Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalalaiset ovat melko yhtä mieltä kaupungin vahvuuksista – negatiivisuus harmittaa

Sastamalan kaupunki teetätti syyskuussa kuntalaiskyselyn, jonka avulla kerättiin asukkaiden ja kaupungin sidosryhmien näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ja alkaneen valtuustokauden keskeisimmistä tavoitteista käynnissä olevan strategiatyön pohjaksi. Sastamalalaiset pääsivät kyselyssä arvioimaan muun muassa kotikaupunkinsa heikkouksia ja vahvuuksia, uhkia ja mahdollisuuksia sekä strategisiin valintoihin liittyviä tavoitteita.

Turvallisuus ja luonto vesistöineen ehdottomia vahvuuksia – nuorten lopullinen poismuutto yhteisesti havaittu heikkous

Kyselyssä selvimmin erottui yksimielisyys siitä, että Satamalan vahvuudet ja mahdollisuudet kumpuavat maaseudusta, luonnosta ja vesistöistä sekä viihtyisästä ja turvallisesta asuinympäristöstä. Muita tunnistettuja vahvuuksia olivat muun muassa elävät kylät ja niiden yhteisöllisyys sekä paikkakunnan vahva kulttuuritarjonta. Uusia mahdollisuuksia kuntalaiset näkevät muun muassa matkailun kehittämisessä sekä sijaintiin liittyvässä potentiaalissa.

Selvimpänä heikkoutena pidettiin sitä, että opiskelemaan lähtevät nuoret eivät enää muuta takaisin. Sekä heikkouksien että uhkien kategorioissa nostettiin myös esiin kurjistava, omaa paikkakuntaa vähättelevä puhe sekä negatiivisuus ja valittamisen kulttuuri.

Strategiset valinnat

Kyselyssä kuntalaiset pääsivät ottamaan kantaa myös kaupungin kolmeen strategiseen kärkeen. Kärjet on jaoteltu kolmeen: 1) Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen, 2) Uudistuva kasvuympäristö tulevaisuuden tekijöille ja 3) Elinvoimaa työstä ja yrittäjyydestä.

Hyvinvointia asumiseen ja elämiseen otsikon alla eniten mainintoja sai uimahalli. Tärkeinä pidettiin myös liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamista, monipuolisia asumismahdollisuuksia sekä lähi- ja peruspalveluiden turvaamista myös taajamissa. Sivistyspalveluita koskevan kakkoskärjen koettiin olevan haastava sekä otsikoinniltaan että konkreettiselta sisällöltään. Tässäkin kohdassa toistui lapsiperheiden näkökulma, jossa helppo arki eli palvelut ovat lähellä käyttäjää. Samalla kuitenkin tiedostettiin, että kouluverkko, alueellinen tasapaino jne. ovat haastavia ja vaikeasti ratkaistavia kysymyksiä. Elinvoima-kärjen alla tärkeinä nähtiin aktiivinen elinkeinopolitiikka sekä kilpailukykyinen tonttitarjonta.

Kyselyn täytti loppuun asti 314 vastaajaa. Kysely kiinnosti kuitenkin huomattavasti enemmän, koska sitä klikattiin auki yhteensä 894 kertaa. Kysely tehtiin verkkototeutuksena ja sen toteutti Sastamalan kaupungin toimeksiannosta MDI.

Seuraavan kerran kommentteja pyydetään valmiiseen strategialuonnokseen

Kuntalaiskyselyn tulokset olivat valtuuston käytettävissä lauantaina 2.10.2021 järjestetyssä valtuuston strategiapäivässä. Seuraavan kerran kuntalaiset pääsevät kommentoimaan valmista strategialuonnosta. Tämä tapahtuu loka-marraskuun vaihteessa. Strategia on tarkoitus hyväksyä valtuustossa 15.11.2021.

Strategia luo suuntaviivat valtuuston työskentelylle ja valtuustokauden toiminnalle. Strategiasta johdetaan konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosittain laadittavan talousarvion yhteydessä. Talousarvion tavoitteiden hyväksyminen vuodelle 2022 tapahtuu uuden strategian pohjalta 13.12.2021.

 

Kyselyn yhteenveto

Takaisin