Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Sastamalan kaupunki hakee rahoitusta esiselvityshankkeelle, jossa selvitetään uusia energian tuotannon ja energian jalostuksen mahdollisuuksia

Energiaratkaisut ovat maailmanlaajuisesti voimakkaassa murroksessa.  Uusiutuvan energian, vedyn, biokaasun ja synteettisten polttoaineiden tuotantoon haetaan nyt uusia mahdollisuuksia ja yhdistelmäratkaisuja. Uusiutuvan energian ekosysteemi on Suomessa monen uusiutuvan energian osa-alueen osalta muotoutumatta. Sastamalassa ja erityisesti Äetsän alueella on hyvät mahdollisuudet uusiutuvan energian ratkaisujen kehittämiseen, tuotantoon ja jatkojalostamiseen.  Kaupunkien ja yritysten pitää lähitulevaisuudessa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja löytää toimivia ja kannattavia ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. 

Hankkeella pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia energian tuottamiseksi ja hyödyntämiseksi Sastamalassa. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä, kehittää kunnan olemassa olevaa yritystoimintaa, synnyttää uutta yritystoimintaa ja kansallisesti toimivia ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiseksi. Kyseessä on esiselvityshanke, jonka tuloksellisuus on arvioitavissa selvityshankkeen jatkona syntyvien hankkeiden ja kehittämistoimenpiteiden perusteella.

Esiselvityshanketta on valmisteltu Sastamalan kaupungin toimesta.  Hankkeen valmistelun aikana on käyty neuvotteluja Kemira Chemicals Oy:n, VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Sastamalalla on sijaintinsa, olemassa olevan yritystoiminnan, infran ja uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksien näkökulmista hyvät edellytykset uusien energiaratkaisujen kehittämiselle.  

Hankkeessa selvitettävät asiat:

 1. Mitä mahdollisuuksia Äetsän ympäristö voisi tarjota uusiutuvan energian tuotannossa ja sen jatkojalostuksessa.
 2. Sastamalan/ Äetsän sijainti valtakunnallisissa vedyn ja kaasun ekosysteemeissä (jakelu, siirto, varastointi ja potentiaaliset vedyn ja kaasun käyttäjät).
 3. Kuinka Sastamalan nykyiset yritykset voisivat hyödyntää kehiteltäviä uusiutuvan energian vaihtoehtoja. 
 4. Millaista uutta uusiutuvaan energiaan liittyvää yritystoimintaa olisi mahdollista saada Sastamalan ja Äetsän alueelle.
 5. Voisiko synteettisten polttoaineiden (esim. vety + hiilidioksidi, metanoli) tuotanto olla kannattavaa Äetsän alueella. Mahdolliset hyödyntämismahdollisuudet alueen nykyisessä toiminnassa.
 6. Mitkä olisivat mahdollisia synteettisen polttoaineen käyttökohteita.
 7. Toisiko biokaasulaitos merkittävää hyötyä uusiutuvan energian jatkojalostukseen.
 8. Voidaanko biokaasulaitoksesta saatavaa energiaa hyödyntää alueen nykyisessä toiminnassa. 
 9. Mitä muita vaikutuksia biokaasulaitoksella voisi olla Sastamalan elinkeinotoiminnalle.
 10. Kuinka iso biokaasulaitoksen tulisi olla, jotta siitä saatavalla kaasulla voitaisiin järkevästi tuottaa synteettisiä polttoaineita ja hyödyntää kaasua muihin tarpeisiin.
 11. Löytyykö lähialueelta riittävästi biokaasulaitoksessa hyödynnettävää raaka-ainetta. Alustava arvio saatavilla olevista biomassoista.
 12. Alustavan kannattavuusarvioinnin tekeminen esille nousseista uusiutuvan energian hankkeista.  
 13. Vedyn tuotannon lisäämismahdollisuudet Äetsän alueella.
 14. Vetyä ja kaasua hyödyntävän teollisuuden sijoittumismahdollisuudet Äetsän alueelle.
 15. Kun biokaasusta erotetaan hiilidioksidi jää polttoaineena hyödynnettävää metaania. Onko mahdollista toteuttaa metaanin ja vedyn jakelupiste valtatie 12 ja seututie 249 risteysalueella, jonne on etäisyyttä teollisuusalueelta 2 km.
 16. Mahdollisten jatkossa toteutettavien hankkeiden ja selvitysten kartoitus.

Hanke ajoittuu aikajaksolle 1.8.2021 – 1.8.2022. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 79 000 euroa, johon haetaan 90 %:n rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Rahoituksen loppuosasta vastaa Kemira Chemicals Oy.

_________________________

Lisätietoja: maankäyttöjohtaja Ilmari Mattila, puh. 040 637 2321

Takaisin