Sastamalan kaupunki
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Ilmoitus viranhaltijapäätöksestä koskien ympäristöluvan raukeamista

70 §

Luvan haltija
Niura Hannu
Y-tunnus 2612041-4

Toiminta ja sen sijainti
Ympäristöluvan mukainen toiminta on päättynyt kiinteistöllä 790-509-26-6. Toimintaa koskeva Sastamalan perusturvakuntayhtymän ympäristöjaoston myöntämä ympäristölupa eläinsuojalle, 22.5.2007, § 31 raukeaa päätöksellä.

Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 27.1.2021. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Päätös 17.12.2020 70 § ja tämä sitä koskeva kuulutus on nähtävillä 21.12.2020-27.1.2021 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivuilla osoitteessa sotesi.fi.

Päätöstä koskeva kuulutus on julkaistu Sastamalan kaupungin sähköisellä ilmoitustauluilla ja osoitteessa sotesi.fi 21.12.2020.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää 040 592 3103

Sastamalassa 18.12.2020
Ympäristöterveydenhuolto

Takaisin