Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Historia

Sastamalan Vesi liikelaitos sai nykyisen muotonsa Sastamalan kaupungin synnyttyä kuntaliitosten myötä 2009. Liikelaitos on tehnyt 2000-luvun alussa merkittäviä investointeja runkojohtoihin ja jätevedenpuhdistamoon.

 

Pintavedestä pohjaveteen

Sastamalassa siirryttiin vuonna 2009 pintaveden käytöstä kokonaan pohjaveden käyttöön. Kaupungissa on vähän omia pohjavesivarantoja, joten uusi vesihuolto rakennettiin yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Runkojohtojen rakentaminen Hämeenkyröstä Sastamalaan maksoi 12 miljoonaa euroa, josta valtion tuki oli 5,5 miljoonaa euroa. Pintaveden suurimpina ongelmina olivat etenkin loppukesästä vesijohtoverkossa esiintyvät maku- ja hajuhaitat sekä desinfioinnissa tarvittu suuri kloorin määrä. Raakavesi oli altis myös erilaisille Kokemäenjoen yläjuoksun mahdollisille kemikaalionnettomuuksille.

 

Jätevedenpuhdistamossa tehdään huipputuloksia

Sastamalan, Huittisten ja Punkalaitumen jätevedenpuhdistamot tulivat 2010-luvulla saneerausikään, joten kunnat päättivät perustaa yhteisen yhtiön ja keskittää jäteveden puhdistaminen Huittisiin. Sastamalassa suljettiin neljä omaa jätevedenpuhdistamoa vaiheittain, viimeisin vuonna 2018. Uusi Huittisten jätevedenpuhdistamo mahdollistaa tehokkaan puhdistustuloksen riittävän allastilavuuden  ja uuden tekniikan ansiosta. Puhdistamossa on myös panostettu biologiseen puhdistukseen, joka vähentää merkittävästi ympäristön rasitusta. Biologisessa puhdistuksessa ei käytetä kemikaaleja. Huittisten puhdistamolla tehdään sellaisia huipputuloksia, jotka eivät olisi vanhoissa laitoksissa edes mahdollisia. Parhaillaan puhdistustulokset ovat olleet sata prosenttia ja vanhoilla laitoksilla veteen jäänyt typpikin saadaan poistettua tehokkaasti. Biologinen fosforin poisto on Huittisten lisäksi käytössä Savonlinnassa, mutta ei vielä muualla.

 

Verkostojen ja pumppaamojen korjausten priorisointia

Sastamalassa on suuren maantieteellisen koon sekä hajallaan olevan kaupunkirakenteen takia väkimäärältään samankokoisiin kaupunkeihin verraten lukumääräisesti paljon pumppaamoita ja paineenkorotusasemia, lähes 150 kappaletta, sekä vesi- ja viemäriverkostoa runsas 1100 kilometriä. Lähivuosina investointipainetta onkin kiinteiden rakenteiden, pumppaamojen ja verkostojen saneerauksessa. Tällä hetkellä, vuonna 2019, käynnissä on verkostojen ja pumppaamojen korjausten priorisoinnin hahmottamiseksi laaja suunnitteluprosessi, jolla pystytään hallitsemaan korjausvelkaa ja takaamaan verkon toimintavarmuus pitkälle tulevaisuuteen.