Äänioikeus kuntavaaleissa on kaikilla kuntalaisilla, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupunginvaltuusto

Vaalit

Asukastilaisuudet & kyläillat

Kansanvallan päivä

Kunnallinen kansanäänestys

Tee kuntalaisaloite

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Palaute & keskustelu

Tiedottaminen & julkisuus

Vaikuttamistoimielimet

Äänioikeus kuntavaaleissa

Äänioikeus

Yksi suomalaisen demokratian kulmakiviä on se, että kunnallishallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon. Tärkeimmät päätökset tehdään kuntalaisten valitsemassa toimielimessä eli kunnanvaltuustossa.

Siksi äänioikeus on yksi tärkeimmistä kansalaisoikeuksista ja vaikuttamiskeinoista. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus toteutettiin Suomessa valtiollisella tasolla vuonna 1906. Kunnallisella tasolla vastaava uudistus toteutettiin 1917. 

Äänioikeus kuntavaaleissa on kaikilla kuntalaisilla, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Sastamalan kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleensä julkisia. Suljettujen ovien takana käsitellään vain niitä asioita, jotka on laissa säädetty salassa pidettäviksi tai, jos valtuusto katsoo jonkun muun painavan syyn niin vaativan.

Lue lisää: vaalit