Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Palveluverkkoselvitys 2030

Sivua päivitetty 03.12.2021 klo 08:21: lisätty Äetsän koulun kuntotutkimusraportti sekä päivitetty korjaustapaehdotus
Sivua päivitetty 18.2.2020 klo 10:05: lisätty Palveluverkkoselvitys 2030 -loppuraportti (valmis versio) sekä periaatelinjaukset palveluverkkoselvityksen jatkotyön pohjaksi.

Sivua päivitetty 29.1.20 klo 15:18: lisätty liitteet Koulumatkat ja Lapsivaikutusten arviointi

Sivistyspalveluiden tavoitteena on toimivan ja taloudellisen peruspalveluverkoston avulla edistää ja vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Sastamalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 talousarviokäsittelyssä palveluverkkoselvityksen laatimisen kaupungin sivistyspalveluista. Selvitys koskee varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta sekä vapaa-ajan palveluita (liikunta-, nuoriso-, kirjasto-, kulttuuripalvelut, musiikki- ja kansalaisopistotoiminta).

Selvityksen tähtäin on asetettu vuoteen 2030. Lähtökohtana on väestönmäärän kehityksen mukainen palveluverkon sopeuttaminen tulevaan palvelutarpeeseen Sastamalassa vuonna 2030.

Palveluverkko on suunniteltu toimijoiden yhteistyössä niin, että käytössä vuonna 2030 on ajanmukaiset, muuntuvat, turvalliset, terveelliset ja hyvinvointia tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt.

Suunnitelmassa on hyödynnetty monipalvelukeskusajattelua siten, että elämänlaadun palveluita integroidaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin aina, kun se on toiminnallisesti mahdollista.

Palveluverkkoselvitystyö on valmisteltu kaupungin omana työnä ja se on toteutettu ohjausryhmä- ja työryhmätyöskentelynä. Lisäksi MDI Aluekehittämisen konsulttitoimistolta tilattiin Sastamalan kasvatus ja sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitystä pohjustava dataanalyysi sekä Sastamalan kaupungin väestöennuste vuoteen 2040.

Palveluverkko 2030 -loppuraportti (valmis, 18.2.20)

Raportissa on kuvattu sivistyspalvelujen nykyistä palveluverkkoa ja avattu palveluverkkoselvityksen vaihtoehtojen valmistelutyötä ja vaihtoehtojen sisältöä.


Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle päätettäväksi seuraavat 
periaatelinjaukset palveluverkkoselvityksen jatkotyön pohjaksi:

 

  1. Pohjoinen alue: monipalvelukeskus (päiväkoti, es-9 lk koulu, nuorisotila) toteutetaan nykyisen Mouhijärven yhteiskoulun tontille. Hankkeen suunnittelu käynnistetään vuoden 2020 aikana. Häijää koulun ja Uotsolan päiväkodin toiminta loppuu. Suodenniemellä sivistyspalvelut sijoittuvat nykyiseen Suodenniemen koulun ja Urheilutalon tonteille erikseen päätettävän aikataulun mukaisesti. Suodenniemen urheilutalon mitoitus ja laajuus päätetään myöhemmin talousarviopäätösten yhteydessä.

  2. Perusopetuksen osalta siirrytään kahden yläkoulun malliin: Mouhijärven yhteiskoulu sekä uusi yläkoulu, jossa Sylvään koulu ja Äetsän koulu yhdistyvät (nykyinen Sylvään koulun tontti). Ratkaisu toteutetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Äetsän koulun vuokratilojen sopimus päättyy.

  3. Läntinen alue: kolme monipalvelukeskusta; Keikyä, Kiikka ja Toukola. Nykyisten koulu- ja päiväkotikiinteistöjen peruskorjaamisesta/korvaamisesta uudella sekä toteutusaikataulusta päätetään jatkovalmistelun yhteydessä.
  1. Keskusta: yläkoulu, Muistolan, Stormin, ja Vareliuksen koulut jatkavat. Marttilan koulun ja Tyrväänkylän koulun toiminta loppuu. Varhaiskasvatuksen osalta Keskustan päiväkodista sekä Harjukadun ja Varilan ryhmäperhepäiväkodeista luovutaan.
  1. Yksityisen varhaiskasvatus täydentää kaupungin omaa varhaiskasvatuksen järjestämistä. Yksityisen varhaiskasvatuksen määrää nostetaan nykyisestä 100 paikasta 130 -150 paikkaan. Perhepäivähoito säilyy palvelumuotona. 
  1. Tulevissa talousarviopäätöksissä ratkaistaan elämänlaatupalvelujen järjestäminen. Palvelut sijoitetaan monipalvelukeskuksiin toteutettavien investointiratkaisujen yhteydessä (esim. kirjaston palvelupisteet). 
  1. Palveluverkon muutostarpeita tarkastellaan uudelleen viimeistään vuonna 2025.
  1. Muilta osin sivistyslautakunta, kaupunginhallitus ja -valtuusto merkitsevät Palveluverkko 2030 -selvityksen tiedoksi.

Raportin liitteet

Vaihtoehdoista tehty SWOT-analyysi. Työryhmä: vastuualuejohtajat, aluejohtajat, rehtorit, apulaisrehtorit, päiväkodin johtajat, koulunjohtajat, elämänlaatupalveluiden esimiehet, henkilöstön edustajat.

Koulumatkat

Lapsivaikutusten arviointi

MDI: Sastamalan kasvatus ja sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitystä pohjustava data-analyysi

Sastamalan väestöennuste vuosille 2018-2040 (Timo Aro)

Kartat

Kuntotutkimukset ja Palveluverkko 2030 - kasvatusjohtaja Pekka Kareksen ja tekninen johtaja Kimmo Toukoniemen esitys (PDF).

Kuntalaiskysely

Sastamalan kaupungin sivistyspalveluissa on käynnissä palveluverkkoselvitys 2030. Selvityksessä käsitellään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja elämänlaadun palveluiden järjestämistä. Päätöksenteon pohjaksi valmistelussa on vaihtoehtoja palvelujen järjestämisestä Sastamalassa. Kerro oma mielipiteesi! Kysely on auki 9.2.2020 asti.

Kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/006AA6E07A9872A3

Aikataulu

27.1.  Sisäilmatyöryhmä  
28.1.  Tiedotustilaisuus: Henkilöstö   - kuntotutkimusten yhteenvetoanalyysi ja palveluverkon vaihtoehdot 
29.1.  Tiedotustilaisuus: Lehdistö
29.1.- 9.2.2020Kysely palveluverkkovaihtoehdoista henkilöstölle ja kuntalaisille  
29.1.-9.2.2020 Lausuntokierros  
4.2. klo 18-20 Tiedotustilaisuus asukkaille. Paikka: Sylvään koulun auditorio. Tilaisuus striimataan ja tallenne löytyy tämän jälkeen myös verkosta. 
12.2. klo 18-20 Chat-tilaisuus Sastamalan kaupungin kotisivujen chatissa. Viranhaltijat vastaavat esitettyihin kysymyksiin  

Päätöksenteko: 17.2. Valtuustoseminaari (esittely valtuustolle) 19.2. Sivistyslautakunta 24.2.  Kaupunginhallitus 2.3. Valtuusto

Altistumisolosuhdearviot

Koulujen vertailu

Sastamalan kaupunki on teettänyt kymmenestä koulurakennuksesta kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen. Kuntotutkimuksien perusteella on tehty altistumisolosuhdearviot sekä kustannusarviot tilapäiselle korjausratkaisulle ja laajalle korjaukselle.

Selvityksen tarkoituksena on esittää altistumisolosuhdearviot ja tilojen korjauskustannukset yhdessä asiakirjassa. Selvitys sisältää saatujen tuloksien asettamisen vertailtavaan muotoon. Rakennusten välillä on vertailtu tilojen altistumisolosuhteita ja eri korjausvaihtoehtojen kustannuksia.

2019_20_12_Sastamalan_koulujen_vertailu (PDF)

Laaja kustannuslaskelma

2019_12_20_LIITE_Kustannusarviot (PDF)

2019_12_20_LIITE_Koulujen_vertailu (Excel)

Raportit

Häijään koulu

Häijään päiväkoti

Karkun koulu

Kiikan koulu

Marttilan koulu ja Vammalan lukio

Mouhijärven yhteiskoulu

Pehulan koulu

Suodenniemen urheilutalo

Sylvään koulu

Tyrväänkylän koulu

Uotsolan päiväkoti

Äetsän koulu