Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Lähijunaliikenteen jatkamisella Sastamalaan positiivisia vaikutuksia koko Pirkanmaan kilpailukykyyn

Tampereen alueen lähijunaliikenteen jatkamista Sastamalan Vammalan rautatieasemalle tulee edistää. Junaliikenteen jatkamista puoltavat sekä voimakkaasti kasvaneet matkustajamäärät että pyrkimykset hillitä Tampereen seudun lisääntyvää ajoneuvoliikennettä. Etenemisen pohjalle kaupunki on teetättänyt selvityksen, jossa on arvioitu lähijunaliikenteen lähtökohtia, aikatauluja, liityntäliikennettä, liityntäpysäköintiä sekä asemanseutujen kehittämistä. Selvitystyön on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Vammalan asemalla riittävästi matkustajakysyntää ja ratatekninen valmius


Modernin lähijunalinjan päätepysäkin reunaehtona on vahva matkustajakysyntä ja ratatekninen valmius eli riittävästi laiturikapasiteettiä junan kääntämiseen. Vammalan asema täyttää molemmat reunaehdot.

Vammalan ja Karkun asemien matkustajamäärät olivat ennen korona-aikaa vahvassa kasvussa. Tarkasteluvälillä vuosina 2014–2019 Vammalan aseman matkustajamäärä kasvoi vuosittain noin 30 000 matkustajalla. Vuonna 2019 Vammalan ja Karkun asemien yhteinen matkustajamäärä oli 120 000 matkustajaa.

Myös Nokian aseman uusi välilaituri edesauttaa junavuorojen lisäämistä Vammalan ja Karkun asemille. Uusi välilaituri on saanut rahoituksen vuodelle 2023. Vammalassa ja Karkussa ei varsinaisia infrainvestointeja tarvita. Myöhemmin kevyillä infraparannuksilla ja tiheämmillä opastinväleillä junaliikenteen tarjontaa voisi kasvattaa kysynnän mukaisesti.

Positiivisia vaikutuksia kilpailukykyyn ja ympäristöön


Tehdyn selvityksen mukaan Sastamalan lähijunaliikenteellä olisi positiivisia vaikutuksia sekä Sastamalan että Pirkanmaan kilpailukykyyn työssäkäyntialueiden laajentumisen ja liikkumisen tehostumisen kautta.

Sastamalan näkökulmasta katsottuna lähijunaliikenne parantaisi erittäin merkittävästi alueen saavutettavuutta ja kytkisi Sastamalan kiinteäksi osaksi paitsi Tampereen työssäkäyntialuetta, myös laajemmin. Lähijunaliikenne parantaisi maakunnallisten junayhteyksien lisäksi myös ylimaakunnallisia junayhteyksiä Sastamalasta muualle Suomeen, sillä Tampereen asema on valtakunnallisesti junaliikenteen keskeisempiä solmukohtia.

Lähijunaliikenteen laajentumisen toteutuminen avaisi paikallisella tasolla merkittävän mahdollisuuden uusien asukkaiden saamiseksi. Sujuvan liikkumisen lisäksi ennakoitua väestönkasvua tukevat hybridityömallin sekä monipaikkaisuuden voimakas lisääntyminen. Sekä Sastamalan että Karkun asemanseuduilla on hyvät mahdollisuudet lisätä asuntorakentamista.    

Vammalan aseman kehittämisen kannalta keskeinen toimi olisi alikulun rakentaminen, joka parantaisi merkittävästi aseman saavutettavuutta ja näin raideliikenteen hyödyntämistä. Aseman ali- tai ylikulku kytkisi myös Vexve Areenan sekä ammattikoulun olennaisesti paremmin junayhteyksiin.

Lähijunaliikenteen lisääminen tukee kunnianhimoisia liikenteen päästövähennyksiä ja edistää näin kestävää kasvua sekä hyvinvointia. Kilpailukykyisellä ja nopealla lähijunaliikenteellä ja liityntäpysäköinnin avulla voidaan hillitä ajoneuvoliikenteen lisääntymistä etenkin keskeisillä Tampereen sisääntuloväylillä, jolloin ajoväylien kapasiteetin riittävyys kestää pidempään ja vältytään kalliilta uusinvestoinneilta. Täten myös Tampereen kaupunkiseutu hyötyy Sastamalaan ulottuvasta lähijunaliikenteestä.


Raideliikennemateriaali ja linkki tiedotustilaisuuden tallenteeseen

 

_____

 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, Sastamalan kaupunki, 040 641 6735

Maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, Sastamalan kaupunki, 040 637 2321

Projektipäällikkö, DI Eero Kauppinen, Ramboll Oy, 050 512 5204

Takaisin