Sastamalan vanhusneuvosto on yhteistyöelin, jossa ikäihmisten ääni tulee kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. - Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Esite vanhusneuvosto

Kaupungin koronainfo

Vaikuttamistoimielimet

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja kaupungin ikääntyneen väestön yhteistoimintaelin. Vanhusneuvosto seuraa vanhuspalvelulain toteutumista Sastamalassa. Neuvosto edistää ikääntyneiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa.

Vanhusneuvostossa ovat mukana kaikkien Sastamalassa toimivien eläkeläisjärjestöjen edustajat sekä kaupungin asiantuntijaedustajia eri aloilta. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Päivi Laine. Kaupunginhallitus on asettanut vanhusneuvoston 31.5.2023 päättyväksi toimikaudeksi kokouksessaan 23.8.2021.

Vanhusneuvoston seuraava kokous pidetään perjantaina 29.10.2021 klo 9

Jäsenet yhteystietoineen: Sastamalan vanhusneuvoston kokoonpano jäsenet, varajäsenet 2019-2021

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Toimintasuunnitelma 2020
toimintakertomus 2020

Vanhusneuvoston pöytäkirjat 2021

Vanhusneuvosto 18.6.
Vanhusneuvosto 17.9.

Liite, Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021 - 2025

Vanhusneuvoston pöytäkirjat 2020

Vanhusneuvosto 11.9.
   Liite, Esitys ikäihmisten hyvinvointiryhmä ja hyvinvointisuunnitelma
   Liite, Ikäystävällinen kaupunki -vastaukset
vanhusneuvosto 11.6.

Vanhusneuvosto 6.3
Vanhusneuvoston pöytäkirjat 2019
Vanhusneuvosto 19.12.
Vanhusneuvosto 1.11.
          Liite, Ajankohtaista kotipalveluista
          Liite, Talousarvioesitys 2020 Sotesi
Vanhusneuvosto 17.10.
Vanhusneuvosto 23.8.

Vanhusneuvosto 7.6.
Vanhusneuvosto 5.4.

Vanhusneuvosto 15.2.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat 2018 
Vanhusneuvosto 12.12.
Vanhusneuvosto 2.11.
Vanhusneuvosto 14.9.  
Vanhusneuvosto 15.6.
Vanhusneuvosto 20.4.       
Vanhusneuvosto 23.2.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat 2017
Vanhusneuvosto 15.12.