Vanhusneuvoston toimintasääntö - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston tarkoitus

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin ikääntyneen väestön yhteistoimintaelin.

Kokoonpano

Eläkeläisjärjestöt esittävät kukin edustajansa ja varaedustajansa vanhusneuvostoon. Sastamalan kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet toimikautensa ajaksi. Vanhusneuvostoon valitaan vähintään 10 eläkeläisjärjestöjen edustajaa.

Kaupunki esittää omat asiantuntijaedustajansa toimialoittain. Lisäksi vanhusneuvosto voi pyytää asiantuntijoiksi eri tahojen edustajia kokouskohtaisesti.

Kaupunki nimeää vanhusneuvostolle sihteerin. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kokouskäytännöt

Vanhusneuvosto kokoontuu tarvittaessa ja vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu yhteistyössä sihteerin kanssa vanhusneuvoston kokouksen koolle. Sihteeri lähettää asialistan viimeistään viikkoa ennen kokousta. Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Vanhusneuvoston tehtävät

  • seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa
  • edistää ikääntyneiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
  • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
  • osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi palvelujen toteutumista
  • tiedottaa kuntalaisia vanhusneuvoston toiminnasta sekä ikääntyneitä koskevista asioista mm. ikäpisteen, kirjastojen palvelupisteiden ja www-sivujen kautta
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
  • toimii yhteistyössä muiden vanhusneuvostojen kanssa
  • laatii toimintakaudeksi toimintasuunnitelman, jossa on määritelty keskeisimmät tehtävät

Tämä toimintasääntö astuu voimaan 1.1.2014