Tietosuoja - Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Ajankohtaista


Tällä sivulla ei ole ajankohtaisia tiedotteita.

  RSS

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2018 kaikissa EU:n jäsenmaissa. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä ja tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetusta täsmentämään ja täydentämään on kansallisella tasolla säädetty 1.1.2019 voimaan tullut tietosuojalaki. Henkilötietojen käsittelyyn aiemmin sovellettu henkilötietolaki on kumottu tietosuojalain astuttua voimaan.

Valtaosa Sastamalan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseen perustuen, ja tällöin pyydetään suostumus asiakkaan tietojen käsittelyyn. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Sivulle on koottu Sastamalan kaupungin tietosuojaselosteista. Tietosuojalain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen tekijän tai piirteen perusteella. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. Kukin toimiala vastaa selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuojaselosteet löydät täältä.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.
Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja ei toimiteta rekisteröidylle sähköpostitse.
 
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamislomakkeen tietopyynnöt tulee palauttaa henkilökohtaisesti Sastamalan kaupungin kirjaamoon Sastamalan kaupungintalolle osoitteessa Aarnontie 2 A, 3. krs, 38200 SASTAMALA. Kaupungintalon kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15, puh. 050 313 0431. Samalla henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kaikki tietopyynnöt kirjataan Sastamalan kaupungin asianhallintajärjestelmään. Henkilötiedot on mahdollista tarkastaa ainoastaan käyttämällä alla olevaa Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomaketta. Lomakkeita tulee käyttää myös julkisuuslain mukaisiin omia tietoja koskeviin pyyntöihin.

Sastamalan kaupungin tietosuojavastaavana toimii tietohallintopäällikkö Tomi Vähä-Kouvola, puh. 050 305 4348, sähköposti etunimi.sukunimi@sastamala.fi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

TIETOSUOJASELOSTEET

Konsernihallinto

Henkilöstön matkapuhelimet ja liittymät 
Henkilöstörekisteri  
Huomionosoitusrekisteri
Luottamushenkilörekisteri
Palauterekisteri 
Perintärekisteri
Rekisteriseloste TYPPI työllisyyspalvelut 
Rekisteriseloste URA työllisyyspalvelut  
Rekisteriseloste VAT työllisyyspalvelut
Rekrytointirekisteri 
Sidonnaisuusrekisteri
Talousrekisteri
Tyovoiman palvelukeskusten tietojärjestelmäseloste
Vaaliluettelot  


Sivistystoimi

Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon koulukuraattoreiden yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri 
Esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon koulupsykologien yksilökohtaisen työn asiakasrekisteri
Lukion opiskelijahallintorekisteri 
Perusopetuksen opiskeluhuollon asiakasrekisteri 
Perusopetuksen oppilashallintorekisteri  
Rekisteri koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä   
Kiikoisten kirjaston tallentava kameravalvonta
Suodenniemen kirjaston tallentava kameravalvonta
Äetsän kirjaston tallentava kameravalvonta 
Tietosuojaseloste Sastamalan Opisto 
Tietosuojaseloste päivähoito mukana
Tietosuojaseloste päivähoito


Tekninen toimi

Kiinteistönhallintarekisteri
Herra Hakkaraisen talon tallentava kameravalvonta
Hopun huoltorakennuksen tallentava kameravalvonta
Häijään koulun ja päiväkodin tallentava kameravalvonta
Kaupungintalon tallentava kameravalvonta
Kiikoisten rantasaunan tallentava kameravalvonta
Lukion ja Marttilan koulun tallentava kameravalvonta
Mouhijärven koulun tallentava kameravalvonta
Muistolan koulun tallentava kameravalvonta
Ojansuun päiväkodin tallentava kameravalvonta
Pehulan koulun tallentava kameravalvonta
Pukstaavin tallentava kameravalvonta
Pääkirjaston tallentava kameravalvonta
Rautatieaseman tallentava kameravalvonta
Stormin koulun tallentava kameravalvonta
Suodenniemen koulun tallentava kameravalvonta
Sylvään koulun tallentava kameravalvonta
Toukolan koulun tallentava kameravalvonta
Varilan koulun tallentava kameravalvonta
Äetsän koulun tallentava kameravalvonta