Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella

YLEISKAAVOITUS

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 6.7.2021 § 84 Keskustaajaman rakenneosayleiskaavan osan muutos Kaukolan alueella 2021 kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos on nähtävillä 14.7.–16.8.2021 ajan yhdyskuntasuunnittelun tiloissa kaupungintalon 2. kerroksessa sekä kaupungin internetsivuilla www.sastamala.fi. Luonnoksesta voi jättää mielipiteitä ympäristölautakunnalle osoitettuina joko postitse osoitteella PL 23, 38201 Sastamala tai sähköpostitse osoitteella sastamala@sastamala.fi.

Lisätietoja antaa kaavoitusarkkitehti Pinja Ahola, puh. 040 506 2520. Tarvittaessa tapaamiseen tulee sopia aika.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uuden tieyhteyden rakentaminen Kaukolantieltä Sastamalantielle siirtämällä rakenneosayleiskaavan yhdystiemerkintä Kaukolantien pohjoispäästä uudelle tieyhteydelle. Uudelle tieyhteydelle rakennettaisiin alikulku. Kaavamuutos liittyy hankkeeseen, jossa rataturvallisuuden parantamiseksi korvataan tasoristeyksiä alikuluilla tai muilla ratkaisuilla Tampere-Pori-rataosuudella. Ympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti tutkitaan ehdotusvaiheeseen mennessä vielä vaihtoehdot, joista ensimmäisessä linjaus kulkisi Kaukolan myllyltä erkaantuen kohti rataa sekä sillalla radan yli Sastamalantielle ja toisessa nykyisen tasoristeyksen turvallisuutta parannettaisiin muilla keinoilla.

Ympäristölautakunta

Takaisin