Sastamalan kaupunki
Takaisin ylös

Sastamalan kaupunki

in English По-русски

Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä.

Kaupungin koronainfo

Varhaiskasvatus, koulut ja lukio tiedottavat lukuvuoden aloituksesta

Sastamalan kaupunki
6.8.2020

TIEDOTE
Julkaisuvapaa: heti

VARHAISKASVATUS, KOULUT JA LUKIO TIEDOTTAVAT LUKUVUODEN ALOITUKSESTA

Toiminnassa huomioidaan epidemiatilanne

Sastamalan kaupunki valmistautuu uuden lukuvuoden aloitukseen. Epidemiatilanne Sastamalassa ja Pirkanmaalla on rauhallinen, mutta epidemia otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa ja varaudutaan tilanteen mahdollisiin muutoksiin. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta ja välttää tarpeettomia lähikontakteja. Ohjeita noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

Opetuksen lähtökohtana on lähiopetus ja normaalilainsäädännön noudattaminen, mutta lukuvuoden aikana voidaan joutua siirtymään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin paikallisesti tai alueellisesti epidemiatilanteen mukaan.  

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tehdään yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen pohjalta.

Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan tarvittaessa vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa eri päivinä, esimerkiksi vuoroviikoin. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske varhaiskasvatuksen lapsia, esiopetuksen tai 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita.

Lukiokoulutuksessa etäopetusjaksolle siirtyminen voi olla nopeaakin, ja mahdollisista siirtymistä tiedotetaan Wilmassa. Ensisijaisesti lähiopetuksessa pyritään toteuttamaan lukion aloittavien opiskelijoiden opetus. Poikkeuksellisia opetusjärjestelyjä voidaan käyttää tarvittaessa myös turvaamaan syksyn 2020 ylioppilaskirjoitukset.

Päivän aikana varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa vältetään tarpeettomia kontakteja. Tämä huomioidaan opetusjärjestelyissä, ruokailussa ja välitunneilla mahdollisuuksien mukaisesti.  

Riskiryhmiin kuuluvat, oireilevat ja tartunnan saaneet

Riskiryhmiin kuuluvien opetus järjestetään hoitavan lääkärin arvion perusteella. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko oppilas tai opiskelija, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen tai varhaiskasvatukseen.

On tärkeää, että toimintaan osallistutaan vain oireettomana.  Varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testillä. Kotiin on syytä jäädä vähäisistäkin oireista. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.

Oireilevien tulee hakeutua koronavirustestiin. Ennen testituloksen valmistumista on vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.  

Tiedottaminen ja lisätietoja

Yksikkökohtaisista käytännöistä tiedotetaan lisää Wilmassa ja yksiköissä. Sastamalan kaupunki seuraa tiiviisti valtakunnallisia linjauksia ja paikallista tartuntatilannetta.  Mahdollisista muutoksista tiedotetaan lisää yksikkökohtaisesti.

Musiikkiopiston ja Sastamalan opiston toiminnasta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Kasvatusjohtaja Pekka Kares, pekka.kares@sastamala.fi , 040 532 7771
Varhaiskasvatuksen päällikkö Jarmo Korhonen, jarmo.korhonen@sastamala.fi , 040 482 1420
Perusopetuksen opetuspäällikkö Kati Heikkilä, kati.heikkila@sastamala.fi , 040 648 2240
Vammalan lukion rehtori Leeni Kirvesmäki, leeni.kirvesmaki@sastamala.fi , 050 368 0913  

Riskiryhmiä koskeva ohjeistus:

https://www.lastenlaakariyhdistys.fi/@Bin/200962/Koronavirus+%28COVID-19%29+lasten+riskiryhmi%C3%A4+koskeva+ohje++4.5.2020.pdf  

Lähteet:  

OKM, THL: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873 

OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-182020-alkaen  

 

 

 

 

Takaisin