Sastamalan kaupungin asukkaiden aloitetoiminnan sääntö - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin asukkaiden aloitetoiminnan sääntö

Aloitetoiminnan tarkoitus

Aloitetoiminnan tarkoituksena on aktivoida asukkaita tekemään aloitteita Sastamalan kaupungin palvelujen ja toiminnan parantamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi, kustannussäästöjen aikaansaamiseksi taikka muutoin luovien ideoiden löytämiseksi.

Aloitteen määritelmä

Aloite on parannusehdotus, joka

  • kehittää kaupungin palveluja
  • parantaa kaupungin organisaation toimivuutta
  • parantaa työskentelyoloja, työturvallisuutta tai työpaikan viihtyisyyttä
  • vähentää kustannuksia, parantaa työn tuottavuutta tai poistaa tarpeetonta työtä

Aloitteeksi ei riitä pelkän epäkohdan osoittaminen, vaan aloitteen tulee sisältää myös käyttökelpoinen ratkaisuehdotus epäkohdan korjaamiseen.

Aloitteenteko-oikeus

Jokaisella Sastamalan kaupungissa asuvalla taikka Sastamalassa kiinteistön omistavalla on oikeus tehdä tässä säännössä tarkoitettuja aloitteita, jotka voidaan palkita.

Sastamalan kaupungin luottamushenkilöillä ei ole oikeutta tässä säännössä tarkoitettuihin palkkioihin silloin, kun aloite liittyy luottamushenkilön tehtäväalueeseen. Kaupungin henkilöstön osalta on olemassa erikseen aloitetoiminnan sääntö.

Aloitteiden käsittely ja palkitseminen

Aloitteet käsitellään hallintosäännön mukaisesti. Kaikki kaupungille edellisen vuoden aikana jätetyt kuntalaisaloitteet toimenpiteineen saatetaan maaliskuun loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Tämän lisäksi vastaavat tiedot esitetään myös asianomaiselle toimielimelle.

Johtoryhmä arvioi helmikuussa edellisen vuoden aikana tehnyt aloitteet ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle aloitteiden mahdollisesta palkitsemisesta.

Aloitteista, jotka käyttö- ja toteuttamiskelpoisuutensa puolesta täyttävät aloitteen määritelmän, ja otetaan käyttöön, voidaan maksaa 200-1000 euron suuruinen aloitepalkkio.

Aloitteen käyttöoikeus

Hyväksytyn ja palkitun aloitteen käyttö- ja hyödyntämisoikeus siirtyy kaupungille, ellei patentti- tai muussa laissa ole toisin määrätty.