Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Kilpailuohjelma

Pohjakarttaote

Sastamalan keskustan liikennesuunnitelma -raportti, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 15.5.2017

Marttilankadun yleissuunnitelmaluonnos, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 15.11.2016

Marttilankadun yleissuunnitelmaluonnokset

Sykettä Sastamalan sydämeen – hankkeen internet-sivut

Uimahallin tarveselvitys, Sport Venue 2018

Liekoveden rantapuiston raitti – suunnitelmavaihtoehdot, FCG, 2018

Torin alueen ja aittalahdenpuiston keskeytyneen suunnittelun asiakirjat

Viistokuvia alueesta

Sastamalan kaupungin ydinkeskustan ideakilpailu

Sastamalan kaupunki järjestää yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa Sastamalan kaupungin ydinkeskustaa koskevan yleisen suppean ideakilpailun. Kilpailun tarkoituksena on löytää vaihtoehtoja keskustakortteleiden kaavoituksen, jatkosuunnittelun ja toteutuksen pohjaksi.

Aikataulu

Kilpailuaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.1.2019.

Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostitse 1.12. mennessä osoitteeseen: ida.montell@sastamala.fi
Sähköpostin aiheeksi tulee laittaa: Kilpailukysymys.

Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan 14.12.2018 mennessä kilpailun verkkosivuilla osoitteessa: www.sastamala.fi/ideakilpailu

Kilpailun tulos pyritään julkaisemaan maaliskuun 2019 aikana.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Suomen sekä muiden Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan 60.000 euroa seuraavasti:

 • I palkinto 25.000 euroa
 • II palkinto 15.000 euroa
 • III palkinto 10.000 euroa


Lisäksi jaetaan kaksi lunastusta suuruudeltaan 5.000 euroa. Palkintolauta-kunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisinkin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen edellyttämällä tavalla. Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa kunniamainintoja. Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kautta. SAFA perii kilpailusääntöjensä mukaan 7 %:a palkinnoista. Kilpailun palkinnoille haetaan verovapautta.  

Kilpailualueen sijainti, laajuus ja rajaus

Kilpailualue sijaitsee Sastamalan kaupungin ydinkeskustassa, Vammalassa. Kilpailualue käsittää n. 15 hehtaaria, mutta tarvittaessa tarkastelu tulee ulottaa sen ulkopuolellekin, esitettävistä ideoista ja kilpailijan harkinnasta riippuen. Tarkempi suunnittelu kohdistuu kilpailun ydinkohteena olevaan toriin, linja-autoasemaan sekä torin ympäristön uudisrakentamiseen sekä niiden edellyttämiin liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin.

aluerajaus copy

Kilpailun tavoitteet

Ideakilpailun tarkoituksena on saada toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja alueen kehittämisestä päätöksenteon ja asemakaavoituksen pohjaksi. Alueen kehittämiseen haetaan ratkaisua kokonaissuunnitelmalla, jossa havainnollistetaan uudis-, täydennys- ja korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä.

Tavoitteena on lisätä ydinkeskustan elinvoimaa ja alueen houkuttelevuutta asiointi-, asumis- ja virkistäytymispaikkana. Keskustan tulisi nykyistä enemmän ilmentää sen kaunista sijaintia järven rannalla. Arkkitehtuurin ja massoittelun tulee vahvistaa keskustan kaupunkimaista ja tehokasta ilmettä.

alueet

Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet

Kilpailuehdotuksia arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisua, sen kehityskelpoisuutta ja soveltuvuutta kaupunkikuvaan ja ympäristöön pidetään tärkeämpänä kuin osaratkaisujen ja yksityiskohtien virheettömyyttä. Arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • arkkitehtoninen, kaupunkikuvallinen ja maisemallinen kokonaisuus
 • kaupunkikeskustan luonne, houkuttelevuus ja viihtyisyys
 • keskustan liittyminen järvimaisemaan
 • toimintojen luonteva sijoittuminen
 • toteutuskelpoisuus ja taloudellisuus
 • ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys
 • elinvoimaisuus
 • torin ja linja-autoaseman alueen ja ympäristön toiminnallisuus ja arkkitehtoninen ilme

Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

 • Jenni Jokinen, kaupunginhallituksen pj, Sastamala                
 • Pentti Jarkko, ympäristölautakunnan pj, Sastamala
 • Jarkko Malmberg, kaupunginjohtaja, Sastamala
 • Merja-Liisa Hannuksela, maankäyttöpäällikkö, Sastamala
 • Jorma Tuomisto, arkkitehti, Sastamala
 • Vesa Humalisto, arkkitehti, Safa
 • Sasu Alasentie, arkkitehti, Safa

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii kaavasuunnittelija Ida Montell.

Jäsenistä Merja-Liisa Hannuksela, Jorma Tuomisto ja SAFA:n nimeämät edustajat ovat SAFA:n kilpailusääntöjen tarkoittamia ammattijäseniä. Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa myös muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita kuten esimerkiksi Sastamalan kaupungin nuorisovaltuuston ja vanhusneuvoston edustajia. Asiantuntijat ja sihteeri eivät osallistu päätöksentekoon.