Lasten ja nuorten ylipaino on saatu vähenemään Lihavuus laskuun -ohjelmalla. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Lasten ja nuorten lihavuus laskuun

Sastamala oli Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun – ohjelman pilottikunta. Ohjelmassa on saatu hyviä tuloksia lasten ja nuorten ylipainon vähentämisessä. Seinäjoen Lihavuus laskuun -ohjelma. 

Seinäjoella on tehty systemaattista, mediassakin vahvasti näkyvillä ollutta ylipainon vähentämiseen tähtäävää koko kaupungin yhteistyötä vuodesta 2013 lähtien. Päättäjillä on Seinäjoella käytettävissään ajantasaista tietoa tutkimuksista, tilastoista ja hyvistä käytännöistä, joihin he voivat pohjata vaikuttavat ja terveellisiä elintapoja vahvistavat päätöksensä. Seinäjoki on saanut vuosille 2017-2018 THL:ta Terveyden edistämisen määrärahaa, jota he käyttävät mm. ohjelmansa juurruttamiseen pilottikuntiin.

Lihavuus laskuun -ohjelman tulokset ovat vakuuttavia. Lihavien ja ylipainosten lasten ja nuorten määrä on laskenut huomattavasti vuosien 2013-2016 aikana kaikissa tutkituissa ikäluokissa, erityisesti alakouluikäisillä. Tulokset ovat osoitus siitä, että yksittäisen kunnan on mahdollista asettaa hyvinvointitavoitteita ja vaikuttaa määrätietoisella työllä väestönsä hyvinvointiin ja terveyteen.

Meillä Sastamalassa on jo pitkät perinteet hyvälle poikkihallinnolliselle ja -toiminnalliselle yhteistyölle eri toimialojen välillä. Seinäjoen ohjelmassa on paljon sellaista, joka on jo meille jo tuttua ja osittain käytössä. Seuranta, arviointi ja raportointi ovat merkittävässä roolissa, jotta onnistumme tavoitteessamme. Yhteistyön tiivistäminen, hyväksi todettujen ja vaikuttavien käytänteiden juurruttaminen sekä positiivinen yhteistyö ja sen näkyväksi tekeminen kaikilla kaupungin toimialoilla ovat asioita, joita me voimme oppia Seinäjoelta.