Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupungin oikaisu Ikipihlaja Annen valvontaa koskevaan virheelliseen uutisointiin

Sastamalan kaupungin tiedote
13.11.2019

julkaisuvapaa heti

 

Sastamalan kaupungin oikaisu Ikipihlaja Annen valvontaa koskevaan virheelliseen uutisointiin

Julkisuudessa on liikkunut viime päivinä virheellisiä tietoja liittyen Sastamalan kaupungin toimintaan ikäihmisten palveluyksikkö Ikipihlaja Annen valvontaan liittyen. Sastamalan kaupunki haluaa seuraavalla tiedotteella oikaista virheellisiä tietoja.

Aluehallintovirasto päätti 8.11.2019 Ikipihlaja Annen toiminnan osittaisesta keskeyttämisestä. Sastamalan kaupunki on 11.11.2019 toimittanut aluehallintovirastoon oikaisupyynnön koskien joitakin raportissa olleita ja sitä kautta julkisuuteenkin nousseita virheitä.

23.10.2019 Sastamalan kaupunki ja AVI tekivät yhdessä ennalta sopimansa yllätystarkastuksen Ikipihlaja Anneen. Jostain syystä AVI ei ole todennut käynnillä läsnäolleita osapuolia kuten viranomaisen raportissa kuuluisi. Käynnin yhteydessä yksikössä havaittiin yhteisesti useita korjaamista vaativia epäkohtia. Kyseistä 23.10.2019 yhdessä tehtyä tarkastuskäyntiä koskevan kirjallisen raportin ja 8.11.2019 AVIn päätöksen välisenä aikana Sastamalan kaupungille ei ole toimitettu kirjallisia ohjeita tai määräyksiä AVIlta tai AVIn ja palveluntuottajan välisiä kirjallisia dokumentteja.

AVI toteaa raportissaan saaneensa Ikipihlaja Annea koskevan epäkohtailmoituksen 10.2.2019.  Sastamalan kaupungille tietoa ko. ilmoituksesta ei ole tullut ennen kuin tarkastusraportissa 8.11.2019. AVI ei myöskään ole todennut lähettäneensä kyseistä tietoa Sastamalan kaupungille. Pääsääntöisesti aluehallintovirastot tiedottavat saamistaan yksityistä palvelutuotantoa koskevista epäkohtailmoituksista sijaintikuntia.

6.5.2019 Sastamalan kaupunki on tehnyt ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Ikipihlaja Anneen. Tarkastuskäynti on toteutettu noudattaen kaikkia tarkastusmenettelyssä huomioitavia seikkoja, myöskin haastatellen paikalla ollut henkilöstö. Tarkastuksella ei ollut läsnä yksikön vastuuhenkilöä, minkä vuoksi häntä kuultiin vielä erikseen 15.5.2019 Sastamalan kaupungin toimitiloissa. Tarkastuskäynnillä ei havaittu merkittäviä epäkohtia. Kuitenkin sekä tarkastuskäynnillä yksikön vastuusairaanhoitajaa että yksikön vastuuhenkilön tapaamisessa Sastamalan kaupunki kehotti Ikipihlaja Annea kiinnittämään huomiota yksikkökohtaisten lääkelupien ajantasaisuuteen. Henkilöstö ei tuonut tarkastuksen aikaisessa haastattelutilanteessa esille mitään epäkohtia. Tarkastuskäynnistä toimitettiin raportti AVI:lle ja yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

16.10.2019 AVI on saanut puhelimitse epäkohtailmoituksen Ikipihlaja Annesta. 21.10.2019 asumispalvelujohtaja Mervi Marttila on lähettänyt AVIlle sähköpostin, jossa hän on ilmaissut Sastamalan kaupungin huolen siitä, onko yksikön henkilöstömäärä oikeassa suhteessa kasvaneeseen asiakasmäärään nähden. Aluehallintovirasto ja Sastamalan kaupunki sopivat tekevänsä yhdessä ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin Ikipihlaja Anneen. Tarkastuskäynti toteutui 23.10.2019.

Sastamalan kaupunki informoi muita sijoittajakuntia valvontatilanteesta välittömästi 23.10.2019 suoritetun tarkastuskäynnin yhteydessä. Tarkastuskäynnin yhteydessä AVI ja Sastamalan kaupunki edellyttivät Ikipihlaja Annelta suunnitelmaa epäkohtien korjaamisesta seuraavaan päivään kello 10 mennessä. Suunnitelma saatiin määräajassa. Suunnitelma käytiin yhteisesti läpi Sastamalan kaupungin, AVIn ja Valviran kanssa puhelinpalaverissa 24.10.2019. Puhelinpalaverin perusteella Sastamalan kaupunki päätyi asettamaan yksikköön valvontaa tekevän Sastamalan kaupungin sairaanhoitajan 25.10.2019 alkaen varmistamaan asiakasturvallisuuden toteutumisen sekä raportoimaan Sastamalan kaupungille tekemistään havainnoista. Ennalta ilmoittamattomat tarkastukset yksikköön jatkuivat jo 24.10.2019 alkaen päivittäin useiden eri viranhaltijoiden toimesta. Jokaisella käynnillä tarkastettiin korjaavien toimenpiteiden eteneminen ja tilanteesta raportoitiin aluehallintovirastoa.

Tarkastuskäynnillä 25.10.2019 tuli tietoon useita kaatumistapauksia yksikössä. Tästä syystä Sastamalan kaupunki pyysi yksikön vastuuhenkilöltä kaatuneita asiakkaita koskevat kirjaukset sekä asetti yksikköön Sastamalan kaupungin lääkärin tarkistamaan asiakkaat.

Sastamalan kaupunki on valvonut Ikipihlaja Annea tiiviisti 23.10.2019 alkaen ja valvonta jatkuu edelleen. Korjaavien toimenpiteiden etenemisestä sekä havaituista epäkohdista on raportoitu AVIa säännöllisesti. Palveluntuottajaa on myös kehotettu korjaamaan havaitut epäkohdat välittömästi, mikäli niitä on tarkastuksilla ilmennyt.

Raporteissaan Sastamalan kaupunki on esimerkiksi lääkehoidon osalta todennut korjaavien toimenpiteiden etenevän, mutta palveluntuottaja ei ole kaikilta osin vielä saavuttanut edellytettyä tasoa.

Sastamalan kaupungin valvontaa suorittava sairaanhoitaja ei myöskään ole esittänyt mitään vertailuja Sastamalan kaupungin omaan toimintaan. Sastamalan kaupungin kaikki toimintayksiköt noudattavat valtakunnallisia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan ohjeistuksia.

8.11.2019 tekemässään päätöksessä aluehallintovirasto keskeytti osittain Ikipihlaja Annen toiminnan ja määräsi toiminnan jatkumaan ainoastaan yhdessä kerroksessa. Sastamalan kaupunki on valvonut päivittäin toimenpiteiden edistymistä ja 12.11.2019 mennessä asiakasmäärä oli vähentynyt AVIn edellyttämälle tasolle. Asiakkaiden alakertaan muuttaminen oli 12.11.2019 vielä osittain kesken. Sastamalan kaupunki edelleen valvoo päivittäin asiakasturvallisuuden toteutumista sekä raportoi jokaisesta valvontapäivästä AVIlle.

Sastamalan kaupunki on vuoden 2019 aikana tehnyt tähän päivään mennessä ikäihmisten palveluyksiköihin noin 50 valvontakäyntiä ja raportoinut niistä AVIlle.

 

Lisätietoja ke 13.11. klo 14:30-16  välisenä aikana: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki, 050 537 5672

 

Takaisin