttps://kauppakamari.fi/lisatietoa_koronaviruksesta/

Suomen yrittäjäthttps://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Patentti- ja rekisterihallitus tiedottaa mm ilmoitusten määräajoista: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/koronatilanne.html

 

Palvelut Sastamalassa

Sastamalan kaupungin yritystilojen vuokrat

Valtion toimesta koronaviruksen vuoksi toimintakieltoon asetetut Sastamalan kaupungin yritystilojen vuokralaiset, kuten ravintolat ja kahvilat vapautetaan vuokranmaksusta kolmeksi kuukaudeksi kokonaan.

Muille palvelualan yrittäjille myönnetään 50 prosentin alennus vuokrasta (esim. parturi-kampaamot, kaupat ja Matkahuolto). Alennuksen perusteena on myynnin tai liikevaihdon aleneminen asiakkaiden ostokäyttäytymisestä johtuen pandemian aikana.  Vuokranmaksun alennukset ja vapautukset myönnetään aluksi kolmeksi kuukaudeksi erillisen hakemuksen perusteella, josta on käytävä ilmi vuokran alennuksen myöntöperusteet. Hakemukset osoitetaan sirkku.pehkonen@sastamala.fi.

Alennukset eivät koske harraste- tai varastotiloja. Vuokrahuojennukset eivät myöskään koske kaupungin sisäisiä vuokralaisia, kaupungin muutoin tukemia yhdistyksiä, tytäryhtiöitä tai muita kuntaomisteisia yhtiöitä ja yhteisöjä.

Myös yritystilojen vuokrien perintätoimista pidättäydytään pandemian ajaksi.

Ensineuvonta

Sastamalan elinkeino- ja työllisyyspalvelujen ensineuvonta ohjaa oikean palvelun piiriin, p. 040 4880 210.

Elinkeinopalvelut välittää yrityksille uutiskirjeellä tietoa tarjolla olevista valtion tukitoimista, koulutuksista ja webinaareista. Ellet saa uutiskirjettä, ilmoita elinkeinopalvelut@sastamala.fi

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen työvoima-apupalvelu

Sastamalan kaupungin työllisyys- ja elinkeinopalvelut tukevat paikallisena lähipalveluna sekä lomautettavia / irtisanottuja henkilöitä että lisätyövoimaa tarvitsevia yrityksiä. Palvelu on suunnattu sekä työtä etsiville työnhakijoille että työvoimaa tarvitseville yrityksille. Lomauttava yritys voi tiedustella lomautettavilta työntekijöiltään, onko halukkuutta työskennellä lomautuksen aikana jossakin muussa yrityksessä, informoida tästä uudesta tukipalvelusta työntekijää ja antaa alla olevat yhteystiedot lomautettavalle henkilölle tai pyytää työntekijältä lupa tietojen antamiseen. Saatujen tietojen perusteella kaupungin yhteyshenkilöt ottavat yhteyttä lomautettuun / irtisanottuun työntekijään ja yrittää yhdessä työntekijän kanssa löytää korvaavaa työtä.
Yhteydenotot ensisijaisesti:
Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut / Seutuaiko-hanke
Sari Korpela, puh. 050-340 2030, sari.korpela@sastamala.fi

 

Aloittavien yrittäjien neuvontaa saa edelleen. Palvelut hoidetaan etäneuvontana: varaa aikasi

Yrittäjyysbuusti on yhä käytettävissä toiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Leader Joutsenten reitti palvelee hankeasioissa etänä.

Sastamalan elinkeinopalveluiden tiimi palvelee yrittäjiä toistaiseksi kaupungin linjauksen mukaan vain sähköisesti osoitteessa elinkeinopalvelut@sastamala.fi tai suoralla yhteydenotolla.

Poikkeusaikaan sopivia paikallisten yritysten palveluita (etäostokset, kotiinkuljetukset jne.) on kerätty matkailusivustolle ostoksia -kohtaan. Ilmoita oma palvelusi

Yritystilaisuudet ja tapahtumat on siirretty pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina tai verkossa.