Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

SaTu Oy:n tietohallintopalvelut esitetään siirrettäväksi Kuntien Tiera Oy:lle

Kaupungin ja Tieran kumppanuudella vastataan digitalisaation asettamiin haasteisiin

Sastamalan kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto päättää kokouksessaan maanantaina 5.10., linjaako se Sastamalan Tukipalvelu Oy:n (SaTu) tuottamien tietohallintopalveluiden siirtämisestä liikkeenluovutuksella Kuntien Tiera Oy:lle (Tiera). Esityksen mukaan Sastamalan kaupunki hankkisi noin 2500 kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osakkeita ja liittyisi osakassopimukseen liittymissopimuksella. SaTu Oy:n toiminta lakkautettaisiin liikkeenluovutuksen toteuduttua.

SaTun omistajakuntien eli Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan viranhaltijat ja SaTun johto toteavat, että kumppanuus tukee huomattavasti nykytilaa paremmin toiminnan ja tietohallinnon kehittämistä ja vastaamista tulevaisuuden digitalisaatiota koskeviin haasteisiin.

- Maailma muuttuu nopeasti ja tulevaisuus on entistä digitaalisempi. Haluamme olla tässä kehityksessä mukana, mahdollisuuksien mukana jopa etujoukoissa, kertoo Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg. Tieran myötä nostamme ICT-inframme nykyaikaiselle tasolle ja saamme samalla käyttöömme sellaista erityisosaamista vaativaa asiantuntijuutta, jonka avulla varmistamme mukana pysymisen myös tulevaisuudessa, Malmberg jatkaa.

Erilaisia toimintavaihtoehtoja kartoitettu jo pidemmän aikaa

SaTu Oy:n tulevaisuuden toimintaa ja erilaisia vaihtoehtoja on tarkasteltu kaupungin ja yhtiön yhteistyönä aktiivisesti viime vuosina.

Toiminnan tarkastelun ja erilaisten vaihtoehtojen selvittelyn taustalla ovat SaTu Oy:n toimintaympäristön muutokset, muun muassa lukuisista kuntaliitoksista johtunut osakkaiden ja palveluja käyttäneiden organisaatioiden väheneminen sekä tulevaisuudessa näköpiirissä olevat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet. Lähivuosina todennäköisesti tapahtuva sote-uudistus tulee myös vaikuttamaan yhtiön toimintaan merkittävästi.

SaTun tuottamat talous- ja henkilöstöpalvelut siirtyivät jo 1.1.2020 lukien Monetra Pirkanmaa Oy:lle. Tietohallintoon liittyneiden selvitysten pohjalta on todettu, että tietohallintopalvelujen uudistamis- ja kehittämistarpeeseen, riskienhallintaan sekä palvelu- ja käyttövarmuuteen voidaan parhaiten vastata hankkimalla perustietotekniikan palvelut kokonaisuutena SaTua merkittävästi isommalta, näihin palveluihin erikoistuneelta toimijalta. Tästä syystä Sastamalan kaupungin, Punkalaitumen kunnan ja SaTun edustajat ovat yhteistyössä valmistelleet ICT-palveluiden siirtämistä Tieralle. Tässä yhteydessä on kartoitettu ICT-palveluiden nykytila, kehityskohteet, hyödyt, keskeiset riskit sekä tehty hahmotelma tulevaisuudesta ja niistä toimenpiteistä, joita kumppanuus Tieran kanssa edellyttäisi.

ICT-palvelujen kokonaiskustannus Tieralta hankittuna tulisi olemaan nykyisiin vertailukelpoisiin kustannuksiin verrattuna suunnilleen samalla tasolla. SaTu Oy:n tietohallinnon palvelut nykyisin tuottava henkilöstö siirtyisi Tieran palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja toiminta jatkuisi yhtiön vanhoissa tiloissa Sastamalan keskustassa sijaitsevassa Virastotalossa.

Sastamalan kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto käsittelee asiaa 5.10. ja kaupunginhallitus tekee päätöksen Tieran osakkaaksi liittymisestä 12.10.2020.

Kuntien Tiera Oy

Kuntien Tiera Oy on vuonna 2010 perustettu, kunta-asiakkaidensa täysin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Omistajia yhtiöllä on tällä hetkellä 325, suurimpina muun muassa Espoo, Tampere, Oulu ja Turku. Tieran yhtiöjärjestyksessä määrätään, että yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, kuntien ja kuntasektorin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä, ja että yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista. Omistajat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja palveluja, mutta omistajuus ei velvoita ostoihin.

Lisätietoja:

Sastamalan kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh. 040 641 6735

SaTu Oy:n toimitusjohtaja Matti Turunen, 040 835 9899

 


Takaisin