Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan Mouhijärvellä sijaitseva Vähä-Tiisalan ratsutila on nyt kaupan

ilmakuva 2 rajattu netti

Sastamalan kaupunki on laittanut Mouhijärvellä sijaitsevan Vähä-Tiisalan ratsutilan myyntiin.  Myytävään kokonaisuuteen kuuluu noin 3 hehtaaria maa-aluetta sekä kaikkiaan 11 eri rakennusta. Kiinteistön myyntihinta on 180 000 euroa. Myynti tapahtuu käänteisen kilpailutuksen mallilla eli kohteen hinta on määritelty ennalta ja varsinainen kilpailu käydään kiinteistön tulevaa käyttöä kuvaavalla liiketoimintasuunnitelmalla.

-Vähä-Tiisalan ratsutila sijaitsee maisemallisesti avoimella paikalla ja on merkittävä osa Mouhijärven perinteistä kulttuuri- ja viljelysmaisemaa. Myös liiketoiminnallisesti ajatellen sijainti valtatie 11 varrella, lähellä Häijään liikekeskusta on varsin hyvä. Tilan tulevalla omistajalla on myös tarvittaessa mahdollisuus hyödyntää lähialueilla sijaitsevia, kaupungin omistuksessa olevia peltoalueita, kertoo Sastamalan kaupungin kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi. Vuorijärven mukaan on Sastamalan kaupungin ja sastamalalaisten kannalta edullisinta etsiä tilalle alueen elinvoimaa, työllisyyttä tai matkailua tukevaa yritystoimintaa.


-Olemme koonneet kaupungin elinkeino- ja maankäytön yksiköistä työryhmän, joka arvioi kilpailutukseen osallistuvat liiketoimintasuunnitelmat.

Kriteereinä liiketoimintasuunnitelmia arvioitaessa käytetään toiminnan sopivuutta paikkaan ja olemassa oleviin rakennuksiin, syntyviä työpaikkoja, toiminnan vaikutuksia aluetalouteen, toiminnan paikkakunnalle antamaa näkyvyyttä sekä toiminnan tuomia uusia palveluita.

Tarjouskilpailun voittaa ehdotus, jonka katsotaan parhaiten edistävän alueen elinvoimaa.

Tarjoukset tulee jättää kaupungille 31.10.2021 mennessä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde

Tiisalan alueen asuttu historia ulottuu kauas, useiden satojen vuosien päähän. Tiisalan kartano perustettiin 1590-luvulla yhdistämällä viisi tilaa ja Vähä-Tiisalan alue lohkottiin kartanosta itsenäiseksi tilaksi 1789. Vähä-Tiisalan nykyinen rakennuskanta on peräisin 1800-luvulta sekä 1900-luvun alusta. Vähä-Tiisalan 11 eri rakennusta muodostavat ajallisesti yhtenäisen kokonaisuuden, joka edustaa hyvin aikakauttaan. Rakennuksia ei ole juurikaan purettu ja olemassa oleviin rakennuksiin tehdyt korjaustyöt ovat olleet maltillisia. 

Rakennukset vaativat kunnostustöitä ennen käyttöönottoa. Osa rakennuksista suojeltuja. Sastamalan kaupunki on teetättänyt Vähä-Tiisalan rakennuksista kuntoarvion.

Sastamalan kaupunki sai Vähä-Tiisalan haltuunsa valtioneuvoston päätöksellä vuonna 2020 omistajan kuoltua perillisittä.

Lisätietoja: www.sastamala.fi/vahatiisala

kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441, arto.vuorijarvi@sastamala.fi

yritysasiantuntija Mikko Rauva, puh. 050 514 4303, mikko.rauva@sastamala.fi

Takaisin