Sastamalan kaupunki - Kaupungin koronatilannetiedotteet
Ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Perusopetus: poissaolot ja ulkomailta palaavat oppilaat

11.08.2020

Oppilaiden poissaolot epidemiaan liittyen

Voimassa lähiopetuksessa on normaalit läsnäolo- ja poissaolosäännöt. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja hakemus tulee perustella. Poissaolohakemus tehdään Wilmassa. Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Sairaus sekä oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon. Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon oppilaan tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta. Tarvittaessa opetuksen järjestäjä voi poissaolon perusteiden arvioimiseksi edellyttää huoltajaa toimittamaan riittävän selvityksen, kuten lääkärintodistuksen, lapsen kuulumisesta riskiryhmään.

Jos huoltaja hakee vapaata ilman lääkärintodistusta tai muuten oppilaan tai läheisen sairauteen tai riskiryhmään kuulumiseen perustuen, vastuu oppivelvollisuudesta siirtyy huoltajalle tältä ajalta. Normaalin poissaolon tapaan läksyjä tällöin voi seurata Wilman kautta.

Jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään, hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi palata kouluun. Lääkärintodistus toimitetaan kouluun. Tarvittaessa tehdään erityiset opetusjärjestelyt – päätös, joiden pohjalta opetus järjestetään (Perusopetuslaki 18§).

Tartuntatautilain perusteella laissa tarkoitettu lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi.

Ulkomailta palaavat oppilaat

Jos oppilas on palannut ulkomailta, on huoltajien tarkistettava THL:n ajantasainen ohjeistus palaamiseen liittyen. Jos oppilas saapuu Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, hänen ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Jos oppilas palaa Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, THL suosittelee  henkilön olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa. Huomioi että omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatka Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske. 

Huomaa, että omaehtoisen karanteenin suositus on voimassa, vaikka oppilas olisi käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen. Näin siksi, että testitulos kertoo tilanteesta testaushetkellä. Negatiivinen testitulos ei sulje pois sitä, että testin ottamisen jälkeen voi saada tartunnan tai että tartunta on itämässä.

THL:n mukaan perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa opetusjärjestelyistä. Huoltaja on syytä olla yhteydessä kouluun näissä tilanteissa.

THL:n matkustusohjeet:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#ohjeita

 

Tiedottaminen ja lisätietoja

Yksikkökohtaisista käytännöistä tiedotetaan lisää Wilmassa ja yksiköissä. Sastamalan kaupunki seuraa tiiviisti valtakunnallisia linjauksia ja paikallista tartuntatilannetta.  Mahdollisista muutoksista tiedotetaan lisää yksikkökohtaisesti.  

Lisätietoja:

Perusopetuksen opetuspäällikkö Kati Heikkilä, kati.heikkila@sastamala.fi , 040 648 2240 

 

Riskiryhmiä koskeva ohjeistus:  

https://www.lastenlaakariyhdistys.fi/@Bin/200962/Koronavirus+%28COVID-19%29+lasten+riskiryhmi%C3%A4+koskeva+ohje++4.5.2020.pdf 

 

Lähteet: 

OKM, THL: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873 

OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen  

 

Takaisin