Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kilpailuohjelma

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu

Sastamalan kaupunki järjesti yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa Sastamalan kaupungin ydinkeskustaa koskevan yleisen suppean ideakilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää vaihtoehtoja keskustakortteleiden kaavoituksen, jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailuaika päättyi 31.1.

 

Kilpailun arvostelupöytäkirja on luettavissa Suomen arkkitehtiliiton sivuilta osoitteesta:  https://www.safa.fi/kilpailu/sastamalan-ydinkeskusta/

 

1. palkinto Promenadi

Tekijät:

Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA Mika Saarikangas,rakennusarkkitehti AMK Mikko Siltanen arkkitehti SAFA

2. palkinto Uusi Aukeama

Tekijä:

Noora Lehtinen

3. palkinto Exlibris

Arkkitehtitoimisto Ajak

Tekijät:

Adalbert Aapola, arkkitehti Jarkko Kettunen, arkkitehti

Avustajat:

Vanja Pamilo, piirtäjä Anna-Kaisa Ylimommo, arkkit. yo Mykolas Malskis, arkkitehti Taneli Härmä arkkit. yo Harry Mansner arkkit. yo Rebekka Leppälä (arkkit. yo)

Lunastus Kahden järven puisto

Tekijä:

Juuso Horelli

Lunastus Fuusio

Arkkitehtitoimisto OPUS Oy

Tekijät:

Matias Kotilainen Tuomas Martinsaari Paul Thynell

Kunniamaininta Rannat

TUPA Archtitecture Oy

Tekijät:

Juuso Iivonen, arkkitehti SAFA Ananda Frigiere, arkkitehti yo

Avustaja:

Antti Tuure, arkkitehti

Kunniamaininta Coast to coast

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 

Tekijät:

Jesse Anttila, arkkitehti Mikko Rusanen, arkkitehti Tommi Junnola, arkkitehti yo Noora Lahdenperä, arkkitehti

 

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu – kysymykset ja vastaukset (lisätty 14.12.2018)

1.  Will the programme and provided material also be available in English? Can the proposal be presented in English?

It is said in the competition guide that competition language is Finnish and proposals must be produced in Finnish. That’s why all the material is also only in Finnish.

2. Kilpailusivuilla on 3d-kuvankaappaus keskustasta. Olisiko kuvassa oleva rakennusten kaupunkimalli saatavilla LOD2 (esimerkiksi dwg) tai LOD3 tasoisena (julkisivutekstuureilla)?

Kilpailusivustolle lisätään kysymysten ja vastausten julkistamisen yhteydessä (14.12.2018) kilpailijoiden pyynnöstä keskusta-alueen 3D-mallista maastomalli sekä rakennukset. Rakennukset on fbx-muodossa ja niissä on julkisivutekstuurit. (Linkki Kysymykset ja vastaukset -osion lopussa.)

3. Kilpailusivustolla on viistokuvia alueesta – onko näitä mahdollista saada suurempina ja parempiresoluutioisina? Kilpailuohjelmassa ja -sivulla on 3d-kuva alueesta – onko kyseistä kaupunkimallia mahdollista saada käyttöön?

Kilpailuohjelman mukaisesti kilpailijoille annetaan pyydettäessä määräaikainen käyttöoikeus Blom Kartta Oy:n ilmakuvapalveluun Sastamalan keskustasta. Sieltä saa viistokuvia käyttöön. Kilpailusivustolle lisätään kysymysten ja vastausten julkistamisen yhteydessä (14.12.2018) kilpailijoiden pyynnöstä keskusta-alueen 3D-mallista maastomalli sekä rakennukset.

4. Voiko Torikeskus-rakennuksen osoittaa purettavaksi tai voiko Torikeskus-rakennuksen ajatella purettavaksi ja korvattavaksi uudella liikekeskusrakennuksella eri kohtaan?

Rakennusten osoittaminen purettavaksi jää muiden kuin suojeluperusteiden osalta kilpailijoiden omaan harkintaan. Rakennusten osoittamista purettavaksi voi puntaroida kilpailuohjelman arviointikriteerien valossa. Kaikki rakennukset, joita ei ole osoitettu suojeltavaksi ovat periaatteessa purettavissa. Vaikutusten arviointi ja kannattavuus jäävät kilpailijoiden omaan harkintaan.

5. Mikä on autopaikkojen ohjeellinen määrä lisärakentamisessa?

Viimeaikaisissa keskustan kaavoissa on käytettyä autopaikkaohjeistusta 1/asunto tai 1/80-100 k-m2. Liiketilojen osalta 1/50-100 k-m2 riippuen tilasta ja sijainnista. Pysäköinnin osalta on kilpailuohjelmassa ohjeistettu: ”Pysäköinnin määrää ei tule vähentää. Pysäköintilaitoksen tai maanalaisten pysäköintipaikkojen rakentaminen ei liene kaupallisesti kannattavaa. Sen vuoksi eritasopysäköintiä tulee käyttää vain rajoitetusti ja harkiten.”

6. 1) Linja-autoaseman sijoittuminen: onko rajattu kilpailualueen sisälle? Vai onko mahdollistaa sijoittaa rajauksen ulkopuolelle?
2) Kilpailualueen rajaus (3.1.2) on erilainen kuin viistokuvassa esitetty, koskien virastotalon korttelin rajausta (oranssi). Kumpi otetaan huomioon?
3) Onko mahdollista esittää rakennuksen osan purkamista tai muutosta virastotalon osalta? Vai onko talo suojeltu?
4) Pohjakartta-dwg-tiedostossa on jotain 3D-infoa, ja osa on rikki (alakuva) Onko mahdollista saada 3D:nä olemassa olevat rakennukset?

1) Kilpailuohjelmassa on todettu, että linja-autoaseman tulee sijoittua edelleenkin keskustaan. Noudatetaan sitä.

2) Kilpailuohjelman rajaukset ovat paikkansapitävät eli niiden mukaan mennään, ei viistokuvan rajauksen.

3) Kaikki rakennukset, joita ei ole osoitettu suojeltavaksi ovat periaatteessa purettavissa. Vaikutusten arviointi ja kannattavuus jäävät kilpailijoiden omaan harkintaan. Kyseinen rakennus ei ole tällä hetkellä asemakaavassa osoitettu suojeltavaksi. Ajantasaiset kaavatiedot löytyvät kaupungin karttapalvelusta.

4) Kilpailusivustolle lisätään kysymysten ja vastausten julkistamisen yhteydessä (14.12.2018) kilpailijoiden pyynnöstä keskusta-alueen 3D-mallista maastomalli sekä rakennukset. Rakennukset ovat fbx- ja dae-muodossa.

Maastomalli keskusta-alueen 3D-mallista sekä rakennukset löytyvät Dropbox-linkin takaa. Rakennukset on fbx-muodossa ja niissä on julkisivutekstuurit.

https://www.dropbox.com/sh/g6v5glb10j4kyk2/AAArkg6Zt4BmzngKRGLHs5sBa?dl=0 (kansiorakennetta ei tule muuttaa, jotta tekstuurit toimivat)

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Suomen sekä muiden Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 60.000 euroa seuraavasti:

 • I palkinto 25.000 euroa
 • II palkinto 15.000 euroa
 • III palkinto 10.000 euroa


Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5.000 euroa. Palkintolauta-kunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 %:a palkinnoista. Kilpailun palkinnoille haetaan verovapautta.  

Kilpailualueen sijainti, laajuus ja rajaus

Kilpailualue sijaitsee Sastamalan kaupungin ydinkeskustassa, Vammalassa. Kilpailualue käsittää n. 15 hehtaaria, mutta tarvittaessa tarkastelu tulee ulottaa sen ulkopuolellekin, esitettävistä ideoista ja kilpailijan harkinnasta riippuen. Tarkempi suunnittelu kohdistuu kilpailun ydinkohteena olevaan toriin, linja-autoasemaan sekä torin ympäristön uudisrakentamiseen sekä niiden edellyttämiin liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin.

aluerajaus copy

Kilpailun tavoitteet

Ideakilpailun tarkoituksena on saada toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja alueen kehittämisestä päätöksenteon ja asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen kehittämiseen haetaan ratkaisua kokonaissuunnitelmalla, jossa havainnollistetaan uudis-, täydennys- ja korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Keskustan tulisi nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla. Arkkitehtuurin ja massoittelun tulee vahvistaa keskustan kaupunkimaista ja tehokasta ilmettä.

alueet

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeämpänä kuin osaratkaisujen ja yksityiskohtien virheettömyyttä. Arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja maisemallinen kokonaisuus
 • kaupunkikeskustan luonne, houkuttelevuus ja viihtyisyys
 • keskustan liittyminen järvimaisemaan
 • toimintojen luonteva sijoittuminen
 • toteutuskelpoisuus ja taloudellisuus
 • ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys
 • elinvoimaisuus
 • torin ja linja-autoaseman alueen ja ympäristön toiminnallisuus ja arkkitehtoninen ilme

Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

 • Jenni Jokinen, kaupunginhallituksen pj, Sastamala                
 • Pentti Jarkko, ympäristölautakunnan pj, Sastamala
 • Jarkko Malmberg, kaupunginjohtaja, Sastamala
 • Merja-Liisa Hannuksela, maankäyttöpäällikkö, Sastamala
 • Jorma Tuomisto, arkkitehti, Sastamala
 • Valtteri Heinonen, arkkitehti, Safa
 • Sasu Alasentie, arkkitehti, Safa

Vesa Humalisto oli estynyt osallistumaan tuomarointitehtävään, joten toisena Safan nimeämänä tuomarina jatkaa Valtteri Heinonen.

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii kaavasuunnittelija Ida Montell.

Jäsenistä Merja-Liisa Hannuksela, Jorma Tuomisto ja SAFA:n nimeämät edustajat ovat SAFA:n kilpailusääntöjen tarkoittamia ammattijäseniä. Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita kuten esimerkiksi Sastamalan kaupungin nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston edustajia. Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.