Kuka ja mistä asioista voi tehdä kunnallisvalituksen? - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Mikä on kunnallisvalitus

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Kunnallisvalitus

Asianosainen tai kuntalainen voi tehdä kunnallisvalituksen valtuuston päätöksestä.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksestä voi tehdä kunnallisvalituksen vain oikaisuvaatimuksen jo tehnyt taho ja vasta oikaisuvaatimuskäsittelyn jälkeen. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä voi tehdä kunnallisvalitusta. Kunnallisvalituksen perusteet:

  • tehty päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • tehty päätös on lainvastainen

Kunnallisvalitus on tehtävä hallinto-oikeudelle määräajassa. Kuntalaki 135 §

Muutoksenhausta aiheutuu yleensä myös kustannuksia.  Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa, joka peritään muutoksenhakijalta pääsääntöisesti myös silloin, jos valitus peruutetaan. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Se, jolle on myönnetty oikeusapua, on vapaa maksuvelvollisuudesta. Myös määrätyt asiat ja tahot ovat maksuvelvollisuudesta vapaita.  Lisätietoja verkossa: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/fi/index/maksut/muuttuomioistuimet.html

Lisätietoja ja yhteystiedot: konsernilakimies Katja Arve-Salonen p. 040 652 9782 

Ohjeita verkossa: kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/kunnallisvalitus